สวนทวี
ใน สวนทวี
แชร์บน facebook

สาละลังกา12"

สวนทวี

รูปทรงไข่ กิ่งใบห้อยลง ลำต้นสีน้ำตาลแกมเทา ใบสีเขียว ใบยาวรีเวียนรอบกิ่งเป็นกระจุก ไม่ผลัดใบ ดอกสีชมพูอมเหลืองและแดง ดอกทยอยบานจากโคนต้น กลิ่นหอมแรง

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

สาละลังกา5"

สวนทวี

รูปทรงไข่ กิ่งใบห้อยย้อย ลำต้นสีน้ำตาล ใบสีเขียว ไม่ผลัดใบ ดอกสีชมพูอมเหลืองและแดง กลิ่นหอมแรง ออกดอกตลอดปี

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

สาละลังกา2"

สวนทวี

รูปทรงไข่กิ่งใบห้อยย้อย ลำต้นสีน้ำตาลปนเทา ใบสีเขียว ไม่ผลัดใบ ดอกสีชมพูอมเหลืองและแดง ดอกจะทยอยบานจากโคนต้น กลิ่นหอมแรง ออกดอกเกือบตลอดปี

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

สาละลังกา

สวนทวี

รูปทรงไข่ กิ่งใบห้อยลง ลำต้นสีน้ำตาลปนเทา ใบสีเขียวใบยาวรีเวียนรอบกิ่งเป็นกระจุก ไม่ผลัดใบ ดอกสีชมพูอมเหลืองและแดง กลิ่นหอมแรง ออกดอกเกือบตลอดปี

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที