ค้นหาสินค้า

ปุ๋ยเคมี (Chemical fertilizers)

ร้าน ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก
บี เอ็ม เอ็กซ์ | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี

บี เอ็ม เอ็กซ์
- ช่วยเสริมสร้างให้พืชออกดอกและติดผลได้ดี
- ใช้ได้กับ พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล พืชลงหัว
สนใจติดต่อ...
088-6844708
line...Chaidee2730

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

โทรศัพท์

ปุ๋ยเกล็ด 6-32-35 | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
ปุ๋ยเกล็ด 6-32-35 เร่งดอก เพิ่มผลผลิต
รายละเอียด -ปุ๋ยเกล็ดทางใบและทางน้ำ บำรุงดอกและผล พืชสามารถดูดซึมเข้าทางรากและใบ ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ให้กับลำต้น ใบ ดอกและผล
เหมาะสำหรับ พืชผัก พืชไร่ พืชหัว ไม้ผล ฯลฯ
อัตราการใช้ / น้ำ 20 ลิตร
- 50 กรัม / น้ำ 20 ลิตร
สนใจติดต่อ ...
ชัยดีเมล็ดพันธุ์ผัก ดอกไม้ อุปกรณ์การเกษตร
088-6844708
Line: Chaidee2730
http://www.nanagarden.com/7949

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

โทรศัพท์

เวจซีแคล | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
เวจซีแคล (ซิลิคอน อัดเม็ด คุณภาพสูง)

ส่วนประกอบที่สำคัญ
- ซิลิคอน 25%
- แคลเซียม 40%
- แมกนีเซียม 2%
ประโยชน์
- ช่วยส่งเสริมให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรง
- ซิลิคอน มีส่วนช่วยต้านทานโรค เช่น โรคก้นเน่าของมะเขือเทศ ช่วยให้. คุณภาพของผลผลิตดีขึ้น
- ช่วยลดการทำลายของแมลง
- ช่วยปรับปรุงความเป็นกรด-ด่าง ของดินให้ดีขึ้น
วิธีใช้และอัตราการใช้
- ใช้หว่านปุ๋ยเคมี หรือแบ่งใส่ 2-3 ครั้ง
- อัตราการใช้ 8-10 กก./ไร่
คุณสมบัติ
- ช่วยปลดปล่อยธาตุฟอสฟอรัส ที่ถูกตรึงไว้ในดิน ให้อยู่ในรูปที่พืชใช้ได้มากขึ้น
- ต้านทานโรคพืช แมลง ศัตรูพืช ทำให้ผลผลิตที่ได้เพิ่มมากขึ้น
- เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผนังเซลล์พืช ยากแก่การเข้าทำลายของโรคและแมลง
- ช่วยปรับปรุงดิน ดินมีความสมบูรณ์ขึ้น ปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ในดิน
- บรรจุกระสอบละ 20 กก. อัตราการใช้ 8-10 กก./ไร่
- สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด
สนใจติดต่อ
ชัยดีเมล็ดพันธุ์ผัก ดอกไม้ อุปกรณ์กาเกษตร
088-6844708
http://www.nanagarden.com/7949

Tag:

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

โทรศัพท์

ปุ๋ยเกล็ด 30-20-10 | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
ปุ๋ยเกล็ด 30-20-10 สูตร ส่งเสริมการเจริญเติบโตด้านลำต้น ใบ และยอดอ่อน
ประกอบด้วย
-ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม
ประโยชน์
-ช่วยเสริมสร้างความเจริญเติบโต และความสมบูรณ์ในระยะเริ่มปลูก เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางลำต้นและใบ
พืชที่แนะนำให้ใช้
- พืชผักต่างๆ พืชตระกูลกระหล่ำ พืชลงหัว ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล
อัตราการใช้
- 50-150 กรัม ต่อน้ำ20 ลิตร
ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม
สนใจติดต่อ...
088-6844708
Line : Chaidee2730

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

โทรศัพท์

ปุ๋ยเกล็ด 12-22-32 | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
ปุ๋ยเกล็ด 12-22-32 สูตร บำรุงดอกและผล
ประกอบด้วย
-ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม
ประโยชน์
-ช่วยเสริมสร้างความเจริญเติบโต และความสมบูรณ์ให้แก่ดอกและผล ช่วงก่อนเก็บเกี่ยว
พืชที่แนะนำให้ใช้
- พืชผักต่างๆ พืชตระกูลกระหล่ำ พืชลงหัว ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล
อัตราการใช้
- 50-150 กรัม ต่อน้ำ20 ลิตร
ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม
สนใจติดต่อ...
088-6844708
Line : Chaidee2730

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

โทรศัพท์

0-0-60 โพแทสเซียม คลอไรท์ | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี

ปุ๋ยเคมี (0-0-60 โพแทสเซียม คลอไรท์)
คุณสมบัติ
- เพิ่มความหวาน เพิ่มขนาด เพิ่มรสชาติ เพิ่มคุณภาพของผลผลิต
พืชที่แนะนำให้ใช้
- พืชไร่ พืชสวน ไม้ผล ไม้ยืนต้น
อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้
1 ไม้ยืนต้น ไม้ผล เช่น มะม่วง องุ่น ส้ม อื่นๆ
ใช้ในอัตราต้นละ 300-600 กรัม
โดยใช้ใส่เป็นรูปวงแหวน ตามแนวรัศมี แนวพุ่มใบ หลังจากติดลูกแล้วประมาณ 20-30 วัน ทั้งนี้แล้วแต่อายุไม้ผลแตละชนิด
2 พืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง หอม กระเทียม อื่นๆ
ใช้เป็นปุ๋ยแต่งหน้า ในระยะที่พืชกำลังสร้างผลผลิต โดยใส่ตามแนวทั้งสองข้างของแถว ให้ห่างจากโคนต้นประมาณ 6-8 นิ้ว
อ้อย ใช้อัตราต่อไร่ 25-30 กก. เมื่อต้นอ้อยอายุ 4-5 เดือน หรือกลางฤดูฝน โดยใส่แนวทั้งสองข้างของพืช ให้ห่างจากโคนต้นประมาณ 6-8 นิ้ว
อ้อยใส่อัตราไร่ 50-80 กก.ต่อปี
อ้อยปลูก แบ่งใส่เป็น สองครั้งเท่าๆกัน
ครั้งแรก หลังปลูกแล้วประมาณ 1 เดือน
ครั้งที่สอง หลังจากใส่ครั้งแรก 30-50 วัน
อ้อยตอ นอกเขตชลประทาน
ครั้งแรก ต้นฤดูฝน
ครั้งที่สอง หลังจากใส่ครั้งแรก 30-50 วัน โดยวิธีการโรยข้างแถว
อ้อยตอ เขตชลประทาน
ครั้งแรก ใส่ทั้งหมดหลังตัดแต่งตอ
ครั้งที่สอง ใส่ปุ๋ย 21-0-0 อัตราต่อไร่ 20-40 กก. หลังจากใส่ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข้างแถว
3 ใช้ปุ๋ยเคมีเป็นวัตถุดิบ คือผสมปุ๋ยเคมีสูตรอื่นๆ เช่น 21-0-0,46-0-0,0-20-0,0-46-0,18-46-0
ขนาดบรรจุ 1 กก.,25 กก.
สนใจติดต่อ ชัยดีเมล็ดพันธุ์ผัก ดอกไม้ อุปกรณ์การเกษตร
http://nanagarden.com/7949
088-6844708

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

โทรศัพท์

0-0-60 โพแทสเซียม คลอไรท์ | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี

ปุ๋ยเคมี (0-0-60 โพแทสเซียม คลอไรท์)
คุณสมบัติ
- เพิ่มความหวาน เพิ่มขนาด เพิ่มรสชาติ เพิ่มคุณภาพของผลผลิต
พืชที่แนะนำให้ใช้
- พืชไร่ พืชสวน ไม้ผล ไม้ยืนต้น
อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้
1 ไม้ยืนต้น ไม้ผล เช่น มะม่วง องุ่น ส้ม อื่นๆ
ใช้ในอัตราต้นละ 300-600 กรัม
โดยใช้ใส่เป็นรูปวงแหวน ตามแนวรัศมี แนวพุ่มใบ หลังจากติดลูกแล้วประมาณ 20-30 วัน ทั้งนี้แล้วแต่อายุไม้ผลแตละชนิด
2 พืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง หอม กระเทียม อื่นๆ
ใช้เป็นปุ๋ยแต่งหน้า ในระยะที่พืชกำลังสร้างผลผลิต โดยใส่ตามแนวทั้งสองข้างของแถว ให้ห่างจากโคนต้นประมาณ 6-8 นิ้ว
อ้อย ใช้อัตราต่อไร่ 25-30 กก. เมื่อต้นอ้อยอายุ 4-5 เดือน หรือกลางฤดูฝน โดยใส่แนวทั้งสองข้างของพืช ให้ห่างจากโคนต้นประมาณ 6-8 นิ้ว
อ้อยใส่อัตราไร่ 50-80 กก.ต่อปี
อ้อยปลูก แบ่งใส่เป็น สองครั้งเท่าๆกัน
ครั้งแรก หลังปลูกแล้วประมาณ 1 เดือน
ครั้งที่สอง หลังจากใส่ครั้งแรก 30-50 วัน
อ้อยตอ นอกเขตชลประทาน
ครั้งแรก ต้นฤดูฝน
ครั้งที่สอง หลังจากใส่ครั้งแรก 30-50 วัน โดยวิธีการโรยข้างแถว
อ้อยตอ เขตชลประทาน
ครั้งแรก ใส่ทั้งหมดหลังตัดแต่งตอ
ครั้งที่สอง ใส่ปุ๋ย 21-0-0 อัตราต่อไร่ 20-40 กก. หลังจากใส่ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข้างแถว
3 ใช้ปุ๋ยเคมีเป็นวัตถุดิบ คือผสมปุ๋ยเคมีสูตรอื่นๆ เช่น 21-0-0,46-0-0,0-20-0,0-46-0,18-46-0
ขนาดบรรจุ 1 กก.,25 กก.
สนใจติดต่อ ชัยดีเมล็ดพันธุ์ผัก ดอกไม้ อุปกรณ์การเกษตร
http://nanagarden.com/7949
088-6844708

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

โทรศัพท์

ซอร์บา-สเปรย์ | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
ซอร์บา-สเปรย์ (แคลเซียม-โบรอน)
- ช่วยผสมเกสร ขั้วเหนียว ลดการหลุดร่วง ของดอกและผล
สนใจติดต่อ...
088-6844708
Line : Chaidee2730

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

โทรศัพท์

ซุปเปอร์ เค | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
นูแทค ซุปเปอร์-เค (Nutac Super-K)
ประกอบด้วย :
ปริมาณธาตุอาหารรับรอง
ไนโตรเจนทั้งหมด (N)………………………………………………………………7%
ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5)……………………………………………....… 13%
โพแทสที่ละลายน้ำ (K2O)…………………………………………………………27%
คุณสมบัติ :
เป็นปุ๋ยสำหรับพ่นทางใบชนิดผงแบบสเปรย์-ดรายด์ (Spray-dried) มีอนุภาคแบนเล็กละเอียด ทำให้จับติดใบพืชได้ดี ลดการสูญเสียปุ๋ยจากการชะล้างของฝนหรือการรดน้ำ และค่อย ๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารพืชได้นาน ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารเสริมที่ช่วยให้พืชสามารถสะสมแป้งและน้ำตาลได้ดีขึ้น การพ่นในระยะสะสมอาหารก่อนออกดอกจึงช่วยให้พืชออกดอกและติดผลได้ดียิ่งขึ้น ส่วนการพ่นในระยะก่อนเก็บเกี่ยว จะช่วยเพิ่มความหวานและคุณภาพของผลผลิต
เหมาะสำหรับ :
ไม้ผล พืชผักกินผล ไม้ดอกไม้ประดับ ข้าว พืชไร่
อัตราและวิธีการใช้ :
พืช
อัตราการใช้
วิธีการใช้
ไม้ผล เช่น ส้ม มะม่วง ทุเรียน เงาะ มะนาว ส้มโอ ลำไย ลิ้นจี่ ชมพู่ มังคุด ลองกอง องุ่น ฝรั่ง น้อยหน่า มะยงชิด
30-40กรัม/น้ำ 20 ลิตร
- สะสมอาหารเพื่อการออกดอก พ่น 2-3ครั้ง ในระยะใบแก่ หรือก่อนออกดอก 1-2 เดือน
- เพิ่มการติดผล พ่น 1 ครั้ง ในระยะเริ่มติดผล
- เพิ่มความหวานและคุณภาพผลผลิต พ่น 1-2ครั้ง ในระยะก่อนเก็บเกี่ยว
ผักกินผล เช่น มะเขือเทศ มะเขือต่าง ๆ พริก แตงโม แคนตาลูป แตงกวา แตงต่าง ๆ ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา
30-40กรัม/น้ำ 20 ลิตร
- ส่งเสริมการออกดอก พ่น 2-3ครั้ง ในระยะก่อนออกดอก
- เพิ่มการติดผล พ่นทุก 1-2สัปดาห์
ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กล้วยไม้ กุหลาบ มะลิ
20-40กรัม/น้ำ 20 ลิตร
- เพิ่มการออกดอก และคุณภาพของดอก พ่น 2-3 ครั้ง ตั้งแต่ระยะก่อนออกดอก จนถึงระยะแทงช่อดอก
พืชไร่ เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง
30-40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
- เพิ่มผลผลิต พ่น 1-2ครั้ง ระยะก่อนออกดอก และอีก 1-2ครั้ง ในระยะก่อนเก็บเกี่ยว
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730...

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

โทรศัพท์

ปุ๋ยเกล็ด มามีโกร 0-52-34 | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี

มามีโกร 0-52-34(Marmigro 0-52-34)
ชื่อการค้า : มามีโกร 0-52-34(Marmigro 0-52-34)
ชื่อสามัญ : N-P-K 0-52-34
%สารออกฤทธิ์
คุณสมบัติ : ใช้เป็นแม่ปุ๋ยผสมฉีดทางใบเพื่อเร่งดอกและบำรุงผลของ พืชไร่ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ
วัชพืชและแมลง :
พืช : พืชไร่ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ
อัตราการใช้/น้ำ20ลิตร : 25-50 กรัม
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

โทรศัพท์

ยูนิเลท | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
ยูนิเลท ( แร่ธาตุอาหารรองและอาหารเสริมทางใบ ที่จำเป็นสำหรับพืช 7 ชนิด)
- ฉีดพ่นทางใบเป็นประจำ เพื่อป้องกันการขาดธาตุอาหารของพืช
- ทำให้การเจริญเติบโตของพืชเป็นปกติแข็งแรง ทำให้พืชผลิดอก ออกผลดี ก้านดอกเหนียว ป้องกันการร่วง
ของดอก อันเกิดจากขาดธาตุอาหารในดินได้ และทำให้ธาตุอาหารในดินเพิ่มขึ้น
- ใช้ได้กับพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ
- อัตราการใช้ 5-10 กรัม/น้ำ 20 L. พ่นพืชทุกๆ 10 วัน
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

โทรศัพท์

ไบโฟลาน | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
ฉีดพ่นทางใบ เร่งงาม เร่งเจริญเติบโต
สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

โทรศัพท์

ปุ๋ย | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

โทรศัพท์

ปุ๋ย | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

โทรศัพท์

โปร | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

โทรศัพท์

ปุ๋ย | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

โทรศัพท์

ปุ๋ย | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

โทรศัพท์

เฟตริลอน | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
- เฟตริลอน เป็นธาตุอาหารเสริมสำหรับฉีดพ่นทางใบ ช่วยป้องกันและรักษาอาการขาดธาตุอาหารของพืชทุกชนิด ทำให้พืชเจริญงอกงาม และช่วยเพิ่มผลผลิต
- ใช้กับพืชได้ทุกชนิด
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

โทรศัพท์

ปุ๋ยบัว | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

โทรศัพท์

ออสโมโค้ท 12-25-6+1% แมกนีเซียม | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
ออสโมโค้ท สูตร 12-25-6 (Osmocote)

ประกอบด้วย :
ปริมาณธาตุอาหารรับรอง
ไนโตรเจนทั้งหมด (N)………………………………………………………………12%
ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5)………………….....…………………………… 25%
โพแทสที่ละลายน้ำ (K2O)………………………………..…………………………6%

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีที่ควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน อาศัยความชื้นในดิน ทำให้สารเคลือบผิวของเม็ดปุ๋ยอ่อนตัวลงและยอมให้น้ำซึมผ่านเข้าไปละลายธาตุอาหารภายในที่อยู่ในรูปสารละลาย ให้ค่อย ๆ ซึมผ่านชั้นเคลือบผิวของเม็ดปุ๋ยออกมาสู่ดินที่ละลายน้อยได้ตลอดเวลา
เหมาะสำหรับ
ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้กระถาง กล้วยไม้ หญ้าสนามกอล์ฟ ในระยะที่ต้องการฟอสฟอรัสมาก เช่น ระยะออกดอกและออกรากใหม่

อัตราและวิธีการใช้ :

วิธีการใช้
อัตราและวิธีการใช้
โรยบนเครื่องปลูก
-กระถางขนาด 5 นิ้ว ใช้ 5 กรัม (1ช้อนชา)
-กระถางขนาด 10 นิ้ว ใช้ 10 กรัม (2 ช้อนชา)
-กระถางขนาด 20 นิ้ว ใช้ 20 กรัม (4 ช้อนชา)
รองก้นกระถาง
-กระถางขนาด 5 นิ้ว ใช้ 5 กรัม (1 ช้อนชา)
-กระถางขนาด 10 นิ้ว ใช้ 10 กรัม (2 ช้อนชา)
-กระถางขนาด 20 นิ้ว ใช้ 20 กรัม (4 ช้อนชา)
โรยบนผิวดิน
-กระถางขนาด 5 นิ้ว ใช้ 5 กรัม (1 ช้อนชา)
-กระถางขนาด 10 นิ้ว ใช้ 10 กรัม (2 ช้อนชา)
-กระถางขนาด 20 นิ้ว ใช้ 20 กรัม (4 ช้อนชา)
ผสมวัสดุปลูก
ผสม ออสโมโค้ท อัตรา 2-4 กิโลกรัม ต่อวัสดุปลูก 1 คิว(ลูกบาศก์เมตร)
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

โทรศัพท์

ออสโมโค้ท 13-13-13 | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
ออสโมโค้ท สูตร 13-13-13 (Osmocote)

ประกอบด้วย :
ปริมาณธาตุอาหารรับรอง
ไนโตรเจนทั้งหมด (N)…………………….........................13%
ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5)…...................................13%
โพแทสที่ละลายน้ำ (K2O)………………….......................13%

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีที่ควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน ปุ๋ยทุกเม็ดประกอบด้วยธาตุอาหารทุกชนิดครบถ้วน เคลือบด้วยสารเรซินธรรมชาติ (Natural organic resin) เมื่อใส่ปุ๋ยในวัสดุปลูกน้ำจะซึมผ่านชั้นเคลือบเรซิน เข้าไปละลายธาตุอาหารที่อยู่ภายในก่อนที่ธาตุอาหารจะค่อยๆซึมผ่านชั้นเคลือบออกมาโดยขบวนการออสโมซิส (osmosis) อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนาน 3 เดือน เมื่อธาตุอาหารหมดจะเห็นเม็ดปุ๋ยใสมีแต่น้ำอยู่ภายใน ซึ่งจะสลายตัวได้เองโดยธรรมชาติ จากคุณสมบัตินี้ ปุ๋ยออสโมโค้ทจึงปลอดภัยต่อระบบรากพืช พืชไม่แสดงอาการช็อก หรือ ใบไหม้หลังการใช้ปุ๋ย และไม่ทำให้ดินไม่แข็ง
เหมาะสำหรับ
กล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก ไม้กระถาง ไม้คลุมดิน ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น ทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงานหรือบ้านพักอาศัย อาทิเช่น กล้วยไม้ กุหลาบ ชบา ชวนชม ลีลาวดี โป๊ยเซียน แคคตัส อะโกรนีมา ซานาดู มะลิ หน้าวัว โกสน ปาล์มประดับ หมากแดง หมากเขียว โมก พริก กระเพรา โหระพา แตงกวา ถั่วฝักยาว และไม้ผล เช่น มะม่วง ส้มโอ มะนาว ขนุน ฝรั่ง ชมพู่ เป็นต้น

อัตราและวิธีการใช้ :

วิธีการใช้
อัตราและวิธีการใช้
โรยบนเครื่องปลูก
-กระถางขนาด 5 นิ้ว ใช้ 5 กรัม (1ช้อนชา)
-กระถางขนาด 10 นิ้ว ใช้ 10 กรัม (2 ช้อนชา)
-กระถางขนาด 20 นิ้ว ใช้ 20 กรัม (4 ช้อนชา)
รองก้นกระถาง
-กระถางขนาด 5 นิ้ว ใช้ 5 กรัม (1 ช้อนชา)
-กระถางขนาด 10 นิ้ว ใช้ 10 กรัม (2 ช้อนชา)
-กระถางขนาด 20 นิ้ว ใช้ 20 กรัม (4 ช้อนชา)
โรยบนผิวดิน
-กระถางขนาด 5 นิ้ว ใช้ 5 กรัม (1 ช้อนชา)
-กระถางขนาด 10 นิ้ว ใช้ 10 กรัม (2 ช้อนชา)
-กระถางขนาด 20 นิ้ว ใช้ 20 กรัม (4 ช้อนชา)
ผสมวัสดุปลูก
ผสม ออสโมโค้ท อัตรา 2-4 กิโลกรัม ต่อวัสดุปลูก 1 คิว(ลูกบาศก์เมตร)
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

โทรศัพท์

ปุ๋ย 10-52-17 | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
-ปุ๋ยเกล็ดทางใบและทางน้ำ พืชสามารถดูดซึมได้ทั้งทางรากและทางใบ ช่วยเสริมสร้างให้พืชออกดอก ติดผล ถูกต้องตามฤดูกาล และยังเสริมสร้างให้รากเจริญเติบโต ในระยะปลูกใหม่
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

โทรศัพท์

ปุ๋ยเกล็ด21-21-21 | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
-ปุ๋ยเกล็ดทางใบและททางน้ำ พืชสามารถดูดซึมเข้าทางรากและทางใบ ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืชด้านลำต้นและใบ ในระยะแรกของการเจริญเติบโต และบำรุงผล
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

โทรศัพท์

ปุ๋ยเกล็ด 25-5-5 | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
-ปุ๋ยละลายน้ำ สามารถดูดซึมเข้าทางรากและใบ ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืชในด้าน ลำต้น และใบ ในระยะแรกของการเจริญเติบโต
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 5 เดือน

โทรศัพท์