ค้นหาสินค้า

แตงกวา (Cucumber)

ร้าน ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก
แตงกวาพันธุ์ลูกผสม รุ่งชัย | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
แตงกวาพันธุ์ลูกผสม รุ่งชัย
ลักษณะเด่น
- ผลสีเขียวใบตอง นวลเนียนสวยงาม เนื้อแน่น น้ำหนักดี ทรงกระบอกสวย ขนาดของผลมีความยาว 10-12 ซม. ลำต้นแข็งแรง ใบใหญ่สีเขียวเข้ม แตกแขนงเร็ว ยอดพุ่งขึ้นค้างดีมาก
ให้ผลผลิตดก
ต้านทานโรคราน้ำค้างได้ดีมาก เจริญเติบโตได้ดีทุกฤดู ทุกภูมิภาคของไทย อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 28-30 วัน หลังหยอดเมล็ด
สนใจติดต่อ คุณ พรชัย ทองสุข (088-6844708)

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 7 เดือน

โทรศัพท์

แตงกวาลูกผสม พันธ์ุ พริตตี้ | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
ชัยดีเมล็ดพันธ์ุผัก/ดอกไม้/อุปกรณ์การเกษตร
http://www.nanagarden.com/7949
088-6844708
แตงกวาลูกผสม พริตตี้
ลักษณะเด่น
- ลำตันแข็งแรง ขึ้นค้างเก่ง แตกแขนงดี ผลสีเขียวอ่อน นวลสวย ติดผลเป็นชุดดกมาก ผลยาว 9-11 ซม. ต้านทานโรคพืชได้ดี อายุการเก็บเกี่ยว 30-32 วัน หลังหยอดเมล็ด
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730...

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 7 เดือน

โทรศัพท์

แตงกวาลูกผสม พันธ์ุ ไฮโซ | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
เมล็ดพันธ์ุแตงกวาลูกผสม ไฮโซ
ชัยดีเมล็ดพันธ์ุผัก/ดอกไม้/อุปกรณ์การเกษตร
http://www.nanagarden.com/7949
088-6844708
แตงกวาลูกผสม ไฮโซ
ลักษณะเด่น
- ติดผลดก สีผลเขียวนวลสวย ต้นแข็งแรง ต้านทานโรค เป็นที่ต้องการของตลาด
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730...

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 7 เดือน

โทรศัพท์

แตงกวา เทอร์โบ | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
-ลักษณะเด่น
อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 32 วัน ผลสีเขียวอ่อน ลูกตรงทรงกระบอกยาว ติดผลดกให้ผลผลิตสูง หนามน้อย
ทนโรคราน้ำค้าง ขนาดผลยาว 9-11 ซม.
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730...

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 7 เดือน

โทรศัพท์

แตงกวา เด่นชัย | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
เทคนิคการปลูกแตงกวา แตงร้าน
http://agrimedia.agritech.doae.go.th/book/book-veg/VS%20063.pdf
agrimedia.agritech.doae.go.th
เมล็ดพันธ์ุแตงกวาลูกผสม เด่นชัย 2
ลักษณะเด่น
- ลำต้นแข็งแรง ขึ้นค้างเก่งมาก ผลสีเขียวนวล เนื้อแน่นกรอบ รสชาติดี ติดลูกกดสม่ำเสมอ ผลยาว 9-11 ซม. ต้านทานโรคพืชได้ดี อายุการเก็บเกี่ยว 32-35 วัน หลังหยอดเมล็ด

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 7 เดือน

โทรศัพท์

แตงกวาลูกผสม เทอร์โบ | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
-ลักษณะเด่น
อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 32 วัน ผลสีเขียวอ่อน ลูกตรงทรงกระบอกยาว ติดผลดกให้ผลผลิตสูง หนามน้อย
ทนโรคราน้ำค้าง ขนาดผลยาว 9-11 ซม.
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 7 เดือน

โทรศัพท์

แตงกวา มีฃัย285 | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 7 เดือน

โทรศัพท์

แตงกวา มีชัย185 | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 7 เดือน

โทรศัพท์

แตงกวาลูกผสม ไมโครซี 306 F1 | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
-ลักษณะเด่น
ต้นแข็งแรง แตกแขนงดี ผลยาวตรง ทรงผลสวย ผลยาว 9-10 ซม. สีผลสีเขียวอ่อน สม่ำเสมอทั่วทั้งผล ผิวนวลเรียบมีหนามน้อย ขั้วดอกเหนียวติดผลดก อายุเก็บเกี่ยวผลผลิต 32-34 วัน หลังหยอดเมล็ดเหมาะสำหรับปลูกฤดูหนาว
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 7 เดือน

โทรศัพท์

แตงกวาลูกผสม ฮอทสตาร์ F1 | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
-ลักษณะเด่น
ต้นแข็งแรง ทนทานโรคไวรัส แตกแขนงดี ขึ้นค้างง่าย ผลสีเขียวอ่อน หนามสีขาว คอใหญ่ หหัวและท้ายผลมน เนื้อหนา รสชาติดี ผลยาวตรง 8-10 ซม. ติดผลดก ลูกคอดน้อย ให้ผลผลิตสูงอายุการเก็บเกี่ยว 33-34 วัน หลังหยอดเมล็ด
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 7 เดือน

โทรศัพท์

แตงกวา | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
-บรรจุ 100 เมล็ด/3 กรัม/ ซอง
สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 7 เดือน

โทรศัพท์

แตงกวาลูกผสม บิ๊ก-ซี F1 | ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก - สระบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก | สระบุรี
จำนวน 50 เมล็ด/ซอง
ต้านทานโรคราน้ำค้างได้ดี ผลยาวตรงทรงกระบอก ผิวสีเขียว ไหล่ผลสีเขียวเข้ม ผลยาว 17-20 ซม. เนื้อผลหนา ไส้ตัน น้ำหนักดี รสชาติดี กรอบ อร่อย หัวไม่ขม ติดผลดก อายุเก็บเกี่ยว 38-42 วัน หลังหยอดเมล็ด-
สนใจติดต่อ...088-6844708
Line ID : Chaidee2730

ราคา 20.00 บาท ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629 0886844708

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 7 เดือน

โทรศัพท์