ภูมิเลิศ
แชร์บน facebook
ไตรโคเดอร์มา(เชื้อสด)ป้องกำจัดเชื้อราโรคพืช,,สารป้องกันและกำจัดโรคพืช
ชื่อสินค้า:

ไตรโคเดอร์มา(เชื้อสด)ป้องกำจัดเชื้อราโรคพืช

รหัส:
314218
ราคา:
20.00
ติดต่อ:
คุณพิรุณภัณฑ์
โทรศัพท์:
0640705026
หรือคลิกที่
รายละเอียด
???? จำหน่ายชีวภัณฑ์ ????
???? เชื้อราไตรโคเดอร์มา ????(เชื้อสดพร้อมใช้)
ใช้ป้องกันกำจัด??เชื้อราสาเหตุของโรคพืช ได้แก่
?? โรคเน่าโคนเน่าของไม้ผล ไม้ยืนต้น ที่เกิดจากเชื้อราไฟทอฟธอรา (phytophthora spp.)
?? โรคเน่าระดับดิน ของพืขผักหลายชนิด โรคใบติดในพืชผล ที่เกิดจากเชื้อรา ไรซ็อกโทเนีย (Rhizoctonia solani)
?? โรคเมล็ดเน่า ของพืชผัก โรครากเน่า โรคโคนเน่าของไม้ผล เช่นทุเรียน ที่เกิดจากเชื้อราพิเทียม (Pythium spp.)
?? โรคเหี่ยว ของพืชไร่ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ที่เกิดจากเชื้อราฟิวซาเรียม (Fusarium spp.)
?? โรคเหี่ยว โรคโคนเน่า ของผักหลายชนิด ที่เกิดจากเชื้อราสเคลอโรเทียม (Sclerotium rolfsii)
?? ป้องกันและกำจัดโรคไหม้ เเละเมล็ดด่างในข้าว

?????วิธีการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า
?การคลุกเมล็ดเพื่อป้องกันโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ โดยใส่เชื้อลงในถุงพลาสติกที่จะใช้คลุกเมล็ดอัตรา 10 กรัม หรือ 1 ช้อนแกง ต่อ เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม เติมน้ำ 10 ซีซี แล้วบีบเชื้อสดให้แตกตัว ก่อนใส่เมล็ดลงในถุง
?การรองก้นหลุม โรยเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าลงในหลุมโดยต้องคลุกเคล้าเชื้อสดกับดินในหลุมก่อนนำกล้าพืชลงปลูก โดยหลุมปลูกเล็กใช้เชื้อสดอัตรา 5 ช้อนแกง หลุมปลูกใหญ่ใช้เชื้อสดอัตรา 150-300 กรัม (2-3 ขีด)
?การผสมกับวัสดุปลูก ใช้สำหรับเพาะกล้าในกระบะเพาะเมล็ดหรือถุงเพาะชำ โดยนำเชื้อสดที่ผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก (1 : 40 โดยน้ำหนัก) มา 1 ส่วน ผสมกับวัสดุปลูก 4 ส่วน โดยปริมาตร ผสมเข้ากันดีแล้วจึงนำไปเพาะเมล็ด
?การหว่านลงดิน ใช้เชื้อราไตรดคเดอร์ม่า 1 กิโลกรัม รำ 4 กิโลกรัม ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 40 กิโลกรัม ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน หว่านโคนต้น ใช้อัตรา 30-60 กรัม (3-6 ช้อนแกง) ต่อต้น หว่านใต้ทรงพุ่ม ใช้อัตรา 150-300 กรัม (2-3 ขีด) ต่อตารางเมตร
?การฉีดพ่น ฉีดพ่นลงดินบริเวณรากพืชและต้นโดยกรองเอาเฉพาะน้ำเชื้ออกมา เพื่อไม่ให้เมล็ดอุดตันหัวฉีด กรณีฉีดพ่นลงดินใช้อัตราเชื้อสด 1 กิโลกรัม ผสมน้ำ 200 ลิตร พ่นส่วนบนของพืช ใช้อัตรา 2 กิโลกรัม ผสมน้ำ 200 ลิตร
?วิธีอื่น ๆ เช่น การให้ไปกับระบบน้ำ การทาแผล เป็นต้น
??ไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์เเละสิ่งเเวดล้อม??

??สนใจเชื้อสดไตรโคเดอร์มา
??สั่งล่วงหน้า 7 วัน (จะดีมาก)
??มีอายุการใช้งาน 1-2 เดือน (เเช่ในตู้เย็น) หลังจากเพาะได้ 7 วัน
(250 กรัม ราคา 20 บาท)
Id line : 0982806322
?? : 0640705026
??มีบริการเก็บเงินปลายทาง
โพสข้อความ
20 กรกฎาคม 2562 08:49