สวนทวี
ใน สวนทวี
แชร์บน facebook

กระพี้จั่น8นิ้ว

สวนทวี

รูปทรงกลม ลำต้นเปลือกสีน้ำตาล ใบสีเขียว พุ่มทึบ ผลัดใบ ดอกสีขาวปนม่วงเข้ม นิยมปลูกในบ้าน เพราะทรงพุ่มและใบสวยงาม เป็นไม้สวนครัว ดอกดองกินจิ้มน้ำพริก

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กระพี้จั่นกอ

สวนทวี

รูปทรงกลม ลำต้นเปลือกสีน้ำตาล แตกเป็นสะเก็ดเล็กๆ ใบสีเขียว พุ่มทึบ ผลัดใบ ดอกสีขาวปนม่วง กลีบดอกสีม่วงเข้มเกือบดำ นิยมปลูกในบ้าน เป็นไม้สวนครัว ดอกดองกินจิ้มน้ำพริก

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กระพี้จั่น10"

สวนทวี

รูปทรงกลม ลำต้นเปลือกสีน้ำตาลเป็นสะเก็ดเล็กๆ ใบสีเขียว พุ่มทึบ ผลัดใบ ดอกสีขาวปนม่วง กลีบรองดอกสีม่วงเข้มเกือบดำ นิยมปลูกในบ้าน เป็นไม้สวนครัวดอกดองกินจิ้มน้ำพริก

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กระพี้จั่น5"

สวนทวี

ไม้ยืนต้นทรงพุ่มและใบสวยงาม ดอกสวย นิยมปลูกในบ้าน เป็นไม้สวนครัว ดอกดองกินจิ้มน้ำพริก

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202, 0812929372 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที