สวนทวี
ใน สวนทวี
แชร์บน facebook

มูลไส้เดือนแท้100%

สวนทวี

ลักษณะโครงสร้างทางกายภาพของปุ๋ยมูลไส้เดือนดินมีลักษณะเป็นเม็ดร่วนละเอียดมีสีดำออกน้ำตาล โปร่งเบา มีความพรุนระบายน้ำและอากาศได้ดี มีความจะความชื้นสูงและมีประมาณอินทรีย์วัตถุสูงมาก

ราคา 25.00 บาท ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มูลไส้เดือน

สวนทวี

มูลไส้เดือนดินของเรามีธาตุอาหารสูงเพราะเราเลี้ยงไส้เดือนด้วยมูลวัวนมเท่านั้น ทำให้นำไปใช้แล้วดินมีโครงสร้างดีขึ้น คือดินสามารถกักเก็บความชื้นได้มากขึ้น มีความโปร่งร่วนซุย รากพืชสามารถชอนไชและแผ่กระจายได้กว้าง

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที