ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
ปุ๋ย-ฮอร์โมนพืช

สารป้องกันและกำจัดโรคพืชในสระบุรี

ผู้ขายสารป้องกันและกำจัดโรคพืช 3 ร้าน/สวนจำนวนสารป้องกันและกำจัดโรคพืช 19 รายการ

เฟิร์ส-วัน

กรีน มิราเคิล

เฟิร์ส-วัน จุลินทรีย์ป้องกันกำจัดโรคพืช สารออกฤทธิ์ Trichoderma sp., Chaetomium sp., Gliocladium sp., Bcsillus sp. ผลิตจากเชื้อราที่มีประโยชน์ที่สามารถป้องกันกำจัดโรคได้ดี ซึ่งช่วยป้องกันกำจัดและยับยั้งเชื้อโรคต่างๆ ในดินได้ดี เช่น เชื้อราฟิวซาเรียม เชื้อพิเทียม เชื้อราไฟทอปทอร่า เชื้อราสเคอโรเทียม เชื้อแบคทีเรียซูโดโมแนส เชื้อแบคทีเรียเออวิเนีย ไส้เดือนฝอยสาเหตุรากปม และนอกจากนั้นยังช่วยทำลายแหล่งอาศัยของเชื้อโรคพืชที่ทำลายพืชส่วนบนต้น (ที่สะสมอยู่ในดิน) เช่น เชื้อโรคใบจุด ใบไหม้ ผลเน่า แอนแทรกโนส แคงเกอร์ เป็นต้น นอกจากนั้นยังช่วยรักษาสมดุลย์ของสภาพแวดล้อม วิธีการใช้ วัตถุประสงค์ / พืช คุณสมบัติ อัตราการใช้ เตรียมแปลงปลูก/แปลงเพาะกล้า ลดปริมาณเชื้อโรค (แบคทีเรีย พิเทียม ฟิวซาเรียม สเคอโรคเทียม ไฟทอปทอร่า) ในดินก่อนปลูก ฉีดพ่น/รด 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร (100-300 ลิตร/ไร่) หลังจากใส่ปุ๋ยอินทรีย์/ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแถบสีน้ำตาลปรับสภาพดิน ผัก (ทุกชนิด) ควบคุมโรคเน่าแบคทีเรีย โรคเหี่ยว โรคโคนเน่า โรคใบ ไหม้ ฉีดพ่น 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร (60 ลิตร/ไร่) ทุก 15 วัน ส้ม มะนาว ส้มโอ มะปราง ทุเรียน ขนุน องุ่น ยางพารา ควบคุมโรคโคนเน่าไฟทอปทอร่า ฉีดพ่น 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตรทุก 15-50 วัน แต่ในช่วงหน้าฝนฉีดพ่นทุก 10-15 วัน ข้าว ควบคุมโรคกาบใบแห้ง ใบขีดเมล็ดลีบ ฉีดพ่น/ตักสาด 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร (100 ลิตร/ไร่) หลังไถนา/หลังทำเทือก และทุก 1 เดือน อ้อย ข้าวโพด โรคโคนเน่า โรคไส้แดง ฉีดพ่น 50 กรัม/น้ำ 30 ลิตร (60 ลิตร/ไร่) เผือก ควบคุมโรคตากบตาเสือที่เกิดจากเชื้อราไฟทอปทอร่า ฉีดพ่น/ตักสาด 50 กรัม/น้ำ 30 ลิตร (100 ลิตร/ไร่) หลังไถ และทุก 1 เดือน ยางพารา โรครากเน่า โคนเน่า รากแดง รากขาว หน้ายางแห้งตาย - เฟิร์ส-วัน 250 กรัม ผสมซุปเปอร์คลีนหรืออิมมูนไลฟ์ 250 ซีซี ผสมน้ำ 5 ลิตรทาหน้ายางทุก 15 วัน - ฉีดพ่น 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นลงดินก่อนปลูก และทุก 1-3 เดือน หม่อน ยาสูบ โรครากเน่าโคนเน่า โรคเหี่ยวเขียว โรคเหี่ยวเหลือง - ฉีดพ่น 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เตรียมแปลงปลูก หรือพักแปลง - ฉีดพ่น 30-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 15 วัน หมายเหตุ :- ไม่ควรฉีดผสมร่วมกับสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ปลอดสารพิษตกค้าง ช่วยรักษาสมดุลย์ของสภาพแวดล้อม

ติดต่อ สิฎพัฒณ์ โทร. 0859583232, 0897991297 จังหวัดสระบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement

2

10+
รายการ

โนมิลดิว

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก

สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629, 0886844708 จังหวัดสระบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


น้ำสัมควันไม้

สวนแม่ใหญ่ สระบุรี

น้ำส้มควันไม้ น้ำยาอินทรีย์สารพัดประโยชน์ เพียงแค่ผสมน้ำในอัตราส่วนต่างๆ ก็จะใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น เป็นสารปรับปรุงดิน สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช สารเร่งการเติบโตของพืช ใช้ป้องกันปลวก มด และสัตว์ต่างๆก็ได้ ใช้ป้องกันกลิ่นและแมลงวัน ใช้ดับกลิ่นในห้องน้ำ ห้องครัวและบริเวณชื้นแฉะ เป็นต้น สวนแม่ใหญ่ สระบุรี ขายปลีก-ส่ง ติดต่อคุณกอล์ฟ 080-9957538 ขายปลีกลิตรละ 80 บาท ขายส่ง 100 ลิตรขึ้นไป ลิตรละ 60 บาท(ไม่รวมค่าจัดส่ง) นำภาชนะมาบรรจุเอง ลิตรละ 60 บาท

ราคา 80.00 บาท ติดต่อ จีรวัฒน์ กลัดเนียม โทร. 0809957538, 0809957538 จังหวัดสระบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที