ค้นหาสินค้า

โพลงก้านเหลี่ยม (Plong Kan Lium)

ร้าน พันธุ์ดาหลา
Monochoria elata   Ridl. | พันธุ์ดาหลา - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

ราคากระถางละ 50.00 บาท ติดต่อ คุณเบิร์ด โทร. 0000000000 0000000000

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 12 ปี 0 เดือน

โทรศัพท์