ค้นหาสินค้า

เตย (Pandanus Palm)

ร้าน พันธุ์ดาหลา
เตยหนููด่าง | พันธุ์ดาหลา - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
Tag: เตยด่าง

ราคา 50.00 บาท ติดต่อ คุณเบิร์ด โทร. 0000000000 0000000000

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 3 เดือน

โทรศัพท์

เตยด่างทองใบเวียน | พันธุ์ดาหลา - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

พันธุ์ดาหลา | เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เตยด่างทองใบเวียนจัดส่งทั่วประเทศ ต้นเดียวก็ส่ง;

Tag: เตยด่าง

ราคา 20.00 บาท ติดต่อ คุณเบิร์ด โทร. 0000000000 0000000000

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 3 เดือน

โทรศัพท์

เตยญี่ปุ่นด่าง | พันธุ์ดาหลา - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

พันธุ์ดาหลา | เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เตยญี่ปุ่นด่างจัดส่งทั่วประเทศ ต้นเดียวก็ส่ง;

Tag: เตยญี่ปุ่นด่าง เตย

ราคา 200.00 บาท ติดต่อ คุณเบิร์ด โทร. 0000000000 0000000000

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 3 เดือน

โทรศัพท์