ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

สินค้าทั้งหมดในร้าน

ร้าน: พันธุ์ดาหลา

บีโกเนีย


ว่านมงคล


กุหลาบ

กุหลาบใบด่าง
กุหลาบใบด่าง เชียงใหม่

Rosa chinensis  Viridiflora กุหลาบดอกสีเขียว
Rosa chinensis Viridiflora กุหลาบดอกสีเขียว เชียงใหม่

ราคา 150.00 บาท

Summer Snow
Summer Snow เชียงใหม่

ราคา 150.00 บาท

Semi Piano rose
Semi Piano rose เชียงใหม่

ราคา 150.00 บาท

Princess de Monaco Rose
Princess de Monaco Rose เชียงใหม่

ราคา 150.00 บาท

Abraham Darby
Abraham Darby เชียงใหม่

ราคา 150.00 บาท

Winchester Cathedral
Winchester Cathedral เชียงใหม่

ราคา 150.00 บาท

Golden Celebration
Golden Celebration เชียงใหม่

ราคา 150.00 บาท

 Double Delight
Double Delight เชียงใหม่

ราคา 150.00 บาท

La Parisienne
La Parisienne เชียงใหม่

ราคา 150.00 บาท

Wedding day
Wedding day เชียงใหม่

ราคา 150.00 บาท


เฮลิโคเนีย

Heliconia Vellerigera
Heliconia Vellerigera เชียงใหม่

Heliconia orthoricha x H.stricta cv. Ori
Heliconia orthoricha x H.stricta cv. Ori เชียงใหม่

Heliconia 'Strawberries & Cream' แคระ
Heliconia 'Strawberries & Cream' แคระ เชียงใหม่

ราคา 30.00 บาท

Heliconia 'Strawberries & Cream'
Heliconia 'Strawberries & Cream' เชียงใหม่

ราคา 30.00 บาท

Heliconia latispatha 'Distans'
Heliconia latispatha 'Distans' เชียงใหม่

Heliconia Subulata
Heliconia Subulata เชียงใหม่

 Heliconia bihai x caribaea 'Granny Smit
Heliconia bihai x caribaea 'Granny Smit เชียงใหม่

Heliconia marginata x psittacorum 'Nicke
Heliconia marginata x psittacorum 'Nicke เชียงใหม่

ราคา 30.00 บาท

 Heliconia densiflora 'Fire Flash'
Heliconia densiflora 'Fire Flash' เชียงใหม่

ราคา 30.00 บาท

หนังสือคู่มือ เฮลิโคเนีย
หนังสือคู่มือ เฮลิโคเนีย เชียงใหม่

ราคา 140.00 บาท

เฮลิโคเนียด่าง
เฮลิโคเนียด่าง เชียงใหม่


ว่านสี่ทิศ

ว่านสีทิศ
ว่านสีทิศ เชียงใหม่

ราคา 100.00 บาท

ว่านสี่ทิศ
ว่านสี่ทิศ เชียงใหม่

ราคา 100.00 บาท

ว่านสี่ทิศ
ว่านสี่ทิศ เชียงใหม่

ราคา 100.00 บาท

ว่านสี่ทิศ
ว่านสี่ทิศ เชียงใหม่

ราคา 100.00 บาท

ว่านสี่ทิศ
ว่านสี่ทิศ เชียงใหม่

ราคา 100.00 บาท

ว่านสี่ทิศใบราง
ว่านสี่ทิศใบราง เชียงใหม่

ว่านสี่ทิศ
ว่านสี่ทิศ เชียงใหม่

ว่านสี่ทิศ
ว่านสี่ทิศ เชียงใหม่

Sprekelia formosissima
Sprekelia formosissima เชียงใหม่

ว่านสี่ทิศ
ว่านสี่ทิศ เชียงใหม่


ดอกกุหลาบ

 La Parisienne
La Parisienne เชียงใหม่

ราคา 200.00 บาท

Hermitage
Hermitage เชียงใหม่

ราคา 150.00 บาท

Blue Moon
Blue Moon เชียงใหม่

ราคา 150.00 บาท

Molineux
Molineux เชียงใหม่

ราคา 200.00 บาท

Absolutely Fabulous
Absolutely Fabulous เชียงใหม่

ราคา 150.00 บาท

Wedding Celebration
Wedding Celebration เชียงใหม่

ราคา 150.00 บาท

With Hart and Soul
With Hart and Soul เชียงใหม่

Tiara
Tiara เชียงใหม่

ราคา 150.00 บาท

Clair Martin
Clair Martin เชียงใหม่

ราคา 150.00 บาท


บัว

บัวญี่ปุ่นแดง
บัวญี่ปุ่นแดง เชียงใหม่

สัตตบุษย์
สัตตบุษย์ เชียงใหม่

สัตตบงกช
สัตตบงกช เชียงใหม่

ปทุม
ปทุม เชียงใหม่

บัวไต้หวันสีขาว
บัวไต้หวันสีขาว เชียงใหม่

สุปราณี
สุปราณี เชียงใหม่

วันวิสาข์
วันวิสาข์ เชียงใหม่

มังคอุบล
มังคอุบล เชียงใหม่

บัวแคระ ออโรร่า
บัวแคระ ออโรร่า เชียงใหม่


บอนสี

Adelonema yanamonoensis Croat & Mansell
Adelonema yanamonoensis Croat & Mansell เชียงใหม่

ราคา 200.00 บาท

บอนปีกหงส์
บอนปีกหงส์ เชียงใหม่

บอนด่าง
บอนด่าง เชียงใหม่

บอนด่าง
บอนด่าง เชียงใหม่

Alocasia Silver Dragon
Alocasia Silver Dragon เชียงใหม่

Alocasia portei Schott
Alocasia portei Schott เชียงใหม่

Alocasia perakensis
Alocasia perakensis เชียงใหม่

Alocasia Hilo Beauty
Alocasia Hilo Beauty เชียงใหม่

Alocasia gageana Variegated
Alocasia gageana Variegated เชียงใหม่

Alocasia clypeolata
Alocasia clypeolata เชียงใหม่

Alocasia nebula
Alocasia nebula เชียงใหม่


พลับพลึง

ว่านมหาบัวแดง
ว่านมหาบัวแดง เชียงใหม่

ราคา 50.00 บาท

 ออนิโธกาลัม
ออนิโธกาลัม เชียงใหม่

Ornithogalum dubium
Ornithogalum dubium เชียงใหม่

พลับพลึงสับปะรด
พลับพลึงสับปะรด เชียงใหม่

ว่านางทองดอกแดง
ว่านางทองดอกแดง เชียงใหม่

ว่านรางเงิน
ว่านรางเงิน เชียงใหม่

กริฟฟินเนีย
กริฟฟินเนีย เชียงใหม่

ว่านมหาบัวแดง
ว่านมหาบัวแดง เชียงใหม่

ว่านมหาบัวขาว
ว่านมหาบัวขาว เชียงใหม่


กล้วยไม้ดิน

ลายน้ำทองด่าง
ลายน้ำทองด่าง เชียงใหม่

ราคา 100.00 บาท

Jewel Orchid
Jewel Orchid เชียงใหม่

Jewel Orchid
Jewel Orchid เชียงใหม่

ลายน้ำทอง Jewel Orchid
ลายน้ำทอง Jewel Orchid เชียงใหม่

ลายน้ำทอง Jewel Orchid
ลายน้ำทอง Jewel Orchid เชียงใหม่

กล้วยไม้ดิน
กล้วยไม้ดิน เชียงใหม่

กล้วยไม้ดิน
กล้วยไม้ดิน เชียงใหม่

กล้วยไม้ดิน
กล้วยไม้ดิน เชียงใหม่


ขิงประดับ


ผีเสื้อราตรี

โควเวอร์ ใบไม้นำโชค
โควเวอร์ ใบไม้นำโชค เชียงใหม่

ราคา 100.00 บาท

โควเวอร์ ใบไม้นำโชค
โควเวอร์ ใบไม้นำโชค เชียงใหม่

ราคา 100.00 บาท

โควเวอร์ ใบไม้นำโชค
โควเวอร์ ใบไม้นำโชค เชียงใหม่

ราคา 100.00 บาท

โควเวอร์ ใบไม้นำโชค
โควเวอร์ ใบไม้นำโชค เชียงใหม่

ราคา 100.00 บาท

โควเวอร์ ใบไม้นำโชค
โควเวอร์ ใบไม้นำโชค เชียงใหม่

ราคา 100.00 บาท

โควเวอร์ ใบไม้นำโชค
โควเวอร์ ใบไม้นำโชค เชียงใหม่

ราคา 100.00 บาท

Oxalis Varigated
Oxalis Varigated เชียงใหม่

Oxalis Varigated
Oxalis Varigated เชียงใหม่

Oxalis Hybrid
Oxalis Hybrid เชียงใหม่

Oxalis Hybrid
Oxalis Hybrid เชียงใหม่

Oxalis Hybrid
Oxalis Hybrid เชียงใหม่


เทียนฝรั่ง


ไอริส


ต้นส้ม

ต้นส้ม Dekopon ใบด่าง
ต้นส้ม Dekopon ใบด่าง เชียงใหม่

Dekopon
Dekopon เชียงใหม่

ราคา 750.00 บาท

ต้นส้ม Dekopon
ต้นส้ม Dekopon เชียงใหม่

ต้นส้ม Dekopon
ต้นส้ม Dekopon เชียงใหม่

ต้นส้ม Dekopon
ต้นส้ม Dekopon เชียงใหม่

ต้นส้ม Dekopon
ต้นส้ม Dekopon เชียงใหม่

ส้มซ่า
ส้มซ่า เชียงใหม่

ราคา 250.00 บาท


เอื้องหมายนา


คล้า

คล้าดอกเหลือง
คล้าดอกเหลือง เชียงใหม่

ราคา 50.00 บาท

คล้าม้าลาย
คล้าม้าลาย เชียงใหม่

Calathea Princeps “Buttercup”
Calathea Princeps “Buttercup” เชียงใหม่

เทพรัญจวน
เทพรัญจวน เชียงใหม่

Calathea burle-marxii 'Blue Ice'
Calathea burle-marxii 'Blue Ice' เชียงใหม่

คล้าด่างชมพู
คล้าด่างชมพู เชียงใหม่

ราคา 100.00 บาท

Calathea Crotalifera Yellow
Calathea Crotalifera Yellow เชียงใหม่

ราคา 100.00 บาท

Calathea Crotalifera Orange
Calathea Crotalifera Orange เชียงใหม่

ราคา 100.00 บาท

Calathea loeseneri
Calathea loeseneri เชียงใหม่

ราคา 50.00 บาท

Calathea warscewiczii
Calathea warscewiczii เชียงใหม่

ราคา 50.00 บาท

คล้าด่าง
คล้าด่าง เชียงใหม่


มหาหงส์

มหาหงส์ใบด่าง
มหาหงส์ใบด่าง เชียงใหม่

ราคา 200.00 บาท

มหาหงส์ใบด่าง
มหาหงส์ใบด่าง เชียงใหม่

ราคา 200.00 บาท

มหาหงส์สีชมพู
มหาหงส์สีชมพู เชียงใหม่

hedychium longicornutum
hedychium longicornutum เชียงใหม่

Giant White
Giant White เชียงใหม่


ฟิโลเดนดรอน

Thaumatophyllum Stenolobum
Thaumatophyllum Stenolobum เชียงใหม่

Thaumatophyllum Stenolobum
Thaumatophyllum Stenolobum เชียงใหม่

Philodendron Gloriosum
Philodendron Gloriosum เชียงใหม่

Philodendron Melanochrysum
Philodendron Melanochrysum เชียงใหม่

Philodendron Melanochrysum
Philodendron Melanochrysum เชียงใหม่

ต้นตีนไดโนเสาร์
ต้นตีนไดโนเสาร์ เชียงใหม่

ราคา 100.00 บาท

หัวใจแนบด่าง
หัวใจแนบด่าง เชียงใหม่

ราคา 20.00 บาท

เซเนซิโอ้ด่าง (Senecio macroglossus Vari
เซเนซิโอ้ด่าง (Senecio macroglossus Vari เชียงใหม่

ราคา 150.00 บาท

ตีนตุ๊กแกด่าง
ตีนตุ๊กแกด่าง เชียงใหม่

ต้นใบตำลึงด่าง
ต้นใบตำลึงด่าง เชียงใหม่

Philodendron Melanochrysum Linden & Andr
Philodendron Melanochrysum Linden & Andr เชียงใหม่


กุหลาบพันปี


ไฮเดรนเยีย

ไฮเดรนเยีย
ไฮเดรนเยีย เชียงใหม่

ไฮเดรนเยีย
ไฮเดรนเยีย เชียงใหม่

ไฮเดรนเยีย
ไฮเดรนเยีย เชียงใหม่

ไฮเดรนเยีย
ไฮเดรนเยีย เชียงใหม่

ไฮเดรนเยีย
ไฮเดรนเยีย เชียงใหม่

ไฮเดรนเยีย
ไฮเดรนเยีย เชียงใหม่

ไฮเดรนเยีย
ไฮเดรนเยีย เชียงใหม่

ไฮเดรนเยียสีฟ้า
ไฮเดรนเยียสีฟ้า เชียงใหม่

ไฮเรนเยีย
ไฮเรนเยีย เชียงใหม่

ไฮเดรนเยีย
ไฮเดรนเยีย เชียงใหม่

ไฮเดรนเยีย
ไฮเดรนเยีย เชียงใหม่


แอฟริกันไวโอเลต


หญ้า

หญ้าสีฟ้า
หญ้าสีฟ้า เชียงใหม่

Tradescantia fluminensisn Green
Tradescantia fluminensisn Green เชียงใหม่

หญ้าเลื้อยด่าง
หญ้าเลื้อยด่าง เชียงใหม่

Tradescantia fluminensis 'Variegata'
Tradescantia fluminensis 'Variegata' เชียงใหม่

Tradescantia fluminensis 'Variegata'
Tradescantia fluminensis 'Variegata' เชียงใหม่

เก็บดาว
เก็บดาว เชียงใหม่

ราคา 100.00 บาท

หญ้าน้ำแคระด่าง
หญ้าน้ำแคระด่าง เชียงใหม่

ไวโอเล็ต
ไวโอเล็ต เชียงใหม่

Blue fruits
Blue fruits เชียงใหม่

กำแพงมรกต
กำแพงมรกต เชียงใหม่


วาสนา

วาสนาเขาแกะ
วาสนาเขาแกะ เชียงใหม่

วาสนาราชินีทอง
วาสนาราชินีทอง เชียงใหม่

ราคา 150.00 บาท

วาสนาราชินีเงินใบเวียนด่าง
วาสนาราชินีเงินใบเวียนด่าง เชียงใหม่

ราคา 150.00 บาท

วาสนาวิตกเรียด่างเหลือง สองยอด
วาสนาวิตกเรียด่างเหลือง สองยอด เชียงใหม่

ราคา 350.00 บาท

วาสนาด่างทอง
วาสนาด่างทอง เชียงใหม่

วาสนาราชินีเงินด่าง # 2
วาสนาราชินีเงินด่าง # 2 เชียงใหม่

ราคา 150.00 บาท

วาสนาวิกตอเรียด่างเหลือง
วาสนาวิกตอเรียด่างเหลือง เชียงใหม่

ราคา 250.00 บาท

วาสนาประกายเพชร
วาสนาประกายเพชร เชียงใหม่

ราคา 300.00 บาท


บัวดิน

Habranthus Variable
Habranthus Variable เชียงใหม่

บัวดิน
บัวดิน เชียงใหม่

Zephyranthes 'Lily Pies'
Zephyranthes 'Lily Pies' เชียงใหม่

บัวดินออสเตเรีย
บัวดินออสเตเรีย เชียงใหม่

บัวดินสีส้ม
บัวดินสีส้ม เชียงใหม่

บัวดินจิ๋ว
บัวดินจิ๋ว เชียงใหม่

บัวดินฮอลแลนด์
บัวดินฮอลแลนด์ เชียงใหม่


ลิลลี่

ดอกไม้จีน
ดอกไม้จีน เชียงใหม่

ดอกไม้จีน
ดอกไม้จีน เชียงใหม่

ดอกไม้จีน
ดอกไม้จีน เชียงใหม่

ดอกไม้จีน
ดอกไม้จีน เชียงใหม่

ดอกไม้จีน
ดอกไม้จีน เชียงใหม่

ดอกไม้จีน
ดอกไม้จีน เชียงใหม่

ดอกไม้จีน
ดอกไม้จีน เชียงใหม่

ดอกไม้จีน
ดอกไม้จีน เชียงใหม่

ดอกไม้จีน สีขาว
ดอกไม้จีน สีขาว เชียงใหม่


เมเปิ้ล

Maple
Maple เชียงใหม่

Maple
Maple เชียงใหม่

Maple
Maple เชียงใหม่

Maple
Maple เชียงใหม่

Maple
Maple เชียงใหม่

Maple
Maple เชียงใหม่

Maple
Maple เชียงใหม่

Maple
Maple เชียงใหม่

เมเปิ้ลแดง ใบสีแดงตลอดทั้งปี
เมเปิ้ลแดง ใบสีแดงตลอดทั้งปี เชียงใหม่

ราคา 900.00 บาท

เมเปิ้ลแดง ใบสีแดงตลอดทั้งปี
เมเปิ้ลแดง ใบสีแดงตลอดทั้งปี เชียงใหม่

ราคา 900.00 บาท

 Mayple Nomura
Mayple Nomura เชียงใหม่

 Mayple Nomura
Mayple Nomura เชียงใหม่


แตรนางฟ้า


ปทุมมา

Curcuma 'Snowball'
Curcuma 'Snowball' เชียงใหม่

ปทุมมา
ปทุมมา เชียงใหม่

ปทุมมา
ปทุมมา เชียงใหม่

ปทุมมา
ปทุมมา เชียงใหม่

ปทุมมา
ปทุมมา เชียงใหม่

ปทุมมา
ปทุมมา เชียงใหม่

ขมิ้นขาวป่า
ขมิ้นขาวป่า เชียงใหม่

กระเจียวม่วง
กระเจียวม่วง เชียงใหม่

กระเจียวชมพู
กระเจียวชมพู เชียงใหม่

กระเจียวขาว
กระเจียวขาว เชียงใหม่


ดอกหน้าแมว

ดอกหน้าแมว
ดอกหน้าแมว เชียงใหม่

ดอกหน้าแมว
ดอกหน้าแมว เชียงใหม่

ดอกหน้าแมว
ดอกหน้าแมว เชียงใหม่

ดอกหน้าแมว
ดอกหน้าแมว เชียงใหม่

ดอกหน้าแมว
ดอกหน้าแมว เชียงใหม่

ดอกหน้าแมว
ดอกหน้าแมว เชียงใหม่

ดอกหน้าแมว
ดอกหน้าแมว เชียงใหม่

ดอกหน้าแมว
ดอกหน้าแมว เชียงใหม่

ดอกหน้าแมว
ดอกหน้าแมว เชียงใหม่

ดอกหน้าแมว
ดอกหน้าแมว เชียงใหม่

ดอกหน้าแมว
ดอกหน้าแมว เชียงใหม่

ดอกหน้าแมว
ดอกหน้าแมว เชียงใหม่


หน้าวัวใบ

Anthurium Luxurians
Anthurium Luxurians เชียงใหม่

ราคา 500.00 บาท

Anthurium Cochabamba
Anthurium Cochabamba เชียงใหม่

Amydrium medium Variegated
Amydrium medium Variegated เชียงใหม่

หน้าวัวใบด่าง
หน้าวัวใบด่าง เชียงใหม่

หน้าวัวใบด่าง
หน้าวัวใบด่าง เชียงใหม่

เจ้าสัวด่าง
เจ้าสัวด่าง เชียงใหม่

มายฮาร์ท
มายฮาร์ท เชียงใหม่


มะนาว

มะกรูดหวาน
มะกรูดหวาน เชียงใหม่

มะกรูดหวาน
มะกรูดหวาน เชียงใหม่

มะนาวฟักทอง
มะนาวฟักทอง เชียงใหม่

มะนาวจัมโบ้
มะนาวจัมโบ้ เชียงใหม่

มะนาวเลมอน
มะนาวเลมอน เชียงใหม่

มะนาวหวาน
มะนาวหวาน เชียงใหม่

มะนาวหวาน
มะนาวหวาน เชียงใหม่


ดาหลา


กล้วยประดับ

กล้วยนวล
กล้วยนวล เชียงใหม่

กล้วยผา
กล้วยผา เชียงใหม่

Musa 'Florida variegate'
Musa 'Florida variegate' เชียงใหม่

กล้วยน้ำว้าแคระ
กล้วยน้ำว้าแคระ เชียงใหม่

ราคา 250.00 บาท

กล้วยรุ่งอรุณ
กล้วยรุ่งอรุณ เชียงใหม่

กล้วยบัวสีม่วง
กล้วยบัวสีม่วง เชียงใหม่

กล้วยบัวสีชมพู
กล้วยบัวสีชมพู เชียงใหม่

กล้วยบัวสีส้ม
กล้วยบัวสีส้ม เชียงใหม่

กล้วยกัทลี
กล้วยกัทลี เชียงใหม่

กล้วยเสือพราน
กล้วยเสือพราน เชียงใหม่


กล็อกซิเนีย


กระทือ

กระทือดำ
กระทือดำ เชียงใหม่

ไพล
ไพล เชียงใหม่

กระทือสีเขียว
กระทือสีเขียว เชียงใหม่

กระทือเขียวอ่อน
กระทือเขียวอ่อน เชียงใหม่

Zingiberaceae Greenpink
Zingiberaceae Greenpink เชียงใหม่

ราคา 150.00 บาท

กระทือช้าง
กระทือช้าง เชียงใหม่

ดอกปุดแดง
ดอกปุดแดง เชียงใหม่

ดอกปุดขาว
ดอกปุดขาว เชียงใหม่

ไพลม่วง
ไพลม่วง เชียงใหม่

กระทือด่าง
กระทือด่าง เชียงใหม่


ดอกแกลดิโอลัส

Gladiolus
Gladiolus เชียงใหม่

Gladiolus
Gladiolus เชียงใหม่

Gladiolus
Gladiolus เชียงใหม่

Gladiolus
Gladiolus เชียงใหม่

Gladiolus
Gladiolus เชียงใหม่

Gladiolus
Gladiolus เชียงใหม่

Gladiolus
Gladiolus เชียงใหม่

Gladiolus
Gladiolus เชียงใหม่

Gkadiolus
Gkadiolus เชียงใหม่

Gladiolus
Gladiolus เชียงใหม่

Gladiolus
Gladiolus เชียงใหม่


ชบาโคม

ชบาโคม
ชบาโคม เชียงใหม่

ชบาโคม
ชบาโคม เชียงใหม่

ชบาโคม
ชบาโคม เชียงใหม่

ชบาโคม
ชบาโคม เชียงใหม่

ชบาโคม
ชบาโคม เชียงใหม่

ชบาโคมจีน
ชบาโคมจีน เชียงใหม่

ชบาโคม
ชบาโคม เชียงใหม่


พวงคราม


ต้นดอกหน้าวัว


ดอกรัก

รักเร่แคระดอกซ้อน (ขนาดต้น)
รักเร่แคระดอกซ้อน (ขนาดต้น) เชียงใหม่

ราคา 200.00 บาท

รักเร่แคระดอกซ้อน (ขนาดหัว)
รักเร่แคระดอกซ้อน (ขนาดหัว) เชียงใหม่

ราคา 200.00 บาท

รักเร่แคระดอกซ้อน
รักเร่แคระดอกซ้อน เชียงใหม่

ราคา 200.00 บาท

รักเล่ห์แคระ
รักเล่ห์แคระ เชียงใหม่

ราคา 50.00 บาท

รักเล่ห์แคระ
รักเล่ห์แคระ เชียงใหม่

ราคา 50.00 บาท

รักเล่ห์แคระ
รักเล่ห์แคระ เชียงใหม่

ราคา 50.00 บาท

รักเร่แคระ
รักเร่แคระ เชียงใหม่

ราคา 50.00 บาท

รักเร่แคระ
รักเร่แคระ เชียงใหม่

รักเร่แคระ
รักเร่แคระ เชียงใหม่

ราคา 50.00 บาท


ต้นหอม


ต้นกล้วย

กล้วยนาก
กล้วยนาก เชียงใหม่

กล้วยเทพพนม
กล้วยเทพพนม เชียงใหม่

Musa 'Florida variegate'
Musa 'Florida variegate' เชียงใหม่

Musa 'Florida variegate'
Musa 'Florida variegate' เชียงใหม่

Musa 'Florida variegate'
Musa 'Florida variegate' เชียงใหม่

Musa 'Florida variegate'
Musa 'Florida variegate' เชียงใหม่

Musa 'Florida variegate'
Musa 'Florida variegate' เชียงใหม่

กล้วยร้อยหวี
กล้วยร้อยหวี เชียงใหม่

ราคา 200.00 บาท


คามิเลีย

Camellia japonica 'Iwaneshibori'
Camellia japonica 'Iwaneshibori' เชียงใหม่

Camellia japonica 'Fukiage-shibori'
Camellia japonica 'Fukiage-shibori' เชียงใหม่

คามิเลียสีแดง
คามิเลียสีแดง เชียงใหม่

Camellia
Camellia เชียงใหม่

Camellia
Camellia เชียงใหม่

Camellia
Camellia เชียงใหม่


ชบา

Lavender Star Flower
Lavender Star Flower เชียงใหม่

ชบาโคมจีน
ชบาโคมจีน เชียงใหม่

ชบาใบสน
ชบาใบสน เชียงใหม่

ชบาใบสน
ชบาใบสน เชียงใหม่

ชบาโคมสีเหลือง
ชบาโคมสีเหลือง เชียงใหม่

ชบาสีส้มดอกซ้อนดอกใหญ่
ชบาสีส้มดอกซ้อนดอกใหญ่ เชียงใหม่

ราคา 20.00 บาท

ชบาสีชาวชมพู
ชบาสีชาวชมพู เชียงใหม่

ราคา 20.00 บาท

ชบาสีส้มเหลือง
ชบาสีส้มเหลือง เชียงใหม่


พลูด่าง

Piper ornatum
Piper ornatum เชียงใหม่

Piper ornatum
Piper ornatum เชียงใหม่

Piper ornatum
Piper ornatum เชียงใหม่

พลูปีกนกด่าง
พลูปีกนกด่าง เชียงใหม่

พลูนางฟ้า
พลูนางฟ้า เชียงใหม่

พลูด่าง
พลูด่าง เชียงใหม่


สน

สนหนามใบสีฟ้า
สนหนามใบสีฟ้า เชียงใหม่

ราคา 500.00 บาท

Tamarix ramosissima
Tamarix ramosissima เชียงใหม่

สนใบฟ้าดอกชมพู
สนใบฟ้าดอกชมพู เชียงใหม่

Tamarix rosea
Tamarix rosea เชียงใหม่


เมล็ดพันธุ์ผัก

Red Oak
Red Oak เชียงใหม่

Red Coral
Red Coral เชียงใหม่

Head Lettuce
Head Lettuce เชียงใหม่

Green Oak
Green Oak เชียงใหม่

Green Cos
Green Cos เชียงใหม่

Frillice Iceberg
Frillice Iceberg เชียงใหม่

Butter Head
Butter Head เชียงใหม่


หัวใจแนบ

แนบอุรา
แนบอุรา เชียงใหม่

แนบอุรา
แนบอุรา เชียงใหม่

Scindapsus lucens
Scindapsus lucens เชียงใหม่

แนบอุราใบด่าง
แนบอุราใบด่าง เชียงใหม่

ราคา 100.00 บาท

แนบอุรา (Ficus villosa)
แนบอุรา (Ficus villosa) เชียงใหม่

ราคา 80.00 บาท

หัวใจแนบ
หัวใจแนบ เชียงใหม่


คริสต์มาส


ต้นยางอินเดีย

ต้นยางอินเดียด่าง
ต้นยางอินเดียด่าง เชียงใหม่

ราคา 300.00 บาท/กระถาง

ยางอินเดียด่าง
ยางอินเดียด่าง เชียงใหม่

ราคา 300.00 บาท

ยางอินเดียด่าง
ยางอินเดียด่าง เชียงใหม่

ราคา 300.00 บาท

ยางอินเดียด่าง
ยางอินเดียด่าง เชียงใหม่

ราคา 300.00 บาท

ยางอินเดียด่าง
ยางอินเดียด่าง เชียงใหม่

ราคา 300.00 บาท

ยางอินเดียด่าง
ยางอินเดียด่าง เชียงใหม่

ราคา 300.00 บาท


ปักษาสวรรค์

Narrow Leafed Bird of Paradise
Narrow Leafed Bird of Paradise เชียงใหม่

Narrow-Leafed Bird of Paradise
Narrow-Leafed Bird of Paradise เชียงใหม่

Narrow-Leafed Bird of Paradise
Narrow-Leafed Bird of Paradise เชียงใหม่


พรมญี่ปุ่น

Alsobia dianthiflora
Alsobia dianthiflora เชียงใหม่

พรมญี่ปุ่น
พรมญี่ปุ่น เชียงใหม่

พรมญี่ปุ่น
พรมญี่ปุ่น เชียงใหม่

พรมญี่ปุ่น
พรมญี่ปุ่น เชียงใหม่

พรมญี่ปุ่น
พรมญี่ปุ่น เชียงใหม่


หม่อน

หม่อนสตอเบอรี่
หม่อนสตอเบอรี่ เชียงใหม่

หม่อน Red King
หม่อน Red King เชียงใหม่

หม่อนหวาน
หม่อนหวาน เชียงใหม่


อโศก

อโศกทองคำ
อโศกทองคำ เชียงใหม่

อโศกขาว
อโศกขาว เชียงใหม่

อโศกสปัน
อโศกสปัน เชียงใหม่

อโศกระย้า
อโศกระย้า เชียงใหม่

อโศกเหลือง
อโศกเหลือง เชียงใหม่


สาวน้อยประแป้ง

เสือพราน
เสือพราน เชียงใหม่

วินสันด่าง
วินสันด่าง เชียงใหม่

วินสันด่าง
วินสันด่าง เชียงใหม่

วินสันด่าง
วินสันด่าง เชียงใหม่

วินสันด่าง
วินสันด่าง เชียงใหม่


ราตรี

ดอกราตรีสีขาว
ดอกราตรีสีขาว เชียงใหม่

ช่อมาลีด่าง
ช่อมาลีด่าง เชียงใหม่

ดอกราตรีสีชมพู
ดอกราตรีสีชมพู เชียงใหม่

ดอกราตรีสีแดง
ดอกราตรีสีแดง เชียงใหม่


ว่านรางทอง

ว่านรางนาก
ว่านรางนาก เชียงใหม่

ว่านรางทอง ดอกแดง
ว่านรางทอง ดอกแดง เชียงใหม่

ราคา 100.00 บาท

ว่านรางนาก
ว่านรางนาก เชียงใหม่

ราคา 100.00 บาท

ว่านรางเงิน
ว่านรางเงิน เชียงใหม่


แพรเซี่ยงไฮ้

แพรเซี่ยงไฮ้
แพรเซี่ยงไฮ้ เชียงใหม่

แพรเซี่ยงไฮ้
แพรเซี่ยงไฮ้ เชียงใหม่

แพรเซี่ยงไฮ้
แพรเซี่ยงไฮ้ เชียงใหม่


ไซคลาเมน

ไซคลาเมน
ไซคลาเมน เชียงใหม่

ไซคลาเมน
ไซคลาเมน เชียงใหม่

ไซคลาเมน
ไซคลาเมน เชียงใหม่

ไซคลาเมน
ไซคลาเมน เชียงใหม่

ไซคลาเมน
ไซคลาเมน เชียงใหม่


น้อยหน่า

น้อยหน่าสีทอง (ผลสีทองใบสีทอง)
น้อยหน่าสีทอง (ผลสีทองใบสีทอง) เชียงใหม่

ราคา 350.00 บาท

น้อยหน่าสีทอง
น้อยหน่าสีทอง เชียงใหม่

ราคา 350.00 บาท

น้อยหน่าสีทอง
น้อยหน่าสีทอง เชียงใหม่

น้อยหน่าครั่ง
น้อยหน่าครั่ง เชียงใหม่


ทับทิม

ทับทิมมังกร
ทับทิมมังกร เชียงใหม่

ทับทิมมังกร
ทับทิมมังกร เชียงใหม่


ดอกมะลิ

มะลิลาซ้อน
มะลิลาซ้อน เชียงใหม่

มะลิจันทร์บูรณ์
มะลิจันทร์บูรณ์ เชียงใหม่

มะลิฉัตร
มะลิฉัตร เชียงใหม่

มะลิฉัตร
มะลิฉัตร เชียงใหม่


ดอกลิลลี่

ดอกไม้จีน
ดอกไม้จีน เชียงใหม่

ดอกไม้จีนสีส้ม
ดอกไม้จีนสีส้ม เชียงใหม่

ดอกไม้จีนสีม่วง
ดอกไม้จีนสีม่วง เชียงใหม่


เมล็ดพันธุ์ไม้ดอก-ไม้ประดับ


กุหลาบหิน


ดอกวิสทีเรีย


สายน้ำผึ้ง


อัญชัน

อัญชันดอกสีฟ้า
อัญชันดอกสีฟ้า เชียงใหม่

ดอกอัญชันสีม่วง
ดอกอัญชันสีม่วง เชียงใหม่

อัญชัน
อัญชัน เชียงใหม่


เดฟ


แค

แคลาวดอกหอม
แคลาวดอกหอม เชียงใหม่

ดอกแคสีชมพู
ดอกแคสีชมพู เชียงใหม่

ดอกแคสีขาว
ดอกแคสีขาว เชียงใหม่

ดอกแคสีแดง
ดอกแคสีแดง เชียงใหม่


พืชกินแมลง

Pinguicula gigantea
Pinguicula gigantea เชียงใหม่

หยาดน้ำค้าง
หยาดน้ำค้าง เชียงใหม่

Pinguicula
Pinguicula เชียงใหม่

Pinguicula
Pinguicula เชียงใหม่


ลิ้นมังกร

ต้นหอมด่างชมพู
ต้นหอมด่างชมพู เชียงใหม่

ต้นหอมด่างเงิน
ต้นหอมด่างเงิน เชียงใหม่

ลิ้นมังกรสีทอง
ลิ้นมังกรสีทอง เชียงใหม่

ลิ้นมังกรสีเงิน
ลิ้นมังกรสีเงิน เชียงใหม่


รักเร่

รักเร่แคระ
รักเร่แคระ เชียงใหม่

ราคา 50.00 บาท

รักเร่แคระ
รักเร่แคระ เชียงใหม่

ราคา 50.00 บาท

รักเร่แคระดอกซ้อน
รักเร่แคระดอกซ้อน เชียงใหม่

ราคา 200.00 บาท


ผีเสื้อแสนสวย

พิงกี้
พิงกี้ เชียงใหม่

พิงกี้
พิงกี้ เชียงใหม่

พิงกี้่
พิงกี้่ เชียงใหม่


ตะบองเพชร

Rhipsalis
Rhipsalis เชียงใหม่

Rhipsalis (ไข่มุกขาว)
Rhipsalis (ไข่มุกขาว) เชียงใหม่

Allium victorialis
Allium victorialis เชียงใหม่


เตย

เตยหนููด่าง
เตยหนููด่าง เชียงใหม่

เตยญี่ปุ่นด่าง
เตยญี่ปุ่นด่าง เชียงใหม่

ราคา 200.00 บาท


ไผ่


เฟิร์นข้าหลวง


อโกลนีมา

อุดมทรัพย์
อุดมทรัพย์ เชียงใหม่

รับเงินรับทอง
รับเงินรับทอง เชียงใหม่

เสริมบารมี
เสริมบารมี เชียงใหม่


อมรเบิกฟ้า


ต้นแพรชมพู

แพรชมพู
แพรชมพู เชียงใหม่

แพรชมพู
แพรชมพู เชียงใหม่

แพรชมพู
แพรชมพู เชียงใหม่


ช้องนาง


ลดาวัลย์


ราชาวดี

Butterfly Purple Emperor
Butterfly Purple Emperor เชียงใหม่

Butterfly bush violet ดอกหอม
Butterfly bush violet ดอกหอม เชียงใหม่

Butterfly bush. White. ดอกหอม
Butterfly bush. White. ดอกหอม เชียงใหม่


กล้วยไม้

ดอกลิปสติก
ดอกลิปสติก เชียงใหม่


ดอกโบตั๋น

โบตั๋นสีชมพู
โบตั๋นสีชมพู เชียงใหม่

โบตั๋นสีชมพู
โบตั๋นสีชมพู เชียงใหม่

โบตั๋นสีชมพู
โบตั๋นสีชมพู เชียงใหม่


เปราะป่า

เปราะ
เปราะ เชียงใหม่

เปราะทอง
เปราะทอง เชียงใหม่

เปราะหอม
เปราะหอม เชียงใหม่


ชมจันทร์


โพธิ์

โพธิ์แดง
โพธิ์แดง เชียงใหม่

โพธิ์แดงแคระ
โพธิ์แดงแคระ เชียงใหม่


มะกรูด

มะกรูดหวาน
มะกรูดหวาน เชียงใหม่

มะกรูดหวาน
มะกรูดหวาน เชียงใหม่


ฝรั่ง

ฝรั่งด่าง
ฝรั่งด่าง เชียงใหม่

ฝรั่งด่าง
ฝรั่งด่าง เชียงใหม่

ฝรั่งด่าง
ฝรั่งด่าง เชียงใหม่


หมวดหมู่อื่นๆ

Blue Lips
Blue Lips เชียงใหม่

ดองดึง
ดองดึง เชียงใหม่

พวงหยก
พวงหยก เชียงใหม่

มอร์นิ่งกลอรี่
มอร์นิ่งกลอรี่ เชียงใหม่

มอร์นิ่งกลอรี่
มอร์นิ่งกลอรี่ เชียงใหม่

มลุลี
มลุลี เชียงใหม่

หมวกจีนม่วง
หมวกจีนม่วง เชียงใหม่

หิรัญญิการ์
หิรัญญิการ์ เชียงใหม่

Hoya Imbricata
Hoya Imbricata เชียงใหม่

พวงแก้วกุดัน
พวงแก้วกุดัน เชียงใหม่

ราคา 100.00 บาท

พวงแก้วกุดัน
พวงแก้วกุดัน เชียงใหม่

ราคา 100.00 บาท

เหลืองชัชวาลย์
เหลืองชัชวาลย์ เชียงใหม่

ราคา 100.00 บาท

เอื้องหงอนไก่
เอื้องหงอนไก่ เชียงใหม่

ไอวี่ด่าง
ไอวี่ด่าง เชียงใหม่

พวงแก้วกุดัน
พวงแก้วกุดัน เชียงใหม่

กรรณิการ์ด่าง
กรรณิการ์ด่าง เชียงใหม่

ทองอุไรแคระ
ทองอุไรแคระ เชียงใหม่

มะลิเหลือง (จัสมินเหลือง)
มะลิเหลือง (จัสมินเหลือง) เชียงใหม่

ราคา 150.00 บาท

จัสมินด่าง
จัสมินด่าง เชียงใหม่

โป๊ยเซียนด่าง
โป๊ยเซียนด่าง เชียงใหม่

คูนขาว
คูนขาว เชียงใหม่

คูนชมพู
คูนชมพู เชียงใหม่

โมกสีชมพู
โมกสีชมพู เชียงใหม่

Magnolia keybaris
Magnolia keybaris เชียงใหม่

ดอกซ่อนกลิ่น
ดอกซ่อนกลิ่น เชียงใหม่

ดอกซ่อนกลิ่น
ดอกซ่อนกลิ่น เชียงใหม่

คาร่าลิลลี่
คาร่าลิลลี่ เชียงใหม่

ดอกโคมญี่ปุ่น
ดอกโคมญี่ปุ่น เชียงใหม่

Geranium Red
Geranium Red เชียงใหม่

คีรีบูนชมพู
คีรีบูนชมพู เชียงใหม่

คีรีบูนแดง
คีรีบูนแดง เชียงใหม่

กริฟฟินเนีย
กริฟฟินเนีย เชียงใหม่

บลูฮาวาย
บลูฮาวาย เชียงใหม่

ซากุระแคระ
ซากุระแคระ เชียงใหม่

Maple
Maple เชียงใหม่

มะลิพิกุล
มะลิพิกุล เชียงใหม่

หัวใจสีม่วงด่าง
หัวใจสีม่วงด่าง เชียงใหม่

ก้ามปูหลุด
ก้ามปูหลุด เชียงใหม่

ลานทอง
ลานทอง เชียงใหม่

แสงจันทร์ด่าง
แสงจันทร์ด่าง เชียงใหม่

หมากนวลด่าง
หมากนวลด่าง เชียงใหม่

จั๋งด่าง
จั๋งด่าง เชียงใหม่

เต่ารั้งด่าง
เต่ารั้งด่าง เชียงใหม่

กันเกราใบด่าง
กันเกราใบด่าง เชียงใหม่

หูกระจงด่าง
หูกระจงด่าง เชียงใหม่

ราคา 100.00 บาท

ไทยด่าง
ไทยด่าง เชียงใหม่

พยัคฆ์หมอกขาว
พยัคฆ์หมอกขาว เชียงใหม่

Silver Buttonwood
Silver Buttonwood เชียงใหม่

การะเกดแคระด่าง
การะเกดแคระด่าง เชียงใหม่

ราคา 50.00 บาท

ต้นอ้อด่าง # 2
ต้นอ้อด่าง # 2 เชียงใหม่

ราคา 150.00 บาท

อ้อด่าง # 1
อ้อด่าง # 1 เชียงใหม่

ราคา 150.00 บาท

หลิวสีทอง
หลิวสีทอง เชียงใหม่

Monochoria elata  Ridl.
Monochoria elata Ridl. เชียงใหม่

Billbergia Fantasia
Billbergia Fantasia เชียงใหม่

แก้วหน้าม้า
แก้วหน้าม้า เชียงใหม่

หนวดปลาดุกแคระด่าง
หนวดปลาดุกแคระด่าง เชียงใหม่

ราคา 30.00 บาท

ค้างคาวดำ
ค้างคาวดำ เชียงใหม่

ราคา 50.00 บาท

พรมออสเตรเลีย
พรมออสเตรเลีย เชียงใหม่

วินสันด่าง
วินสันด่าง เชียงใหม่

กวักพระพรหม ต้นที่ 2
กวักพระพรหม ต้นที่ 2 เชียงใหม่

ราคา 50.00 บาท

ซันโตโซมา
ซันโตโซมา เชียงใหม่

ว่านแร้งคอคำ
ว่านแร้งคอคำ เชียงใหม่

Honey Bells
Honey Bells เชียงใหม่

ต้นกาแฟด่าง
ต้นกาแฟด่าง เชียงใหม่

Ornamental Pineapple
Ornamental Pineapple เชียงใหม่

ศุภโชคด่าง
ศุภโชคด่าง เชียงใหม่

ทองกวาวใบด่าง
ทองกวาวใบด่าง เชียงใหม่

ตาเบบูย่าแดง
ตาเบบูย่าแดง เชียงใหม่

ตาเบบูย่าแดง
ตาเบบูย่าแดง เชียงใหม่

งิ้วด่าง
งิ้วด่าง เชียงใหม่

มะตาดด่าง
มะตาดด่าง เชียงใหม่

คูนเหลือง
คูนเหลือง เชียงใหม่

พริกไทยด่าง
พริกไทยด่าง เชียงใหม่

มะเดื่อด่าง
มะเดื่อด่าง เชียงใหม่

มะเดื่อด่าง
มะเดื่อด่าง เชียงใหม่

หมากกินลูกด่าง
หมากกินลูกด่าง เชียงใหม่

หมากกินลูกด่าง
หมากกินลูกด่าง เชียงใหม่

ละมุดด่าง
ละมุดด่าง เชียงใหม่

ตะขบแคระ
ตะขบแคระ เชียงใหม่

รวงผึ้ง
รวงผึ้ง เชียงใหม่

ราคา 150.00 บาท

ซากุระแคระ
ซากุระแคระ เชียงใหม่

ซากุระแคระ
ซากุระแคระ เชียงใหม่

อองเจียเซิน
อองเจียเซิน เชียงใหม่

อองเจียเซิน
อองเจียเซิน เชียงใหม่

กระถินใบด่าง
กระถินใบด่าง เชียงใหม่

 มะดูกด่าง
มะดูกด่าง เชียงใหม่

หญ้าหนวดแมวด่าง
หญ้าหนวดแมวด่าง เชียงใหม่

หญ้าหนวดแมว
หญ้าหนวดแมว เชียงใหม่

สะระแหน่ใบด่าง
สะระแหน่ใบด่าง เชียงใหม่

ลาเวนเดอร์ พันธุ์ Lavender Silver Anouk
ลาเวนเดอร์ พันธุ์ Lavender Silver Anouk เชียงใหม่

ราคา 350.00 บาท

ลาเวนเดอร์ พันธุ์ English Lavender
ลาเวนเดอร์ พันธุ์ English Lavender เชียงใหม่

ราคา 250.00 บาท

พริกม่วง
พริกม่วง เชียงใหม่

พริก
พริก เชียงใหม่

หญ้าปักกิ่งด่าง
หญ้าปักกิ่งด่าง เชียงใหม่

พลูคาวด่าง
พลูคาวด่าง เชียงใหม่

ราคา 50.00 บาท

บุกด่าง
บุกด่าง เชียงใหม่

มันใบสีทอง
มันใบสีทอง เชียงใหม่

กระชายดำ
กระชายดำ เชียงใหม่

แดงซีลอน
แดงซีลอน เชียงใหม่

เบญจรงค์ 5 สี
เบญจรงค์ 5 สี เชียงใหม่

เปราะนกยูง
เปราะนกยูง เชียงใหม่

ดอกไม้จีนแคระ
ดอกไม้จีนแคระ เชียงใหม่

Allium victorialis
Allium victorialis เชียงใหม่

กุ่ยช่ายประดับ
กุ่ยช่ายประดับ เชียงใหม่

แก้วมังกรทอง
แก้วมังกรทอง เชียงใหม่

ดอกซ่อนกลิ่น
ดอกซ่อนกลิ่น เชียงใหม่

เมนูส่วนล่างของเว็บ