ค้นหาสินค้า

กระทือ (Kra thue)

ร้าน พันธุ์ดาหลา
กระทือดำ | พันธุ์ดาหลา - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

พันธุ์ดาหลา | เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook 'พันธุ์ดาหลา พันทาวน์'

ราคากระถางละ 500.00 บาท ติดต่อ คุณเบิร์ด โทร. 0000000000 0000000000

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

ไพล | พันธุ์ดาหลา - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

ราคาเหง้าละ 50.00 บาท ติดต่อ คุณเบิร์ด โทร. 0000000000 0000000000

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

กระทือสีเขียว | พันธุ์ดาหลา - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

ราคาเหง้าละ 100.00 บาท ติดต่อ คุณเบิร์ด โทร. 0000000000 0000000000

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

ดอกกระทือสีเปลือกไข่ | พันธุ์ดาหลา - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

ราคาเหง้าละ 100.00 บาท ติดต่อ คุณเบิร์ด โทร. 0000000000 0000000000

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

กระทือเขียวอ่อน | พันธุ์ดาหลา - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

ราคากระถางละ 100.00 บาท ติดต่อ คุณเบิร์ด โทร. 0000000000 0000000000

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

Zingiberaceae Greenpink | พันธุ์ดาหลา - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

พันธุ์ดาหลา | เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
มงกุฎชมพู
BY:พันธุ์ดาหลา
http://pandara.pantown.com/

ราคากระถางละ 150.00 บาท ติดต่อ คุณเบิร์ด โทร. 0000000000 0000000000

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

กระทือช้าง | พันธุ์ดาหลา - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

ราคาเหง้าละ 200.00 บาท ติดต่อ คุณเบิร์ด โทร. 0000000000 0000000000

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

ดอกปุดแดง | พันธุ์ดาหลา - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

พันธุ์ดาหลา | เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
ดอกปุดแดง
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://pandara.pantown.com/

ราคากระถางละ 50.00 บาท ติดต่อ คุณเบิร์ด โทร. 0000000000 0000000000

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

ดอกปุดขาว | พันธุ์ดาหลา - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

พันธุ์ดาหลา | เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
ดอกปุด
จัดส่งทั่วประเทศ ต้นเดียวก็ส่ง

ราคากระถางละ 50.00 บาท ติดต่อ คุณเบิร์ด โทร. 0000000000 0000000000

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

ไพลม่วง | พันธุ์ดาหลา - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

พันธุ์ดาหลา | เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
ชื่อภาษาไทย ไพลดำ
ชื่ออื่น ไพลม่วง ดากเงาะ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Zingiber ottensii Valeton
(Synonym: Z. spectabile Griff.)
วงศ์ Zingiberaceae

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน เนื้อในเป็นสีม่วง กลิ่นเฉพาะ ใบเดี่ยวเรียงสลับ ดอกช่อออกที่โคนต้น แทงช่อขึ้นมาจากเหง้าใต้ดิน ใบประดับเมื่อยังอ่อนมีสีแดงปนเขียวแล้วเปลี่ยนเป็นสีชมพหรือแดงเข้ม กลีบดอกสีเหลืองอ่อน
นิเวศวิทยา
พบในแถบร้อนชื้น
จัดส่งทั่วประเทศ ต้นเดียวก็ส่ง
สรรพคุณ
เหง้า แก้อาการเคล็ดบวม แก้เคล็ดขัดยอก ฟกบวม ช่วยขับประจำเดือนให้สะดวก แก้บิดสมานลำไส้

ราคากระถางละ 200.00 บาท ติดต่อ คุณเบิร์ด โทร. 0000000000 0000000000

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

กระทือด่าง | พันธุ์ดาหลา - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

พันธุ์ดาหลา | เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
กระทือด่าง หรือ ว่านพญามือเหล็ก
Darcyi Variegated Pinecone Ginger
จัดส่งทั่วประเทศ ต้นเดียวก็ส่ง

ราคากระถางละ 300.00 บาท ติดต่อ คุณเบิร์ด โทร. 0000000000 0000000000

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์