สวนทวี

หมวด

จิก

ใน สวนทวี
แชร์บน facebook

จิกน้ำ

สวนทวี

รูปทรงแผ่กว้าง ลำต้นสีน้ำตาลอ่อน ใบสีเขียวเข้ม ไม่ผลัดใบ ดอกสีชมพู กลิ่นหอม ใช้ในการจัดภูมิทัศน์ได้ดี แข็งแรง เลี้ยงง่าย ปลูกริมฝั่งน้ำ คลอง ป่าชายเลน ทนน้ำท่วมขังได้ดี

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

จิกน้ำ6นิ้ว

สวนทวี

รูปทรงแผ่กว้าง ลำต้นสีน้ำตาลอ่อน ใบสีเขียวเข้ม ไม่ผลัดใบ ดอกสีชมพูเป็นสายห้อยลง กลิ่นหอม ใช้ในงานภูมิทัศน์ได้ดี แข็งแรง เลี้ยงง่าย

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

จิกน้ำ17"

สวนทวี

รูปทรงแผ่กว้าง ลำต้นสีน้ำตาลอ่อน ผิวเรียบ ใบสีเขียวเข้ม ไม่พลัดใบ ดอกสีชมพู เกสรสีขาวเป็นสายห้อยลง กลิ่นหอม

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

จิกน้ำกอ

สวนทวี

รูปทรงแผ่กว้าง ลำต้นสีน้ำตาลอ่อน ผิวเรียบ ใบสีเขียวเข้ม ไม่พลัดใบ ดอกสีชมพู เกสรสีขาวเป็นสายห้อยลง กลิ่นหอม ใช้ในงามภูมิทัศน์

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

จิกน้ำ8"

สวนทวี

นิยมปลูกริมน้ำ ทนน้ำท่วมขังได้ดี

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

จิกน้ำ9"

สวนทวี

รูปทรงแผ่กว้าง ลำต้นสีน้ำตาลอ่อน ใบสีเขียวเข้ม ไม่ผลัดใบ ดอกสีชมพู เกสรสีขาวเป็นสายห้อยลง กลิ่นหอม ปลูกริมฝั่งน้ำ คลอง ป่าชายเลน ทนน้ำท่วมขังได้ดี

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

จิกน้ำกอ

สวนทวี

รูปทรงแผ่กว้าง ลำต้นสีน้ำตาลอ่อน ผิวเรียบ ใบสีเขียวเข้ม ไม่ผลัดใบ ดอกสีชมพู เกสรสีขาวเป็นสายห้อยลง กลิ่นหอม

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

จิกน้ำ

สวนทวี

ปลูกริมฝั่งน้ำ คลอง ป่าชายเลน ทนน้ำท่วมขังได้ดี

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

จิกน้ำ3"

สวนทวี

รูปทรงแผ่กว้าง ลำต้นสีน้ำตาลอ่อน ผิวเรียบ ใบสีเขียวเข้ม ไม่ผลัดใบ ดอกสีชมพู เกสรสีขาวเป็นสายห้อยลง กลิ่นหอม

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

จิกน้ำ6"

สวนทวี

รูปทรงแผ่กว้าง ลำต้นสีน้ำตาลอ่อนผิวเรียบ ใบสีเขียวเข้ม ไม่ผลัดใบ ดอกสีชมพูเกสรสีขาวเป็นสายห้อยลง กลิ่นหอม ออกดอกพ.ย.-มี.ค.ปลูกริมฝั่งน้ำ คลอง ป่าชายเลน ทนน้ำท่วมขังได้ดี ใช้ในงานจัดสวนได้ดี แข็งแรงเลี้ยงง่าย

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

จิกน้ำ

สวนทวี

ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ชอบขึ้นในที่ราบลุ่มตามชายน้ำ จึงนิยมปลูกเพื่อกันดินพังและเป็นร่มเงา ใบอ่อนจะออกสีแดง มีรสฝาดเล็กน้อยใช้เป็นอาหารได้

ราคา 25,000.00 บาท ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที