ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก

หมวด

มะเขือ

ในร้าน ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก
แชร์บน facebook

มะเขือพวงไร้หนาม (พวงเพชร)

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก

ผลอ่อนมีสีเขียว ทนโรค ต้นสูงใหญ่ ไม่มีหนาม ปลูกง่าย โตเร็ว ดูแลรักษาง่าย ให้ผลผลิตสูง เก็บผลผลิตได้นาน สนใจติดต่อ... Line id... Chaidee2730 088-6844708

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629, 0886844708 จังหวัดสระบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มะเขือม่วงลิง หยกม่วง

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก

มะเขือม่วงลิงหยกม่วง ลักษณะเด่น ผลทรงกระบอกยาว 13-14 ซม. สีม่วงอ่อน ขั้วยาว หมวกใหญ่ ติดผลดก. ต้นแข็งแรง ทนโรคได้ดี ขนาดบรรจุ 20 กรัม/กป. สนใจติดต่อ ชัยดีเมล็ดพันธุ์ผัก ดอกไม้ อุปกรณ์การเกษตร 088-6844607 http://www.nanagarden.com/7949

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629, 0886844708 จังหวัดสระบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มะเขือม่วงลิง

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก

มะเขือม่วงลิง - ลักษณะเด่น ผลทรงกระบอกยาว 13-14 ซม. สีม่วงอ่อน ขั้วยาว หมวกใหญ่ ติดผลดก ต้นแข็งแรง ทนโรคได้ดี สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730...

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629, 0886844708 จังหวัดสระบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มะเขือยาวสีเขียวลูกผสม โทมาฮอค F1

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก

มะเขือยาวสีเขียวลูกผสม โทมาฮอค ลักษณะเด่น ต้นแข็งแรง ทนโรคได้ดี พุ่มกว้างปานกลาง โตเร็ว ข้อถี่ ติดผลดก ผลตรง ยาว 30-35 ซม. ผลสีเขียวมัน คอผลใหญ่ ปลายผลป้าน ผลไม่นิ่มง่าย น้ำหนักดี อายุเก็บเกี่ยว 65-70 วัน หลังย้ายกล้า สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629, 0886844708 จังหวัดสระบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

มะเขือยาวลูกผสม สีวลี F1

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก

ลักษณะเด่น -ผลสีเขียวอ่อน ผิวเรียบมัน เจริญเติบโตเร็ว แตกแขนงดี ทรงพุ่มกว้าง ผลยาว 30-35ซม. เนื้อแน่นติดผลดกน้ำหนักดี ลักษณะผลสม่ำเสมอ ต้านทานโรคได้ดี -จำนวน 465 เมล็ด /น้ำหนัก 2 กรัม/ซอง สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ราคา 20.00 บาท ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629, 0886844708 จังหวัดสระบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มะเขือยาวสีเขียวลูกผสม โทมาฮอค F1

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก

ลักษณะเด่น -ต้นแข็งแรง ทนโรคได้ดี พุ่มกว้างปานกลาง โตเร็ว ข้อถี่ ติดผลดก ผลตรง ยาว 30-35 ซม. ผลสีเขียวมัน คอผลใหญ่ ปลายผลป้าน ผลไม่นิ่มง่าย น้ำหนักดี อายุเก็บเกี่ยว 65-70 วัน หลังย้ายกล้า -บรรจุ 250 เมล็ด/ซอง สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ราคา 20.00 บาท ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629, 0886844708 จังหวัดสระบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มะเขือเปราะลูกผสม หยาดทิพย์

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก

-ลักษณะเด่น ผลสีเขียวอ่อนทรงหยดน้ำ ผิงเรียบเป็นมันไหล่ผลเขียว ติดผลดกสม่ำเสมอ ดอกสีม่วง รสชาติกรอบ น้ำหนักผลเฉลี่ย 50-60 กรัม ต้นแข็งแรงก่ิงแขนงมาก อายุการเก็บเกี่ยว 65-70 วัน หลังย้ายกล้า สนใจติดต่อ... 088-6844708 Line:Chaidee2730......

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629, 0886844708 จังหวัดสระบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มะเขือยาวสีม่วงลูกผสม คาสิโน F1

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก

จำนวน 250 เมล็ด/ซอง ต้นแข็งแรง ทนโรคได้ดี. ติดผลดก ให้ผลผลิตสูง ผลสีม่วงเข้ม ผิวเรียบ. เนื้อแน่นไม่นิ่มง่าย. ผลยาว 20-25 ซ.ม. อายุการเก็บ 65-70ว้น สนใจติดต่อ...088-6844708 Line ID : Chaidee2730

ราคา 20.00 บาท ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629, 0886844708 จังหวัดสระบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มะเขือยาวลูกผสม ไวท์ โทมาฮอว์ค F1

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก

จำนวนเมล็ด 100 เมล็ด/ซอง เป็นสายพันธ์ุใหม่ๆ การเจรญเติบโตดี แข็งแรง. ต้านทานต่อโรคได้ดี. ผลมีลักษณะสีขาว สนใจติดต่อ...088-6844708 Line ID : Chaidee2730

ราคา 20.00 บาท ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629, 0886844708 จังหวัดสระบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

มะเขือพวง พวงเพชร

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก

นำ้หนักสุทธิ 1.5 g ผลอ่อนมีสีเขียว ทนโรค ต้นสูงใหญ่ ไม่มีหนาม ปลูกง่าย โตเร็ว ดูแลรักษาง่าย. ให้ผลผลิตสูง. เก็บผลผลิตได้นาน สนใจติดต่อ...088-6844708 Line ID : Chaidee2730

ราคา 15.00 บาท ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629, 0886844708 จังหวัดสระบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มะเขือจานขาว

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก

จำนวน 260 เมล็ด/ซอง 1g ติดผลดก เจริญเติบโตดี เก็บได้นาน สนใจติดต่อ...088-6844708 Line ID : Chaidee2730

ราคา 15.00 บาท ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629, 0886844708 จังหวัดสระบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มะเขือไข่เต่าเขียว

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก

จำนวน 240 เมล็ด/ซอง 1 g. ผลดกมีความสมำ่เสมอ. สีผลเขียวเข้ม กรอบอร่อย เก็บได้ทนทาน สนใจติดต่อ...088-6844708 Line ID : Chaidee2730

ราคา 15.00 บาท ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629, 0886844708 จังหวัดสระบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มะเขือเปราะ ขาวไข่เต่า

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก

จำนวน 700 เมล็ด/ซอง 2 กรัม ติดผลดก กรอบอร่อย สนใจติดต่อ...088-6844708 Line ID : Chaidee2730

ราคา 15.00 บาท ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629, 0886844708 จังหวัดสระบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มะเขือม่วง

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก

นำ้หนักสุทธิ 1 กรัม ติดผลดก เนื้อนุ่ม. ผลยาวสีม่วงสด สนใจติดต่อ...088-6844708 Line ID : Chaidee2730

ราคา 15.00 บาท ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629, 0886844708 จังหวัดสระบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มะเขือเปราะ ขาวกรอบ

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก

จำนวน 700 เมล็ด/ซอง 2 กรัม ลูกดก กรอบอร่อย ผิวขาว สนใจติดต่อ...088-6844708 Line ID : Chaidee2730

ราคา 15.00 บาท ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629, 0886844708 จังหวัดสระบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มะเขือคางกบ

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก

นำ้หนักสุทธิ 1.5 กรัม ผลทรงหยดนำ้ รสชาติดี ไม่ขื่นคอ กรอบ ติดผลดก ปลูกได้ทุกพื้นที่ อายุการเก็บเกี่ยว 40-50 วันหลังหยอดเมล็ด สนใจติดต่อ...088-6844708 Line ID : Chaidee2730

ราคา 15.00 บาท ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629, 0886844708 จังหวัดสระบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มะเขือเปราะลูกผสม น้ำหยดราชบุรี

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก

นำ้หนักสุทธิ 1 กรัม ผลทรงหยดนำ้ สีขาวสลับกับเขียวอ่อน กรอบ แก่ช้า ขั้วเหนียว หมวกหนาใหญ่ ทรงต้นสูงไม่แผ่ นำ้หนักผล 51.5 กรัม/ผล อายุการเก็บเกี่ยว 65-70 วัน หลังหยอด สนใจติดต่อ...088-6844708 Line ID : Chaidee2730

ราคา 25.00 บาท ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629, 0886844708 จังหวัดสระบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มะเขือเจ้าพระยา

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก

จำนวน 240 เมล็ด/ซอง 1กรัม การเจริญเติบโตดี แตกแขนงดีมาก ผลกลม สูง ผลสีเขียวอ่อนขาว สนใจติดต่อ...088-6844708 Line ID : Chaidee2730

ราคา 15.00 บาท ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629, 0886844708 จังหวัดสระบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มะเขือเปราะลูกผสม หยาดทิพย์ F1

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก

จำนวน 100 เมล็ด/ ซอง ผลสีเขียวอ่อนทรงหยดนำ้ ผิวเรียบเป็นมันไหล่ผลเขียว ติดผลดกสมำ่เสมอ ดอกสีม่วง รสชาติกรอบ นำ้หนักผลเฉลี่ย 50-60 กรัมต้นแข็งแรงกิ่งแขนงมาก อายุการเก็บเกี่ยว 65-70 วัน หลังหยอด สนใจติดต่อ...088-6844708 Line ID : Chaidee2730

ราคา 20.00 บาท ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629, 0886844708 จังหวัดสระบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มะเขือเปราะลูกผสมคางกบ เคอร์มิต F1

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก

จำนวน 250 เมล็ด/ซอง ต้นแข็งแรง แตกแขนงดี ผลทรงกลม ลายสีเขียวเข้มสลับกับขาว เนื้อผลหนา นำ้หนักดี นำ้หนักเฉลี่ย 40-60 กรัม/ผล ติดผลดก รสชาติดี กรอบอร่อย อายุการเก็บเกี่ยว 65-70 วัน หลังย้ายกล้า สนใจติดต่อ...088-6844708 Line ID : Chaidee2730

ราคา 20.00 บาท ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629, 0886844708 จังหวัดสระบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที