สวนทวี

หมวด

ตะแบก

ใน สวนทวี
แชร์บน facebook

ตะแบก12"

สวนทวี

รูปทรงไข่ ลำต้นสีเทามัน ใบสีเขียวนวลเป็นมัน ผลัดใบ ดอกสีม่วงปนชมพู นิยมปลูกตามบ้านทั่วไปและริมถนน

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ตะแบก2"

สวนทวี

ไม้ต้นขนาดใหญ่ นิยมใช้ในการจัดสวนมาก ปลูกเพื่อให้ร่มเงามีดอกสีสวยงาม

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ตะแบกนา10"

สวนทวี

ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ผลัดใบเรือนยอดเป็นพุ่มกลม เปลือกเรียบผิวเป็นมัน ดอกสีชมพูอ่อนหรือม่วงอ่อน เป็นไม้ที่นิยมจัดสวนมาก ปลูกเพื่อให้ร่มเงามีดอกสีสวยในช่วงฤดูฝน

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ตะแบก

สวนทวี

รูปทรงไข่ ลำต้นสีเทามัน มีรอยวงขาว ต้นแก่จะร่อนเป็นแผ่นคล้ายฝรั่ง ใบสีเขียวนวลเป็นมัน ใบอ่อนสีแดง ผลัดใบ ดอกสีม่วงปนชมพู ออกดอกเกือบตลอดปี

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ตะแบก15"

สวนทวี

นิยมปลูกตามบ้านและริมถนนเพราะขนาดไม่ใหญ่มากนัก ดอกสวย ผลัดใบ

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

ตะแบก

สวนทวี

รูปทรงไข่ ลำต้นสีเทามัน มีรอยวงขาว ต้นแก่จะร่อนเป็นแผ่นคล้ายต้นฝรั่ง ใบสีเขียวนวลเป็นมัน ผลัดใบ ดอกสีม่วงปนชมพูแล้วเปลี่ยนเป็นขาว ออกดอกเกือบตลอดปี

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที