ค้นหาสินค้า

ปุ๋ยอินทรีย์ (Organic fertilizer)

ร้าน ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก
มูลไก่อัดเม็ด | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
มูลไก่อัดเม็ด
บรรจุ 1.5 กก/ถุง
สนใจติดต่อ
- 0886844708
- line...Chaidee2730

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 8 เดือน

โทรศัพท์

#ปุ๋ยไฮโดรโปรนิก ปุ๋ย A,B | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
#ปุ๋ย A,B
- ใฃ้สำหรับกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืฃไฮโดรโปรนิก
- อัตราการใฃ้ 1 ฝา ต่อน้ำ 1 ลิตร ให้ทุกๆ หนึ่งสัปดาห์
สนใจติดต่อ...
088-6844708
line : Chaidee2730

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 8 เดือน

โทรศัพท์

ซุปเปอร์นาโนโอเค | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
ซุปเปอร์นาโนโอเค
หัวอาหารพืช 100% จากประเทศแคนาดา
คุณสมบัติ
- เพิ่มธาตุอาหารให้เพียงพอกับความต้องการของพืช
- ช่วยกระตุ้นการทำงานภายในของต้นพืช การสงเคราะห์และ การดูดซับธาตุอาหารและน้ำ
- ช่วยให้พืชฟื้นตัวได้เร็ว โดยเฉพาะพืชที่ปลูกใหม่
- เร่งให้ใบเขียวเข้ม ช่วยให้กิ่งก้านสมบูรณ์แข็งเรง
- เพิ่มการสะสมอาหาร เพื่อการออกดอกและติดผล
- เร่งให้ผลโตเร็ว และเพิ่มน้ำหนัก
- เพิ่มความแข็งแรงของขั้วผล ป้องกันผลร่วงและผลแตก
- ช่วยป้องกันการเข้าทำลายของโรคและแมลง
อัตราการใช้
- แช่เมล็ดพันธุ์ 1 แคปซูล/น้ำ 50 ลิตร
- พืชไร่ 1 แคปซูล/น้ำ 50 ลิตร
- พืชผัก/ไม้ดอกไม้ประดับ. 1 แคปซูล/น้ำ 80 ลิตร
- ไม้ยืนต้น. 1 แคปซูล/น้ำ 50 ลิตร
สนใจติดต่อ
ชัยดีเมล็ดพันธุ์ผัก ดอกไม้ อุปกรณ์การเกษตร
http://www.nanagarden.com/7949
088-6844708

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 8 เดือน

โทรศัพท์

หัวเชื้อจุลินทรีย์ ทริปโตฝาจ | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
- หัวเชื้อจุลินทรีย์ ทริปโตฝาจ ใช้กำจัดเพลี้ยชนิดต่างๆ
- ชัยดีเมล็ดพันธ์ุผัก/ดอกไม้/อุปกรณ์การเกษตร
http://www.nanagarden.com/7949
สนใจติดต่อ 088-6844708 Line:Chaidee2730

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 8 เดือน

โทรศัพท์

โสมแดง | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 8 เดือน

โทรศัพท์

ปูแดงอินทรีย์ | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 8 เดือน

โทรศัพท์

ปูแดงสมุนไพร | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 8 เดือน

โทรศัพท์

ปูแดง | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 8 เดือน

โทรศัพท์

ปุ๋ยอินทรีย์ | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 8 เดือน

โทรศัพท์

EM | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
- ใช้รดพืชเพื่อการเจริญเติบโต
- ให้สัตว์กินเป็นประจำ เพื่อสุขภาพที่ดี มูลไม่เหม็น
- ใช้กับบ่อปลา ช่วยให้ปลาไม่เป็นโรคได้ง่าย ช่วยรักษาบาดแผลตามตัวปลาได้
- ใช้บำบัดน้ำเสีย กลิ่นเหม็นกองขยะได้
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 8 เดือน

โทรศัพท์

ปุ๋ยชีวภาพ สูตรเร่งดอก เร่งสี ขั้วดอกเหนียว | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
-ใช้/ด้กับไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ยืนต้นทุกชนิด เร่งดอก เร่งสี ช่วยให้ขั้วดอกเหนียว ยืดอายุการหลุดร่วงของดอก และกระทุ้งตาดอกให้ออกเร็วกว่าปรกติ
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 8 เดือน

โทรศัพท์

ปุ๋ยชีวภาพ สูตร เร่งใบ เร่งต้น เร่งราก เพิ่มจำนวนใบ | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
-ช่วยบำรุงใบ บำรุงต้นให้สมบูรณ์ ทำให้ต้นไม้และพืชแข็งแรง ใช้ได้กับไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ยืนต้นทุกชนิด
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 8 เดือน

โทรศัพท์

หัวเชื้อปุ๋ยหมัก พ.ด.1 สูตร พิเศษ | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
-ใช้เป็นหัวเชื้อทำน้ำหมักชีวภาพ จากซากพืช ซากสัตว์
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 8 เดือน

โทรศัพท์