ค้นหาสินค้า

เหลืองปรีดียาธร (Caribbean trumpet-tree)

ร้าน สวนทวี
เหลืองปรีดียาธร6" | สวนทวี - เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

สวนทวี | เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
รูปทรงไข่ ลำต้นสีน้ำตาลอ่อน เปลือกแตกเป็นร่องขรุขระ ใบสีเขียวเข้ม ผลัดใบ ดอกสีเหลือง

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202 0812929372

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 3 เดือน

โทรศัพท์

ตาเบเหลือง7" | สวนทวี - เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

สวนทวี | เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
รูปทรงไข่ ลำต้นสีน้ำตาลอ่อน ใบสีเขียวเข้ม ผลัดใบ ดอกสีเหลืองออกที่ปลายกิ่ง ออกดอกกุมภาพันธ์ นิยมปลูกประดับสวนเพราะสวยงามทั้งดอกและใบ

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202 0812929372

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 3 เดือน

โทรศัพท์

เหลืองปรีดียาธร4" | สวนทวี - เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

สวนทวี | เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
                ไม้ต้น สูง 5-8 เมตร ใบประกอบแบบนิ้วมือ ใบย่อย 5 ใบ กว้าง 1.3-2.4 เซนติเมตร ยาว 4.5-8.3 เซนติเมตร รูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายใบและโคนใบมน ขอบใบเรียบ ก้านใบย่อยยาว 0.5-4 เซนติเมตร ดอกเป็นช่อกระจุก สีเหลือง ออกที่ปลายกิ่ง ดอกย่อย 6-10 ดอก กลีบเลี้ยงเชื่อมติดเป็นรูปถ้วย ปลายแยก 5 แฉก กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นกรวย ปลายแยกเป็น 5 กลีบ รูปกลมมน เนื้อกลีบบาง เกสรเพศผู้ 4 อัน  ติดเป็นคู่ยาวไม่เท่ากัน อับเรณูสีขาว รังไข่เหนือวงกลีบ ผลแห้งแตก ยาว 10 เซนติเมตร  รูปทรงกระบอก สีน้ำตาล เมล็ดมีปีก สีขาว จำนวนมาก

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202 0812929372

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 3 เดือน

โทรศัพท์

เหลืองปรีดียาธร8" | สวนทวี - เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

สวนทวี | เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
ไม้ยืนต้นรูปทรงสวยงามนิยมปลูกให้ร่มเงาในบ้าน

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202 0812929372

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 3 เดือน

โทรศัพท์

เหลืองปรีดียาธร2" | สวนทวี - เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

สวนทวี | เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
รูปทรงไข่ ลำต้นสีน้ำตาลอ่อน เปลือกแตกเป็นร่องขรุขระ ใบสีเขียวเข้ม ผลัดใบ ดอกสีเหลือง ปลูกประดับในสวนสวยทั้งดอกและใบ ออกดอกสีเหลืองทองทั้งต้น

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202 0812929372

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 3 เดือน

โทรศัพท์

เหลืองปรีดียาธร7" | สวนทวี - เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

สวนทวี | เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
ปลูกประดับในสวนสวยทั้งใบและดอก ออกดอกสีเหลืองทองทั้งต้น

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202 0812929372

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 3 เดือน

โทรศัพท์

ตะเบเหลือง3" (เหลืองปรีดียาธร) | สวนทวี - เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

สวนทวี | เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
ไม้ยืนต้นปลูกประดับในสวนสวยงามทั้งดอกและใบ

ราคา 500.00 บาท ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202 0812929372

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 3 เดือน

โทรศัพท์

ตะเบเหลือง1.5" (เหลืองปรีดียาธร) | สวนทวี - เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

สวนทวี | เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
ไม้ยืนต้น ดอกสีเหลือง

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202 0812929372

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 3 เดือน

โทรศัพท์

ตะเบเหลือง8" (เหลืองปรีดียาธร) | สวนทวี - เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

สวนทวี | เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
รูปทรงใข่ ลำต้นสีน้ำตาลอ่อน เปลือกแตกเป็นร่องขรุขระ หลังใบสีเขียวเข้ม ท้องใบสีเงิน ผลัดใบ ดอกสีเหลืองออกที่ปลายกิ่ง ดอกออกก.พ.-มี.ค. นิยมปลูกประดับในสวน เพราะสวยงามทั้งใบและดอก

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202 0812929372

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 3 เดือน

โทรศัพท์