สวนทวี
ใน สวนทวี
แชร์บน facebook

กัลปพฤกษ์4"

สวนทวี

รูปทรงแผ่กว้าง ลำต้นสีเทา ใบสีเขียวเข้ม ใบมีขน ผลัดใบ ดอกสีชมพูก่อนเปลี่ยนเป็นขาว เวลามีดอกเต็มต้นเด่นสะดุดตา

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กัลปพฤกษ์1"

สวนทวี

รูปทรงแผ่กว้าง ลำต้นสีเทา ใบสีเขียวเข็ม ผลัดใบ ดอกสีชมพูเปลี่ยนเป็นสีขาว

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กัลปพฤกษ2"

สวนทวี

รูปทรงแผ่กว้าง ลำต้นสีเทา ใบสีเขียวเข้มมีขน ทิ้งใบก่อนออกดอก ผลัดใบ ดอกสีชมพูก่อนเปลี่ยนจากชมพูเป็นขาว ออกดอกเมื่ออายุ3ปีขึ้นไป ออกดอกก.พ.-เม.ย.

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กัลปพฤกษ10"

สวนทวี

รูปทรงแผ่กว้าง ลำต้นสีเทา ใบสีเขียวเข้ม ผลัดใบ ดอกสีชมพูก่อนเปลี่ยนเป็นขาว นิยมปลูกเพราะรูปทรงสวยงาม เวลามีดอกเต็มต้นเด่นสะดุดตา

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กัลปพฤกษ์5"

สวนทวี

รูปทรงแผ่กว้าง ลำต้นสีเทา ใบสีเขียวเข้ม ผลัดใบ ดอกสีขาว ปลูกในที่โล่ง รูปทรงสวย เวลามีดอกเต็มต้นเด่นสะดุดตา

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

กัลปพฤกษ6"

สวนทวี

รูปทรงแผ่กว้าง ลำต้นสีเทา ใบสีเขียวเข้ม ผลัดใบ ดอกสีชมพู ก่อนเปลี่ยนจากชมพูเข้มเป็นขาว ปลูกในที่โล่ง รูปทรงสวย เวลามีดอกเต็มต้นเด่นสะดุดตา

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กาฬพฤกษ์4"

สวนทวี

รูปทรงแผ่กว้าง ลำต้นสีน้ำตาล ใบสีเขียวเข้ม ผลัดใบ บางครั้งออกดอกพร้อมใบ ดอกสีแดง ก่อนเปลี่ยนเป็นชมพู ออกดอกก.พ.-มี.ค.

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กัลปพฤกษ์9"

สวนทวี

รูปทรงแผ่กว้าง ลำต้นสีเทา ใบสีเขียวเข้ม ใบมีขน ทิ้งใบก่อนออกดอก ดอกสีชมพูก่อนเปลี่ยนเป็นสีขาว ออกดอกตั้งแต่อายุ3ปี ออกดอกก.พ.-เม.ย.

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กาฬพฤกษ์1"

สวนทวี

รูปทรงแผ่กว้าง ลำต้นสีดำแตกเป็นร่องลึก ใบสีเขียวเข้มมีขนสีน้ำตาลอ่อน ผลัดใบ ดอกสีแดงก่อนเปลี่ยนเป็นสีชมพูอมส้ม ออกดอกเดือนก.พ.-มี.ค.

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

กัลปพฤกษ์3"

สวนทวี

ลำต้นสีเทา ใบสีเขียวเข้ม พลัดใบก่อนออกดอก ดอกสีขาว นิยมปลูก เพราะรูปทรงสวย เวลาออกดอกเต็มต้นสวยสะดุดตามาก

ราคา 1,200.00 บาท ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที