ค้นหาสินค้า

สินค้าทั้งหมดใน สวนทวี

แคนา

แคนา5”
แคนา5” ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท

แคนา5”
แคนา5” ปราจีนบุรี

แคนา4"
แคนา4" ปราจีนบุรี

แคนา3"
แคนา3" ปราจีนบุรี

แคนา14"
แคนา14" ปราจีนบุรี

แคนา14"
แคนา14" ปราจีนบุรี

แคนา15"
แคนา15" ปราจีนบุรี

แคนา12"
แคนา12" ปราจีนบุรี

แคนา
แคนา ปราจีนบุรี

แคนา11"
แคนา11" ปราจีนบุรี

แคนา15"
แคนา15" ปราจีนบุรี

แคนา18"
แคนา18" ปราจีนบุรี

ดู 'แคนา' ทั้งหมดในร้านนี้

จามจุรี

จามจุรี40" ปราจีนบุรี

จามจุรี6"
จามจุรี6" ปราจีนบุรี

จามจุรี6"
จามจุรี6" ปราจีนบุรี

จามจุรีสีทอง
จามจุรีสีทอง ปราจีนบุรี

ราคา 25,000.00 บาท

จามจุรี10"
จามจุรี10" ปราจีนบุรี

จามจุรีสีทอง
จามจุรีสีทอง ปราจีนบุรี

จามจุรี2"
จามจุรี2" ปราจีนบุรี

จามจุรี17"
จามจุรี17" ปราจีนบุรี

จามจุรี16"
จามจุรี16" ปราจีนบุรี

จามจุรี
จามจุรี ปราจีนบุรี

จามจุรี22"
จามจุรี22" ปราจีนบุรี

จามจุรี
จามจุรี ปราจีนบุรี

ดู 'จามจุรี' ทั้งหมดในร้านนี้

จิก

จิกน้ำ
จิกน้ำ ปราจีนบุรี

จิกน้ำ6นิ้ว
จิกน้ำ6นิ้ว ปราจีนบุรี

จิกน้ำ17"
จิกน้ำ17" ปราจีนบุรี

จิกน้ำกอ
จิกน้ำกอ ปราจีนบุรี

จิกน้ำ8"
จิกน้ำ8" ปราจีนบุรี

จิกน้ำ9"
จิกน้ำ9" ปราจีนบุรี

จิกน้ำกอ
จิกน้ำกอ ปราจีนบุรี

จิกน้ำ
จิกน้ำ ปราจีนบุรี

จิกน้ำ3"
จิกน้ำ3" ปราจีนบุรี

จิกน้ำ6"
จิกน้ำ6" ปราจีนบุรี

จิกน้ำ14"
จิกน้ำ14" ปราจีนบุรี

ราคา 9,000.00 บาท

จิกน้ำ
จิกน้ำ ปราจีนบุรี

ราคา 25,000.00 บาท

ดู 'จิก' ทั้งหมดในร้านนี้

ปีบ

ปีบทอง5”
ปีบทอง5” ปราจีนบุรี

ราคา 5,500.00 บาท /ต้น

ปีบ12"
ปีบ12" ปราจีนบุรี

ปีบขาว3"
ปีบขาว3" ปราจีนบุรี

ปีบทอง กาสะลองคำ
ปีบทอง กาสะลองคำ ปราจีนบุรี

ราคา 1,800.00 บาท /ต้น

ปีบทอง4"
ปีบทอง4" ปราจีนบุรี

ราคา 1,800.00 บาท /ต้น

ปีบ7"
ปีบ7" ปราจีนบุรี

ปีบขาว12"
ปีบขาว12" ปราจีนบุรี

ปีบเงิน3"
ปีบเงิน3" ปราจีนบุรี

ราคา 700.00 บาท /ต้น

ปีบทอง8"
ปีบทอง8" ปราจีนบุรี

ราคา 12,000.00 บาท /ต้น

ปีบ
ปีบ ปราจีนบุรี

ปีบทอง3"
ปีบทอง3" ปราจีนบุรี

ราคา 700.00 บาท /ต้น

ดู 'ปีบ' ทั้งหมดในร้านนี้

ประดู่

ประดู่แดง5"-8"
ประดู่แดง5"-8" ปราจีนบุรี

ราคา 5,500.00 บาท /ต้น

ประดู่อังสนา10"
ประดู่อังสนา10" ปราจีนบุรี

ประดู่แดง3"
ประดู่แดง3" ปราจีนบุรี

ประดู่แดง5"
ประดู่แดง5" ปราจีนบุรี

ประดู่อังสนา2"
ประดู่อังสนา2" ปราจีนบุรี

ประดู่อังสนา
ประดู่อังสนา ปราจีนบุรี

ประดู่แดง10"
ประดู่แดง10" ปราจีนบุรี

ประดู่แดง4"
ประดู่แดง4" ปราจีนบุรี

ประดู่แดง5"
ประดู่แดง5" ปราจีนบุรี

ดู 'ประดู่' ทั้งหมดในร้านนี้

มะฮอกกานี

มะฮอกกานี6"
มะฮอกกานี6" ปราจีนบุรี

มะฮอกกานี6"
มะฮอกกานี6" ปราจีนบุรี

มะฮอกกานี6"
มะฮอกกานี6" ปราจีนบุรี

มะฮอกกานี15"
มะฮอกกานี15" ปราจีนบุรี

มะฮอกกานี10"
มะฮอกกานี10" ปราจีนบุรี

มะฮอกกานี1"
มะฮอกกานี1" ปราจีนบุรี

มะฮอกกานี6"
มะฮอกกานี6" ปราจีนบุรี

มะฮอกกานี10"
มะฮอกกานี10" ปราจีนบุรี

ดู 'มะฮอกกานี' ทั้งหมดในร้านนี้

ทองกวาว

ทองกวาว5”
ทองกวาว5” ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท

ทองกวาว5"
ทองกวาว5" ปราจีนบุรี

ทองกวาว23"
ทองกวาว23" ปราจีนบุรี

ทองกาว12"
ทองกาว12" ปราจีนบุรี

ทองกวาว
ทองกวาว ปราจีนบุรี

ทองกวาว13"
ทองกวาว13" ปราจีนบุรี

ทองกวาว
ทองกวาว ปราจีนบุรี

ทองกวาว2"
ทองกวาว2" ปราจีนบุรี

ราคา 350.00 บาท /ต้น

ทองกวาว35"
ทองกวาว35" ปราจีนบุรี

ราคา 25,000.00 บาท /ต้น

ดู 'ทองกวาว' ทั้งหมดในร้านนี้

เหลืองปรีดียาธร

ดู 'เหลืองปรีดียาธร' ทั้งหมดในร้านนี้

กัลปพฤกษ์

กัลปพฤกษ์4"
กัลปพฤกษ์4" ปราจีนบุรี

กัลปพฤกษ์1"
กัลปพฤกษ์1" ปราจีนบุรี

กัลปพฤกษ2"
กัลปพฤกษ2" ปราจีนบุรี

กัลปพฤกษ10"
กัลปพฤกษ10" ปราจีนบุรี

กัลปพฤกษ์5"
กัลปพฤกษ์5" ปราจีนบุรี

กัลปพฤกษ6"
กัลปพฤกษ6" ปราจีนบุรี

กัลปพฤกษ์9"
กัลปพฤกษ์9" ปราจีนบุรี

กัลปพฤกษ์1"-1.5"
กัลปพฤกษ์1"-1.5" ปราจีนบุรี

ราคา 250.00 บาท /ต้น

กัลปพฤกษ์3"
กัลปพฤกษ์3" ปราจีนบุรี

ราคา 1,200.00 บาท /ต้น

ดู 'กัลปพฤกษ์' ทั้งหมดในร้านนี้

อินทนิล

อินทนิล1”-1.5”
อินทนิล1”-1.5” ปราจีนบุรี

อินทนิล6"
อินทนิล6" ปราจีนบุรี

อินทนิล8"
อินทนิล8" ปราจีนบุรี

อินทนิล2"
อินทนิล2" ปราจีนบุรี

อินทนิลบก
อินทนิลบก ปราจีนบุรี

ราคา 4,000.00 บาท /ต้น

อินทนิล5"-7"
อินทนิล5"-7" ปราจีนบุรี

อินทนิล2"
อินทนิล2" ปราจีนบุรี

อินทนิล1"
อินทนิล1" ปราจีนบุรี

ดู 'อินทนิล' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นแจง

ต้นแจง
ต้นแจง ปราจีนบุรี

ต้นแจง
ต้นแจง ปราจีนบุรี

ต้นแจง
ต้นแจง ปราจีนบุรี

ต้นแจง
ต้นแจง ปราจีนบุรี

ต้นแจง
ต้นแจง ปราจีนบุรี

ต้นแจง
ต้นแจง ปราจีนบุรี

ต้นแจง
ต้นแจง ปราจีนบุรี

ต้นแจง
ต้นแจง ปราจีนบุรี

ดู 'ต้นแจง' ทั้งหมดในร้านนี้

ราชพฤกษ์

ราชพฤกษ์(คูน)1”-1.5”
ราชพฤกษ์(คูน)1”-1.5” ปราจีนบุรี

ราชพฤกษ์2"
ราชพฤกษ์2" ปราจีนบุรี

ราชพฤกษ์ กอ
ราชพฤกษ์ กอ ปราจีนบุรี

ราชพฤกษ์ คูน
ราชพฤกษ์ คูน ปราจีนบุรี

ราชพฤกษ์ คูน10"
ราชพฤกษ์ คูน10" ปราจีนบุรี

ราชพฤกษ์ คูน3"
ราชพฤกษ์ คูน3" ปราจีนบุรี

ราคา 700.00 บาท /ต้น

ราชพฤกษ์ คูน1"
ราชพฤกษ์ คูน1" ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท

ราชพฤกษ์ คูน
ราชพฤกษ์ คูน ปราจีนบุรี

ราคา 15,000.00 บาท

ดู 'ราชพฤกษ์' ทั้งหมดในร้านนี้

ชงโค

ชงโคฮอลแลนด์2"
ชงโคฮอลแลนด์2" ปราจีนบุรี

ชงโคฮาราบาล่า
ชงโคฮาราบาล่า ปราจีนบุรี

ชงโคเปอร์เซีย7"
ชงโคเปอร์เซีย7" ปราจีนบุรี

ชงโคฮอลแลนด์5"
ชงโคฮอลแลนด์5" ปราจีนบุรี

ชงโคบ้าน3"
ชงโคบ้าน3" ปราจีนบุรี

ชงโคฮอลแลนด์4"
ชงโคฮอลแลนด์4" ปราจีนบุรี

ชงโคบ้าน2"
ชงโคบ้าน2" ปราจีนบุรี

ชงโคเปอร์เซีย2"
ชงโคเปอร์เซีย2" ปราจีนบุรี

ดู 'ชงโค' ทั้งหมดในร้านนี้

หางนกยูง

หางนกยูง1”
หางนกยูง1” ปราจีนบุรี

หางนกยูง6"
หางนกยูง6" ปราจีนบุรี

หางนกยูง6"
หางนกยูง6" ปราจีนบุรี

หางนกยูง15"
หางนกยูง15" ปราจีนบุรี

หางนกยูง6"-10"
หางนกยูง6"-10" ปราจีนบุรี

หางนกยูงฝรั่ง3"
หางนกยูงฝรั่ง3" ปราจีนบุรี

ราคา 500.00 บาท /ต้น

หางนกยูง
หางนกยูง ปราจีนบุรี

ดู 'หางนกยูง' ทั้งหมดในร้านนี้

พยอม

พยอม30"
พยอม30" ปราจีนบุรี

พยอม2"
พยอม2" ปราจีนบุรี

พยอม10"
พยอม10" ปราจีนบุรี

พยอม4"
พยอม4" ปราจีนบุรี

พยอม22"
พยอม22" ปราจีนบุรี

ราคา 25,000.00 บาท

พยอมกอ
พยอมกอ ปราจีนบุรี

ราคา 35,000.00 บาท

พยอม3"
พยอม3" ปราจีนบุรี

พยอม24"
พยอม24" ปราจีนบุรี

ดู 'พยอม' ทั้งหมดในร้านนี้

หลิวไต้หวัน

หลิว4"
หลิว4" ปราจีนบุรี

หลิว4"
หลิว4" ปราจีนบุรี

หลิว3"
หลิว3" ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท /ต้น

หลิว4"
หลิว4" ปราจีนบุรี

หลิว
หลิว ปราจีนบุรี

หลิว
หลิว ปราจีนบุรี

หลิว3"-4"
หลิว3"-4" ปราจีนบุรี

ดู 'หลิวไต้หวัน' ทั้งหมดในร้านนี้

ตะแบก

ตะแบก12"
ตะแบก12" ปราจีนบุรี

ตะแบก2"
ตะแบก2" ปราจีนบุรี

ตะแบกนา10" ปราจีนบุรี

ราคา 4,000.00 บาท /ต้น

ตะแบก
ตะแบก ปราจีนบุรี

ตะแบก15"
ตะแบก15" ปราจีนบุรี

ตะแบก
ตะแบก ปราจีนบุรี

ตะแบก
ตะแบก ปราจีนบุรี

ดู 'ตะแบก' ทั้งหมดในร้านนี้

ชมพูพันธุ์ทิพย์

ชมพูพันธุ์ทิพย์
ชมพูพันธุ์ทิพย์ ปราจีนบุรี

ชมพูพันธ์ทิพย์30"
ชมพูพันธ์ทิพย์30" ปราจีนบุรี

ราคา 24,000.00 บาท /ต้น

ชมพูพันธ์ทิพย์3" ปราจีนบุรี

ราคา 2,000.00 บาท /ต้น

ชมพูพันธ์ทิพย์5"
ชมพูพันธ์ทิพย์5" ปราจีนบุรี

ชมพูพันธ์ทิพย์15"
ชมพูพันธ์ทิพย์15" ปราจีนบุรี

ราคา 12,000.00 บาท /ต้น

ชมพูพันธ์ทิพย์2"
ชมพูพันธ์ทิพย์2" ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท /ต้น

ชมพูพันธ์ทิพย์
ชมพูพันธ์ทิพย์ ปราจีนบุรี

ดู 'ชมพูพันธุ์ทิพย์' ทั้งหมดในร้านนี้

หูกระจง

หูกวาง
หูกวาง ปราจีนบุรี

หูกระจง1"
หูกระจง1" ปราจีนบุรี

หูกระจง5"
หูกระจง5" ปราจีนบุรี

หูกวาง
หูกวาง ปราจีนบุรี

หูกระจง3"
หูกระจง3" ปราจีนบุรี

หูกระจง
หูกระจง ปราจีนบุรี

หูกระจง2"
หูกระจง2" ปราจีนบุรี

ราคา 500.00 บาท /ต้น

ดู 'หูกระจง' ทั้งหมดในร้านนี้

ชัยพฤกษ์

ชัยพฤกษ์1”-1.5”
ชัยพฤกษ์1”-1.5” ปราจีนบุรี

ชัยพฤกษ์8"
ชัยพฤกษ์8" ปราจีนบุรี

ชัยพฤกษ์
ชัยพฤกษ์ ปราจีนบุรี

ชัยพฤกษ์11"
ชัยพฤกษ์11" ปราจีนบุรี

ชัยพฤกษ์2"
ชัยพฤกษ์2" ปราจีนบุรี

ราคา 600.00 บาท /ต้น

ชัยพฤกษ์
ชัยพฤกษ์ ปราจีนบุรี

ดู 'ชัยพฤกษ์' ทั้งหมดในร้านนี้

สุพรรณิกา

สุพรรณิการ์8"
สุพรรณิการ์8" ปราจีนบุรี

สุพรรณิการ์5"
สุพรรณิการ์5" ปราจีนบุรี

สุพรรณิการ์6"
สุพรรณิการ์6" ปราจีนบุรี

สุพรรณิการ์2"
สุพรรณิการ์2" ปราจีนบุรี

สุพรรณิการ์
สุพรรณิการ์ ปราจีนบุรี

ดู 'สุพรรณิกา' ทั้งหมดในร้านนี้

ลำดวน

ลำดวน3"
ลำดวน3" ปราจีนบุรี

ราคา 4,500.00 บาท /ต้น

ลำดวน2"
ลำดวน2" ปราจีนบุรี

ลำดวน5"
ลำดวน5" ปราจีนบุรี

ราคา 10,000.00 บาท /ต้น

ลำดวน4"
ลำดวน4" ปราจีนบุรี

ราคา 10,000.00 บาท /ต้น

ลำดวน
ลำดวน ปราจีนบุรี

ดู 'ลำดวน' ทั้งหมดในร้านนี้

โมก

โมกพ่วง
โมกพ่วง ปราจีนบุรี

โมกพวง1.50เมตร
โมกพวง1.50เมตร ปราจีนบุรี

โมกพวง
โมกพวง ปราจีนบุรี

โมกพวง
โมกพวง ปราจีนบุรี

ราคา 45.00 บาท /ต้น

โมกซ้อน
โมกซ้อน ปราจีนบุรี

ราคา 45.00 บาท /ต้น

ดู 'โมก' ทั้งหมดในร้านนี้

ไผ่

ไผ่สีทอง สูง4เมตร
ไผ่สีทอง สูง4เมตร ปราจีนบุรี

ไผ่ดำ
ไผ่ดำ ปราจีนบุรี

ไผ่เหลืองทอง
ไผ่เหลืองทอง ปราจีนบุรี

ไผ่เหลืองทอง
ไผ่เหลืองทอง ปราจีนบุรี

ดู 'ไผ่' ทั้งหมดในร้านนี้

บุนนาค

บุนนาค5”
บุนนาค5” ปราจีนบุรี

บุนนาค4"
บุนนาค4" ปราจีนบุรี

บุนนาค
บุนนาค ปราจีนบุรี

บุนนาค3"
บุนนาค3" ปราจีนบุรี

บุนนาค2'
บุนนาค2' ปราจีนบุรี

ราคา 1,200.00 บาท /ต้น

ดู 'บุนนาค' ทั้งหมดในร้านนี้

กระพี้จั่น

กระพี้จั่น(กอ)
กระพี้จั่น(กอ) ปราจีนบุรี

กระพี้จั่น8นิ้ว ปราจีนบุรี

กระพี้จั่นกอ
กระพี้จั่นกอ ปราจีนบุรี

กระพี้จั่น10"
กระพี้จั่น10" ปราจีนบุรี

กระพี้จั่น5"
กระพี้จั่น5" ปราจีนบุรี

ดู 'กระพี้จั่น' ทั้งหมดในร้านนี้

สาละลังกา

สาละลังกา12"
สาละลังกา12" ปราจีนบุรี

สาละลังกา5"
สาละลังกา5" ปราจีนบุรี

สาละลังกา3"
สาละลังกา3" ปราจีนบุรี

สาละลังกา2"
สาละลังกา2" ปราจีนบุรี

สาละลังกา
สาละลังกา ปราจีนบุรี

ดู 'สาละลังกา' ทั้งหมดในร้านนี้

สราญรมย์

ทองหลางใต้หวัน
ทองหลางใต้หวัน ปราจีนบุรี

ทองหลางใต้หวัน
ทองหลางใต้หวัน ปราจีนบุรี

ทองหลางใต้หวัน
ทองหลางใต้หวัน ปราจีนบุรี

ทองหลางใต้หวัน
ทองหลางใต้หวัน ปราจีนบุรี

ทองหลางใต้หวัน
ทองหลางใต้หวัน ปราจีนบุรี

ดู 'สราญรมย์' ทั้งหมดในร้านนี้

ชุมแสง

ต้นชุมแสง6” ปราจีนบุรี

ราคา 6,000.00 บาท /ต้น

ต้นชุมแสง ปราจีนบุรี

ราคา 15,000.00 บาท /ต้น

ต้นชุมแสง
ต้นชุมแสง ปราจีนบุรี

ราคา 25,000.00 บาท /ต้น

ชุมแสง
ต้นชุมแสง ปราจีนบุรี

ราคา 40,000.00 บาท /ต้น

ชุมแสง
ชุมแสง ปราจีนบุรี

ดู 'ชุมแสง' ทั้งหมดในร้านนี้

คอร์เดีย

คอร์เดีย
คอร์เดีย ปราจีนบุรี

คลอเดีย5"
คลอเดีย5" ปราจีนบุรี

คลอเดีย2"
คลอเดีย2" ปราจีนบุรี

ราคา 800.00 บาท /ต้น

คลอเดีย1.5"
คลอเดีย1.5" ปราจีนบุรี

ดู 'คอร์เดีย' ทั้งหมดในร้านนี้

เสี้ยวดอกขาว

ต้นเสี้ยวป่า(กอ)
ต้นเสี้ยวป่า(กอ) ปราจีนบุรี

เสี้ยวป่า8"
เสี้ยวป่า8" ปราจีนบุรี

เสี้ยวป่า
เสี้ยวป่า ปราจีนบุรี

เสี้ยวป่า
เสี้ยวป่า ปราจีนบุรี

ดู 'เสี้ยวดอกขาว' ทั้งหมดในร้านนี้

โพธิ์

โพธิ์40"
โพธิ์40" ปราจีนบุรี

โพธิ์
โพธิ์ ปราจีนบุรี

โพธิ์
โพธิ์ ปราจีนบุรี

โพธิ์
โพธิ์ ปราจีนบุรี

ราคา 35,000.00 บาท /ต้น

ดู 'โพธิ์' ทั้งหมดในร้านนี้

กร่าง

กร่าง
กร่าง ปราจีนบุรี

ไกร
ไกร ปราจีนบุรี

กร่าง
กร่าง ปราจีนบุรี

ราคา 80,000.00 บาท /ต้น

กร่าง
กร่าง ปราจีนบุรี

ราคา 50,000.00 บาท

ดู 'กร่าง' ทั้งหมดในร้านนี้

น้ำเต้าต้น

น้ำเต้าต้น5"
น้ำเต้าต้น5" ปราจีนบุรี

น้ำเต้าต้น5"
น้ำเต้าต้น5" ปราจีนบุรี

น้ำเต้าต้น
น้ำเต้าต้น ปราจีนบุรี

น้ำเต้าต้น
น้ำเต้าต้น ปราจีนบุรี

ดู 'น้ำเต้าต้น' ทั้งหมดในร้านนี้

โสกเหลือง

โสก
โสก ปราจีนบุรี

โสกน้ำ13"
โสกน้ำ13" ปราจีนบุรี

โสกน้ำ12"
โสกน้ำ12" ปราจีนบุรี

อโศกเหลือง
อโศกเหลือง ปราจีนบุรี

ดู 'โสกเหลือง' ทั้งหมดในร้านนี้

กันเกรา

กันเกรา5"
กันเกรา5" ปราจีนบุรี

กันเกรา2"
กันเกรา2" ปราจีนบุรี

ราคา 500.00 บาท /ต้น

กันเกรา4"
กันเกรา4" ปราจีนบุรี

กันเกรา3"
กันเกรา3" ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

ดู 'กันเกรา' ทั้งหมดในร้านนี้

กระโดน

กระโดน15"
กระโดน15" ปราจีนบุรี

กระโดน20"
กระโดน20" ปราจีนบุรี

กระโดน2"
กระโดน2" ปราจีนบุรี

กระโดน3"
กระโดน3" ปราจีนบุรี

ราคา 800.00 บาท /ต้น

ดู 'กระโดน' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นสะเดา

สะเดา6"
สะเดา6" ปราจีนบุรี

สะเดา7"
สะเดา7" ปราจีนบุรี

สะเดา5"-7"
สะเดา5"-7" ปราจีนบุรี

สะเดา3"
สะเดา3" ปราจีนบุรี

ราคา 800.00 บาท /ต้น

ดู 'ต้นสะเดา' ทั้งหมดในร้านนี้

หว้า

หว้า
หว้า ปราจีนบุรี

หว้า1"
หว้า1" ปราจีนบุรี

หว้ากอ
หว้ากอ ปราจีนบุรี

หว้า
หว้า ปราจีนบุรี

ดู 'หว้า' ทั้งหมดในร้านนี้

ตีนเป็ดน้ำ

ตีนเป็ดน้ำ3"
ตีนเป็ดน้ำ3" ปราจีนบุรี

ตีนเป็ดน้ำ5"
ตีนเป็ดน้ำ5" ปราจีนบุรี

ตีนเป็ดน้ำ4"
ตีนเป็ดน้ำ4" ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท /ต้น

ดู 'ตีนเป็ดน้ำ' ทั้งหมดในร้านนี้

เสลา

เสลา1”-1.5”
เสลา1”-1.5” ปราจีนบุรี

เสลา4"
เสลา4" ปราจีนบุรี

เสลา2"
เสลา2" ปราจีนบุรี

ราคา 700.00 บาท /ต้น

เสลา2"
เสลา2" ปราจีนบุรี

ราคา 300.00 บาท /ต้น

ดู 'เสลา' ทั้งหมดในร้านนี้

พญาสัตบรรณ

พญาสัตบรรณ1.5"
พญาสัตบรรณ1.5" ปราจีนบุรี

พญาสัตบรรณ
พญาสัตบรรณ ปราจีนบุรี

พญาสัตบรรณ10"
พญาสัตบรรณ10" ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท

ดู 'พญาสัตบรรณ' ทั้งหมดในร้านนี้

บุหงาส่าหรี

บุหงาส่าหรี5”
บุหงาส่าหรี5” ปราจีนบุรี

บุหงาส่าหรี
บุหงาส่าหรี ปราจีนบุรี

บุหงาส่าหรี2"
บุหงาส่าหรี2" ปราจีนบุรี

ดู 'บุหงาส่าหรี' ทั้งหมดในร้านนี้

ลีลาวดี

ลีลาวดีขาวพวง5"
ลีลาวดีขาวพวง5" ปราจีนบุรี

ลีลาวดีขาวพวง2"
ลีลาวดีขาวพวง2" ปราจีนบุรี

ราคา 500.00 บาท /ต้น

ลีลาวดี3"
ลีลาวดี3" ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท /ต้น

ดู 'ลีลาวดี' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นมะขาม

มะขาม2" ปราจีนบุรี

มะขาม10"
มะขาม10" ปราจีนบุรี

มะขาม
มะขาม ปราจีนบุรี

ดู 'ต้นมะขาม' ทั้งหมดในร้านนี้

หนวดปลาหมึก

หนวดปลาหมึก
หนวดปลาหมึก ปราจีนบุรี

หนวดปลาหมึก
หนวดปลาหมึก ปราจีนบุรี

ดู 'หนวดปลาหมึก' ทั้งหมดในร้านนี้

ทรงบาดาล

ทรงบาดาลสูง1.50เมตร ปราจีนบุรี

ทรงบาดาล
ทรงบาดาล ปราจีนบุรี

ทรงบาดาล
ทรงบาดาล ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท /ต้น

ดู 'ทรงบาดาล' ทั้งหมดในร้านนี้

แคแสด

แคแสด6"
แคแสด6" ปราจีนบุรี

แคแสด6"
แคแสด6" ปราจีนบุรี

แคแสด2"
แคแสด2" ปราจีนบุรี

ราคา 250.00 บาท

ดู 'แคแสด' ทั้งหมดในร้านนี้

นนทรี

นนทรี6" ปราจีนบุรี

นนทรี7"
นนทรี7" ปราจีนบุรี

นนทรี1"
นนทรี1" ปราจีนบุรี

ดู 'นนทรี' ทั้งหมดในร้านนี้

เหลืองอินเดีย

เหลืองอินเดีย3"
เหลืองอินเดีย3" ปราจีนบุรี

เหลืองอินเดีย2"
เหลืองอินเดีย2" ปราจีนบุรี

เหลืองอินเดีย1"
เหลืองอินเดีย1" ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท /ต้น

ดู 'เหลืองอินเดีย' ทั้งหมดในร้านนี้

จิกทะเล

จิกทะเล
จิกทะเล ปราจีนบุรี

จิกทะเล3"
จิกทะเล3" ปราจีนบุรี

จิกทะเล
จิกทะเล ปราจีนบุรี

ดู 'จิกทะเล' ทั้งหมดในร้านนี้

ปุ๋ยอินทรีย์

มูลไส้เดือนแท้100%
มูลไส้เดือนแท้100% ปราจีนบุรี

ราคา 25.00 บาท

มูลไส้เดือน
มูลไส้เดือน ปราจีนบุรี

มูลไส้เดือน
มูลไส้เดือน ปราจีนบุรี

ดู 'ปุ๋ยอินทรีย์' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นกาหลง

กาหลงแดง
กาหลงแดง ปราจีนบุรี

กาหลง
กาหลง ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

กาหลงแดง
กาหลงแดง ปราจีนบุรี

ราคา 500.00 บาท

ดู 'ต้นกาหลง' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นจำปี

จำปี2"
จำปี2" ปราจีนบุรี

จำปีแขก
จำปีแขก ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท /ต้น

จำปีแดง
จำปีแดง ปราจีนบุรี

ดู 'ต้นจำปี' ทั้งหมดในร้านนี้

แปรงล้างขวด

แปรงล้างขวด3"
แปรงล้างขวด3" ปราจีนบุรี

แปรงล้างขวด2"
แปรงล้างขวด2" ปราจีนบุรี

แปรงล้างขวด5"
แปรงล้างขวด5" ปราจีนบุรี

ดู 'แปรงล้างขวด' ทั้งหมดในร้านนี้

หมวดหมู่อื่นๆ

รำเพย
รำเพย ปราจีนบุรี

พุดศุภโชค
พุดศุภโชค ปราจีนบุรี

โมกหลวง3"
โมกหลวง3" ปราจีนบุรี

ยางอินเดียด่าง
ยางอินเดียด่าง ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท /ต้น

ยางอินเดียด่าง40"
ยางอินเดียด่าง ขนาด 40 นิ้ว ปราจีนบุรี

ราคา 80,000.00 บาท /ต้น

ไทรย้อยใบแหลม
ไทรย้อยใบแหลม ปราจีนบุรี

ไทรย้อยใบแหลม
ไทรย้อยใบแหลม ปราจีนบุรี

กล้วยพัด
กล้วยพัด ปราจีนบุรี

ปาล์มจีน
ปาล์มจีน ปราจีนบุรี

หมากเหลือง
หมากเหลือง ปราจีนบุรี

ราคา 300.00 บาท /กอ

หมากเหลือง
หมากเหลือง ปราจีนบุรี

หมากเยอรมัน
หมากเยอรมัน ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

จั๋งไทย
จั๋งไทย ปราจีนบุรี

ปาล์มแชมเปญ
ปาล์มแชมเปญ ปราจีนบุรี

ข่อย
ข่อย ปราจีนบุรี

ชาฮกเกี้ยน
ชาฮกเกี้ยน ปราจีนบุรี

ไทรเกาหลี3เมตร
ไทรเกาหลี3เมตร ปราจีนบุรี

ไทรเกาหลี1.50เมตร ปราจีนบุรี

มะม่วงหิมพานต์
มะม่วงหิมพานต์ ปราจีนบุรี

ทุเรียน2"
ทุเรียน2" ปราจีนบุรี

มักเม่า
มักเม่า ปราจีนบุรี

ราคา 15,000.00 บาท /ต้น

ยางนา2"
ยางนา2" ปราจีนบุรี

ราคา 500.00 บาท /ต้น

บัวสวรรค์
บัวสวรรค์ ปราจีนบุรี

มะยม2"
มะยม2" ปราจีนบุรี

ราคา 350.00 บาท /ต้น

อโศกอินเดีย
อโศกอินเดีย ปราจีนบุรี

กฤษณา
กฤษณา ปราจีนบุรี

พยูง3"
พยูง3" ปราจีนบุรี

พยุง2"
พยุง2" ปราจีนบุรี

ราคา 500.00 บาท /ต้น

พิกุล2"
พิกุล2" ปราจีนบุรี

ราคา 800.00 บาท /ต้น

พิกุล4"
พิกุล4" ปราจีนบุรี

สนฉัตร
สนฉัตร ปราจีนบุรี

มะขามเทศ
มะขามเทศ ปราจีนบุรี

ไข่เน่า14"
ไข่เน่า14" ปราจีนบุรี

ต้นไข่เน่า
ต้นไข่เน่า ปราจีนบุรี

ขี้เหล็ก2"
ขี้เหล็ก2" ปราจีนบุรี

ราคา 250.00 บาท

สาเก5"
สาเก5" ปราจีนบุรี

เสม็ด
เสม็ด ปราจีนบุรี

มะค่า
มะค่า ปราจีนบุรี

พญาคุ้มเมือง
พญาคุ้มเมือง ปราจีนบุรี

อิน จัน
อิน จัน ปราจีนบุรี

คำมอกหลวง2"
คำมอกหลวง2" ปราจีนบุรี

คำมอกหลวง2"
คำมอกหลวง2" ปราจีนบุรี

มะม่วง
มะม่วง ปราจีนบุรี

มะกรูด
มะกรูด ปราจีนบุรี

มะไฟ
มะไฟ ปราจีนบุรี

มะไฟ
มะไฟ ปราจีนบุรี

ราคา 12,000.00 บาท

เกาลัด2"
เกาลัด2" ปราจีนบุรี

หมากสง
หมากสง ปราจีนบุรี

ชมพู่มะเหมี่ยว2"
ชมพู่มะเหมี่ยว2" ปราจีนบุรี

สารภี4"-5"
สารภี4"-5" ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท /ต้น

ศรีตรัง3"
ศรีตรัง3" ปราจีนบุรี

ราคา 1,200.00 บาท /ต้น

ศรีตรัง2"
ศรีตรัง2" ปราจีนบุรี

ตีนเป็ดฝรั่ง5"
ตีนเป็ดฝรั่ง5" ปราจีนบุรี

ราคา 3,500.00 บาท /ต้น

ตีนเป็ดฝรั่ง5นิ้ว
ตีนเป็ดฝรั่ง5นิ้ว ปราจีนบุรี

ทองหลางด่าง5"
ทองหลางด่าง5" ปราจีนบุรี

ทองหลางด่าง6"
ทองหลางด่าง6" ปราจีนบุรี

ตันหยง
ตันหยง ปราจีนบุรี

ไคร้ย้อย
ไคร้ย้อย ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

มะขวิด
มะขวิด ปราจีนบุรี

นางกวัก ปราจีนบุรี

ราคา 30,000.00 บาท /ต้น

นางกวัก
นางกวัก ปราจีนบุรี

มะขามป้อม
มะขามป้อม ปราจีนบุรี

เลี่ยน13"
เลี่ยน13" ปราจีนบุรี

ราคา 12,000.00 บาท

สมอไท
สมอไท ปราจีนบุรี

ตะลุมพุก
ตะลุมพุก ปราจีนบุรี

สมอภิเภก15"
สมอภิเภก15" ปราจีนบุรี

ต้นมะหาด10”
ต้นมะหาด10” ปราจีนบุรี

สาทร
สาทร ปราจีนบุรี

หูกวาง
หูกวาง ปราจีนบุรี

แคฝรั่ง2"
แคฝรั่ง2" ปราจีนบุรี

ตะไคร้หอม
ตะไคร้หอม ปราจีนบุรี

ตะไคร้หอม
ตะไคร้หอม ปราจีนบุรี

นางกวัก
นางกวัก ปราจีนบุรี

ราคา 10,000.00 บาท /ต้น

ดินเกษตรผสมมูลไส้เดือน
ดินเกษตรผสมมูลไส้เดือน ปราจีนบุรี

ราคา 10.00 บาท

ดินเกษตรผสมมูลวัวนม
ดินเกษตรผสมมูลวัวนม ปราจีนบุรี

ราคา 8.00 บาท

ไส้เดือนดิน
ไส้เดือนดิน ปราจีนบุรี

กล้วยหมูสัง
กล้วยหมูสัง ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท /ต้น

แก้วมุกดา2"
แก้วมุกดา2" ปราจีนบุรี

กระดังงาไทย6"
กระดังงาไทย6" ปราจีนบุรี

กระดังงาไทย2"
กระดังงาไทย2" ปราจีนบุรี

เข็มเชียงใหม่ เข็มญี่ปุ่น
เข็มเชียงใหม่ เข็มญี่ปุ่น ปราจีนบุรี

ราคา 15.00 บาท /ถุง

แก้ว2เมตร
แก้ว2เมตร ปราจีนบุรี

แก้ว
แก้ว ปราจีนบุรี

จำปา2"
จำปา2" ปราจีนบุรี

หมากแดง
หมากแดง ปราจีนบุรี

ไทรทอง
ไทรทอง ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท /ต้น

กาฬพฤกษ์4"
กาฬพฤกษ์4" ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

กาฬพฤกษ์1"
กาฬพฤกษ์1" ปราจีนบุรี

ราคา 250.00 บาท /ต้น