ค้นหาสินค้า

ต้นกล้วยหมูสัง (Kluai Moo Sung)

ร้าน สวนทวี
กล้วยหมูสัง | สวนทวี - เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

สวนทวี | เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
กล้วยหมูสัง เป็นพรรณไม้เถาเนื้อแข็งขนาดใหญ่
เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน ชอบน้ำปานกลาง และในที่ที่มีแสงแดดทั้งวัน

ราคาต้นละ 100.00 บาท ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202 0812929372

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์