ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก
แชร์บน facebook
0-0-60 โพแทสเซียม คลอไรท์,0-0-60 ปุ๋ยหวาน,ปุ๋ยเคมี
ชื่อสินค้า:

0-0-60 โพแทสเซียม คลอไรท์

รหัส:
216111
ราคา:
ไม่ระบุ
ติดต่อ:
คุณพรชัย ทองสุข
โทรศัพท์:
036-266629
หรือคลิกที่
รายละเอียด

ปุ๋ยเคมี (0-0-60 โพแทสเซียม คลอไรท์)

คุณสมบัติ
- เพิ่มความหวาน เพิ่มขนาด เพิ่มรสชาติ เพิ่มคุณภาพของผลผลิต

พืชที่แนะนำให้ใช้
- พืชไร่ พืชสวน ไม้ผล ไม้ยืนต้น

อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้
1 ไม้ยืนต้น ไม้ผล เช่น มะม่วง องุ่น ส้ม อื่นๆ
ใช้ในอัตราต้นละ 300-600 กรัม
โดยใช้ใส่เป็นรูปวงแหวน ตามแนวรัศมี แนวพุ่มใบ หลังจากติดลูกแล้วประมาณ 20-30 วัน ทั้งนี้แล้วแต่อายุไม้ผลแตละชนิด

2 พืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง หอม กระเทียม อื่นๆ
ใช้เป็นปุ๋ยแต่งหน้า ในระยะที่พืชกำลังสร้างผลผลิต โดยใส่ตามแนวทั้งสองข้างของแถว ให้ห่างจากโคนต้นประมาณ 6-8 นิ้ว

อ้อย ใช้อัตราต่อไร่ 25-30 กก. เมื่อต้นอ้อยอายุ 4-5 เดือน หรือกลางฤดูฝน โดยใส่แนวทั้งสองข้างของพืช ให้ห่างจากโคนต้นประมาณ 6-8 นิ้ว
อ้อยใส่อัตราไร่ 50-80 กก.ต่อปี

อ้อยปลูก แบ่งใส่เป็น สองครั้งเท่าๆกัน
ครั้งแรก หลังปลูกแล้วประมาณ 1 เดือน
ครั้งที่สอง หลังจากใส่ครั้งแรก 30-50 วัน

อ้อยตอ นอกเขตชลประทาน
ครั้งแรก ต้นฤดูฝน
ครั้งที่สอง หลังจากใส่ครั้งแรก 30-50 วัน โดยวิธีการโรยข้างแถว

อ้อยตอ เขตชลประทาน
ครั้งแรก ใส่ทั้งหมดหลังตัดแต่งตอ
ครั้งที่สอง ใส่ปุ๋ย 21-0-0 อัตราต่อไร่ 20-40 กก. หลังจากใส่ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข้างแถว

3 ใช้ปุ๋ยเคมีเป็นวัตถุดิบ คือผสมปุ๋ยเคมีสูตรอื่นๆ เช่น 21-0-0,46-0-0,0-20-0,0-46-0,18-46-0

ขนาดบรรจุ 1 กก.,25 กก.

สนใจติดต่อ ชัยดีเมล็ดพันธุ์ผัก ดอกไม้ อุปกรณ์การเกษตร
http://nanagarden.com/7949
088-6844708
คำสำคัญ: ปุ๋ย
โพสข้อความ
27 มิถุนายน 2559 11:34