ค้นหาสินค้า ล้างข้อมูล

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช (Fungicide)

ร้าน ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
สารป้องกันกำจัดเชื้อรา ฮัมบรูก - ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น โรคดอกจุดสนิม อัตราการใช้ 30-40 กรัม / น้ำ 20 ลิตร สนใจติดต่อ...088-6844708 line...Chaidee2730

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
พาบินส์ สารป้องกันกำจัดโรคพืช ประโยชน์ - ใช้ป้องกันกำจัดโรคใบไหม้แผลใหญ่ ในข้าวโพดหวาน ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา วิธีใช้ - ใช้อัตรา 10-15 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค สนใจติดต่อ... fb: ชัยดีเมล็ดพันธุ์ผักฯ line...Chaidee2730 088-6844708

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
แคปแทน 50 สารป้องกันและกำจัดโรคพืช ดังนี้ - โรคราน้ำค้าง,โรคแอนแทรคโนส,โรคใบไหม้,โรคโค่นเน่า ฯลฯ - ใช้กับ ไม้ผล, พืชไร่ ,พืชสวน, ไม้ดอก ,ไม้ประดับ - อัตราการใช้ 40-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร - ขนาดบรรจุ 1 กก. สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line : Chaidee2730

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
เบ็นตัส (Bentus) ชื่อสามัญ : คาร์เบนดาซิม (carbendazim) ..........................................................................50% WP คุณสมบัติ : สารป้องกันกำจัดเชื้อราประเภทดูดซึม ชนิดผงละลายน้ำ ออกฤทธิ์ทั้งแบบป้องกันและกำจัดโรคพืชดูดซึม เข้าสู่พืชทางส่วนที่เป็นสีเขียวของพืช และเคลื่อนย้ายไปกำจัดเชื้อราโรคพืชได้ดี ป้องกันกำจัดโรคสแค็ป โรคเมลาโนส โรคราแป้ง โรคแอนแทรคโนส โรคใบจุด โรคใบไหม้ โรคกาบใบแห้ง เหมาะสำหรับ : ไม้ผล พืชผักต่างๆ พืชไร่ และไม้ดอกไม้ประดับทั่วไป อัตราและวิธีการใช้ : พืช โรค อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตร วิธีการใช้ มะม่วง ราแป้ง 10-12 กรัม พ่นระยะออกดอก 1-2 ครั้ง ห่างกัน 10-14 วัน ข้าว ไหม้ 10-20 กรัม พ่นเมื่อพบโรค 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-15 วัน และพ่นอีก 1 ครั้ง เมื่อข้าวเริ่มให้รวง กาบใบแห้ง 10-20 กรัม พ่นเมื่อพบโรค บนกาบใบที่ 2 จากใบล่าง หรือใบที่ 5 จากใบยอด ห่างกัน 15 วัน ใบขีดสีน้ำตาล 10-20 กรัม พ่นเมื่อพบโรค 1 ครั้ง เมล็ดด่าง 10-20 กรัม พ่นเมื่อข้าวออกรวง 5% พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 7-15 วัน กล้วยไม้ (แวนด้า) ใบจุด 10 กรัม พ่นเมื่อพบโรค 5-7 วัน ต่อครั้ง กุยช่าย หอมหัวใหญ่ หอมแดง แอนแทรคโนส 15-20 กรัม หน่อไม้ฝรั่ง ต้นไหม้ 20 กรัม สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line : Chaidee2730

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
ชัยดีเมล็ดพันธ์ุผัก/ดอกไม้/อุปกรณ์การเกษตร http://www.nanagarden.com/7949 088-6844708 อมิสตา (อะซ็อกซีสโตรบิน) ใช้ในการป้องกันกำจัด -ลำไย โรคใบจุดดำ -หน่อไม้ฝรั่ง โรคใบจุด โรคใบเทียมร่วง -อัตราการใช้ 5-10 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730...

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
ชัยดีเมล็ดพันธ์ุผัก/ดอกไม้/อุปกรณ์การเกษตร http://www.nanagarden.com/7949 088-6844708 อามูเร่ (ไดฟีโนโคนาโซล+โพรพิโคนาโซล) ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืช ดังนี้ - ข้าว โรคกาบใบแห้ง - ข้าวโพด โรคราสนิม - อัตราการใช้ 15-20 ซีซี/น้ำ 20 L. สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730...

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
ออติวา(อะซ็อกซีสโตรบิน+ไดฟีโนโคนาโซล) ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืช - กระหล่ำดอก โรคใบจุด 15 cc./น้ำ 20 L. - พริก. โรคแอนแทรคโนส 10-20 cc./น้ำ 20 L. - กล้วยไม้. โรคใบปื้นเหลือง 10cc./น้ำ 20 L. ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิด สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730...

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730...

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
แอนทราโคล(โพรพิเนบ) สารป้องกันกำจัดโรคพืช - ข้าวโพด (โรคใบไหม้) - มะม่วง (โรคแอนแทรคโนส) - ถั่วเหลือง (โรคราน้ำค้าง) - พริก (โรคแอนแทรคโนส) อัตราการไช้ 30-60 G/น้ำ 20 L. สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730...

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
ฟังกูราน(คอปเปอร์ไฮดรอกไซค์) - สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย - เหมาะสำหรับ ใช้ป้องกันกำจัดโรคแคงเกอร์ ในพืชตระกูลส้ม มะนาว โรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย โรค ใบจุด ใบไหม้ โรคแอนแทรคโนส โรคราน้ำค้าง โรคใบติด โรคเมลาโนส โรคสแคบ ในไม้ผล พืชไร่และพืชผักต่างๆ - อัตราการใช้ 15-20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร สารสำคัญ : คอปเปอร์ ไฮดรอกไซด์ ( copper hydroxide) 77% WP คุณสมบัติเด่น: สารคอปเปอร์ป้องกันกำจัดโรคพืชสูตรทนฝนคุณภาพสูง จากประเทศเยอรมัน ประกอบด้วยเนื้อทองแดงบริสุทธิ์อยู่มากถึง 50% จึงใช้ป้องกันกำจัดโรคแคงเกอร์ และโรคพืชอื่น ๆ ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา ได้ดีเยี่ยม ฟังกูรานจับติดใบพืชได้ดี ทนการชะล้างของฝน เพราะ อยู่ในรูปไมโครไนซ์ (Micronized Copper Hydroxide) มีอนุภาคเป็นผลึกรูปเข็ม ที่เล็กละเอียดมาก ( 2-4 ไมครอน) จึงสามารถแผ่กระจายครอบคลุมพื้นที่ผิวใบพืชได้มากกว่าสารคอปเปอร์อื่น ๆ จึงออกฤทธิ์กำจัดโรคพืชได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยไม่เป็นอันตรายต่อพืช อัตราใช้น้อย แต่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดโรคสูง ละลายน้ำง่าย ไม่อุดตันหัวฉีด และไม่กัดโลหะ หรืออุปกรณ์พ่นสารเคมี ประโยชน์ และวิธีใช้ : ส้ม,มะนาว,ส้มโอ ใช้อัตรา 10-20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เพื่อป้องกันกำจัดโรคแคงเคอร์ โรคสแคป โรคเมลาโนส โรคแอนแทรคโนส (โรคกิ่งแห้ง) ทุเรียน เงาะ ใช้อัตรา 10-20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เพื่อป้องกันกำจัดโรคใบติด โรคใบจุดสาหร่าย องุ่น 1.ใช้อัตรา 10-20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เพื่อป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้า 2.ใช้อัตรา 20-30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เพื่อป้องกันกำจัดโรคเถาแห้ง และผลเน่าด 3.ใช้อัตรา 20-30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เพื่อล้างต้นหลังตัดแต่งกิ่ง พืชตระกูลแตง ใช้อัตรา 10-20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เพื่อป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้าง โรคแอนแทรคโนส โรคใบจุดเหลี่ยมแบคทีเรีย โรคเหี่ยวแบคทีเรีย ผักตระกูลกะหล่ำ ใช้อัตรา 10-20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เพื่อป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้าง โรคใบจุด โรคเน่าเละแบคทีเรีย โรคใบแห้ง หรือ โรคเน่าดำแบคทีเรีย พริก ใช้อัตรา 10-30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เพื่อป้องกันกำจัดโรคผลเน่า โรคเน่าเปียก โรคแอนแทรคโนส (โรคกุ้งแห้ง) มันฝรั่ง มะเขือเทศ ใช้อัตรา 10-30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เพื่อป้องกันกำจัดโรคใบไหม้ และโรคใบจุด หอม กระเทียม หอมหัวใหญ่ ใช้อัตรา 10-30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เพื่อป้องกันกำจัดโรคใบจุดสีม่วง โรคราน้ำค้าง โรคแอนแทรคโนส สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
เจอราจ (โพรคลอราช) สารป้องกันโรคแอนแทรคโนสในพืช - หอมหัวใหญ่ พริก มะม่วง - อัตราการใช้ 20-35 ซีซี /น้ำ 20 ลิตร สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
ดูมารค์ เป็นสารป้องกันกำจัดเชื้อรา -หอมหัวใหญ่ โรคใบจุดสีม่วง 10-20cc./น้ำ 20 L. -คะน้า. โรคใบจุด 10-15 cc. -ผักบุ้ง. โรคราสนิมขาว 10-20 cc -ถั่วลันเตา. โรคราแป้ง 20-40cc -ทุเรียน. โรคใบติด 10-20cc -เงาะ โรคราแป้ง 20 cc. -ข้าว. เมล็ดด่าง 20-40 cc. สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
โบคุ่ม สารป้องกันกำจัดโรคพืช -แตงกวา โรคราน้ำค้าง 20-30 cc./น้ำ20L -คะน้า โรคราน้ำค้าง 30-40 cc. -มันฝรั่ง. โรคใบไหม้ 50-60 cc . -ป้องกันโรคราน้ำค้างใน หอม แตงโม กะหล่ำ คะน้า แคนตาลูป -ตากบ ตาเสือในเผือก สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

เมนูส่วนล่างของเว็บ