ค้นหาสินค้า ล้างข้อมูล

ไส้เดือนดิน (Earthworm soil)

ร้าน สวนทวี

สวนทวี | เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
ไส้เดือนดินเป็นโปรตีนเสริมเลี้ยงสัตว์ต่างๆ สามารถเอาไปเลี้ยงปลา กบ สัตว์ปีก สุกร กุ้ง และแปรรูป

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202 0812929372

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 12 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร

เมนูส่วนล่างของเว็บ