สวนทวี

หมวด

ประดู่

ใน สวนทวี
แชร์บน facebook

ประดู่แดง5"-8"

สวนทวี

รูปทรงแผ่กว้าง ห้อยย้อย ลำต้นสีน้ำตาลอ่อน ใบสีเขียว ผลัดใบ ดอกออกหลังจากผลัดใบ ดอกสีแดงสวยงามมาก

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ประดู่ก่ิงอ่อน10"

สวนทวี

รูปทรงแผ่กว้าง ลำต้นสีน้ำตาลแตกเป็นร่องตามยาว ใบสีเขียวพลัดใบ ดอกสีเหลืองกลิ่นหอมออกดอกช่วงเดือนเม.ย.-มิ.ย. นิยมปลูกริมถนนเพราะกิ่งทอดลงห้อยย้อยสวยงาม เมื่ออยู่ริมน้ำใบจะร่วงน้อยกว่าในที่แห้ง

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ประดู่อังสนา10"

สวนทวี

รูปทรงแผ่กว้าง ลำต้นสีน้ำตาล ใบสีเขียว ผลัดใบ ดอกสีเหลือง กลิ่นหอม นิยมปลูกริมถนนเพราะกิ่งห้อยย้อยสวยงาม

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ประดู่แดง3"

สวนทวี

รูปทรงแผ่กว้างห้อยย้อย ลำต้นสีน้ำตาลอ่อน ใบสีเขียว ผลัดใบ ดอกสีแดง

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ประดู่แดง5"

สวนทวี

รูปทรงแผ่กว้างห้อยย้อย ดอกสีแดงสวยงามมากออกตามกิ่ง บานนาน1-2อาทิตย์ ควรปลูกตำแหน่งที่เป็นจุดเด่น

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

ประดู่อังสนา2"

สวนทวี

นิยมใช้ปลูกริมถนน เพราะกิ่งทอดลงห้อยย้อยสวยงาม ดอกสีเหลืองมีกลิ่นหอม

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ประดู่อังสนา

สวนทวี

รูปทรงแผ่กว้าง ลำต้นสีน้ำตาล ใบสีเขียว ผลัดใบ ดอกสีเหลือง

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ประดู่แดง10"

สวนทวี

รูปทรงแผ่กว้าง ห้อยย้อย ควรปลูกในตำแหน่งที่เป็นจุดเด่น กิ่งก้านห้อยย้อยคล้ายหลิว มองดูอ่อนหวาน มีดอกหลังจากผลัดใบ ดอกสีแดงสวยงามมาก

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ประดู่แดง4"

สวนทวี

รูปทรงแผ่กว้าง ห้อยย้อย ลำต้นสีน้ำตาลอ่อน ใบสีเขียว ผลัดใบ ดอกสีแดง ออกดอก ม.ค.-ก.พ.

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ประดู่แดง5"

สวนทวี

รูปทรงแผ่กว้าง ห้อยย้อย ลำต้นสีน้ำตาลอ่อน ใบสีเขียว ผลัดใบ ดอกสีแดงส้ม ออกดอกม.ค.-ก.พ.

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที