ค้นหาสินค้า ล้างข้อมูล

ยาฆ่าหญ้า (Herbicide)

ร้าน ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
เปอร์ซูท (อิมาเซทธาเพอร์) ประโยชน์ - ใช้กำจัดวัชพืชก่อนวัชพืชงอก หรือหลังวัชพืชงอกแล้ว ในระยะเริ่มต้น ใบแคบ- หญ้านกสีชมพู,หญ้าตีนกา,หญ้าปากควาย,หญ้ารังนก,หญ้าหางหมาจิ้งจอก ใบกว้าง- โทงเทง กก. - กกทราย อัตราการใช้ 80-100cc.ต่อน้ำ20L. พ่นพื้นที่ 1 งาน สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730...

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
เฮกซ์(เพนดิเมทาลิน) ใช้กับ ข้าวนาหวานแห้ง, หอมแบ่งและ พืชอืนๆ ประโยชน์ - ใช้ก่อนวัชพืชงอก กำจัดวัชพืชใบแคบ ใบกว้างและประเภทกก ใบแคบ หญ้าข้าวนก หญ้าตีนนก หญ้านกสีชมพู หญ้าปากควาย หญ้าตีนติด ใบกว้าง ผักโขม ผักโขมหิน ผักเบี้ยใหญ่ ประเภทกก หนวดปลาดุก อัตราการใช้ - 100-150 cc.ผสมน้ำ 15-20 L. พ่นบนพื้นที่ 1 งาน สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730...

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
สารกำจัดวัชพืชหลังวัชพืชงอก ในสวนยาง ไร่ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง -กำจัดทั้งใบแคบและใบกว้าง พืชใบเขียวทุกชนิด สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
ไกลโฟเสท48 กำจัดวัชพืชงอกจากเมล็ด และวัชพืชข้ามปี (หญ้าคา แห้วหมู ไมยราบ) สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
กำจัดวัชพืชหลังงอก จากเมล็ด และวัชพืชข้ามปี(หญ้าคา แห้วหมู ไมยราบยักษ์ ฯลฯ) สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
ชนิดดูดซึม กำจัดวัชพืชหลังงอกจากเมล็ด และวัชพืชข้ามปี (หญ้าคา แห้วหมู ไมยราบยักษ์ฯลฯ) สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
ใช้กับสวนยาง ไร่ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง พื้นที่ว่างเปล่า -กำจัดวัชพืชหลังงอก ท้ังหญ้าใบแคบ ใบกว้าง -อัตราการใช้ (75-115cc./น้ำ 20L.) สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
พาราควอท เป็นสารกำจัดวัชพืช หลังวัชพืชงอก ในสวนยาง ไร่ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง -กำจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาว หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนกา หญ้าปากควาย -กำจัดวัชพืชใบกว้าง เช่น โคกกระสุน ผักโขม เบี้ยใหญ่ ตีนตุ๊กแก หญ้ายาง สอึก -อัตรา 75-115 cc./น้ำ20 L สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

เมนูส่วนล่างของเว็บ