ค้นหาสินค้า

ไส้เดือนดิน (Earthworm soil)

ร้าน สวนทวี
ไส้เดือนดิน | สวนทวี - เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

สวนทวี | เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
ไส้เดือนดินเป็นโปรตีนเสริมเลี้ยงสัตว์ต่างๆ สามารถเอาไปเลี้ยงปลา กบ สัตว์ปีก สุกร กุ้ง และแปรรูป

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202 0812929372

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 1 เดือน

โทรศัพท์