ค้นหาสินค้า ล้างข้อมูล

ข้าวโพด (Corn)

ร้าน ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก |
- ฝักใหญ่ (3 ฝัก/กก.) สีเหลืองมีเมล็ด 16 แถว ต้มทิ้งไว้ไม่เหี่ยวยุบ ติดเมล็ดถึงปลายฝัก ปลูกได้ตลอดทั้งปี ทุกภาค ต้านทานโรคราน้ำค้าง - บรรจุ 65 เมล็ด/ซอง สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line : Chaidee2730

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก |
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน หวานสวีท - ฝักใหญ่ แข็งแรง หวานกรอบ - เหมาะสมกับการปลูกทุกสภาพแวดล้อม มีความต้านทานต่อโรคและแมลงได้ดี ลำต้นแข็งแรง ให้ผลผลิตสูง ฝักใหญ่ ทรงกระบอกสวย เมล็ดสีเหลืองครีม รสชาติหวานกรอบ เหมาะสำหรับบริโภคฝักสด เป็นที่ต้องการของตลอด อายุการเก็บเกี่ยว 70-75 วัน หลังหยอดเมล็ด - ขนาดบรรจุ 1 กก. สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line : Chaidee2730

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก |
ข้าวโพดเทียนมันปู - ติดฝักดก อายุการเก็บเกี่ยวสั้น ฝักมีสองสี เหลืองปนม่วง สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line : Chaidee2730

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก |
ชัยดีเมล็ดพันธ์ุผัก/ดอกไม้/อุปกรณ์การเกษตร http://www.nanagarden.com/7949 088-6844708 เมล็ดพันธ์ุข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม แบล็คเบอร์รี่ Black Berry ลักษณะเด่น -ฝักใหญ่ เหนียวนุ่ม หวานอร่อย อายุการเกี่ยว 60-65 วัน -ขนาดบรรจุ 200 g./ถุง สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730...

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก |
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก |
-ลักษณะเด่น คุณภาพฝักสดดีมาก ปลูกได้ดีในทุกสภาพ ขนาดฝักใหญ่ ให้ผลผลิตสูง ระบบรากและลำต้นแข็งแรง ชัยดีเมล็ดพันธ์ุผัก/ดอกไม้/อุปกรณ์การเกษตร http://www.nanagarden.com/7949 สนใจติดต่อ 088-6844708

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก |
เทคนิคการปลูกข้าวโพดหวาน http://agrimedia.agritech.doae.go.th/book/book-rice/RB007.pdf agrimedia.agritech.doae.go.th -ลักษณะเด่น หวานพิเศษ สีเหลืองครีม เมล็ดติดสุด ฝักใหญ่ สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก |
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก |
-ลักษณะเด่น ต้นแข็งแรง เจริญเติบโตเร็ว ต้นสีเขียว ฝักสีเขียว ฝักยาวใหญ่ติดสม่ำเสมอ ฝักมีเมล็ด 2 สี สีขาวนวลสลับกับสีม่วงอ่อน เรียงเต็มถึงปลายฝัก รสชาติดี เหนียวนุ่ม ผลผลิตสูง อายุเก็บเกี่ยว 64-68 วัน หลังหยอดเมล็ด สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก |
-ลักษณะเด่น ต้นแข็งแรง โตเร็ว ติดฝักสม่ำเสมอฝักยาวใหญ่ เมล็ดขาวนวลเรียงเต็มถึงปลายฝัก เป็นพันธ์ุที่ได้รับการพัฒนา ให้มีเมล็ดหวานมากขึ้นถึง 25% เพื่อรสชาติเหนียว หวาน นุ่ม ผลผลิตสูง อายุเก็บเกี่ยว 60-65 วันหลังหยอดเมล็ด สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก |
-ลักษณะเด่น ต้นแข็งแรง โตเร็ว ติดฝักสม่ำเสมอ ฝักใหญ่ เมล็ดสีขาวนวล เรียงเป็นแถว สวยถึงปลายฝัก รสชาติดี เหนียวนุ่ม ผลผลิตสูง อายุการเก็บเกี่ยว 60-65 วัน หลังหยอดเมล็ด สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก |
-ลักษณะเด่น ข้าวโพดข้าวเหนียวสีขาวฝักใหญ่ ต้นและฝักสีม่วงเข้ม รสชาติดีเหนียวนุ่ม ปลูกได้ตลอดปี เส้นผ่าศูนย์กลางฝัก 4.8 ซม. ความยาวฝัก 20 ซม. น้ำหนักฝัก 350-380 กรัม อายุเก็บเกี่ยว 63-65 วันหลังหยอดเมล็ด สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก |
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก |
-บรรจุ 110 เมล็ด/25 กรัม/ซอง -ปลูกง่าย ปลูกได้ตลอดปี ชอบดินระบายน้ำดี อายุการเก็บเกี่ยว 55-60 วัน ความสูงต้น 170 เซนติเมตร ความยาวฝัก 18-20 เซนติเมตร

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก |
จำนวน. 70 เมล็ด. /ซอง. นำ้หนักฝักใหญ่ทรงกระบอก. ติดเมล็ดเต็มฝัก. ความยาวผล. 18-20. ซ.ม. นำ้หนักผล. 300-350. เมล็ด. เนื้ออ่อนนุ่ม. อายุการเก็บเกี่ยว70-75 วัน สนใจติดต่อ...088-6844708 Line ID : Chaidee2730

ราคา 20.00 บาท ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก |
จำนวนเมล็ด 50 เมล็ด /ซอง. ฝักยาวใหญ่เมล็ดขาวนวล มีเมล็ดหวานเพิ่มขึ้นถึง 25% เพื่อรสชาติเหนียว หวาน. นุ่ม. ผลผลิตสูงอายุการเก็บเกี่ยว. 60-65. วัน สนใจติดต่อ...088-6844708 Line ID : Chaidee2730

ราคา 20.00 บาท ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก |
จำนวนเมล็ด 50 เมล็ด. ฝักมีเมล็ดสองสี. สีขาวนวลสลับสีม่วงอ่อน. รสชาติดีเหนียวนุ่ม. ผลผลิตสูงอายุการเก็บเกี่ยว64-68วัน สนใจติดต่อ...088-6844708 Line ID : Chaidee2730

ราคา 20.00 บาท ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

เมนูส่วนล่างของเว็บ