สวนทวี
ใน สวนทวี
แชร์บน facebook

ไส้เดือนดิน

สวนทวี

ไส้เดือนดินเป็นโปรตีนเสริมเลี้ยงสัตว์ต่างๆ สามารถเอาไปเลี้ยงปลา กบ สัตว์ปีก สุกร กุ้ง และแปรรูป

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที