ค้นหาสินค้า

สินค้าทั้งหมดใน ดิเรก บ้านดงบัง

จิก

จิกน้ำ ปราจีนบุรี

ราคา 10,000.00 บาท /ต้น

จิกน้ำ
จิกน้ำ ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท /ต้น

จิกเศรษฐี
จิกเศรษฐี ปราจีนบุรี

ราคา 2,000.00 บาท /ต้น

ดู 'จิก' ทั้งหมดในร้านนี้

หมวดหมู่อื่นๆ

ทองอุไร
ทองอุไร ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท /ต้น

พุดสามสี
พุดสามสี ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

พลับพึง
พลับพึง ปราจีนบุรี

ราคา 200.00 บาท /ต้น

เฟื่องฟ้า
เฟื่องฟ้า ปราจีนบุรี

ราคา 300.00 บาท /ต้น

ยี่โถ
ยี่โถ ปราจีนบุรี

ราคา 200.00 บาท /ต้น

รำเพย
รำเพย ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

ปีบ
ปีบ ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

ลีลาวดี
ลีลาวดี ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท /ต้น

ต้นโมก
ต้นโมก ปราจีนบุรี

ราคา 30.00 บาท /ต้น

ต้นบุหงาส่าหรี
ต้นบุหงาส่าหรี ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท /ต้น

ต้นประยงค์
ต้นประยงค์ ปราจีนบุรี

ราคา 2,000.00 บาท /ต้น

พุดเศรษฐีสยาม
พุดเศรษฐีสยาม ปราจีนบุรี

ราคา 800.00 บาท /ต้น

โมกหลวง
โมกหลวง ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท /ต้น

ต้นวาสนา
ต้นวาสนา ปราจีนบุรี

ราคา 2,000.00 บาท /ต้น

ซองออฟอืนเดีย
ซองออฟอืนเดีย ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท /ต้น

จันหอม จันแดง
จันหอม จันแดง ปราจีนบุรี

ราคา 3,000.00 บาท /ต้น

ต้นจันผา
ต้นจันผา ปราจีนบุรี

ราคา 2,000.00 บาท /ต้น

ต้นโกสน
ต้นโกสน ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท /ต้น

ยางอินเดียด่าง
ยางอินเดียด่าง ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท /ต้น

ต้นแสงจัน
ต้นแสงจัน ปราจีนบุรี

ราคา 8,000.00 บาท /ต้น

แชมป์เปญปาล์ม ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

ปาล์มขวด
ปาล์มขวด ปราจีนบุรี

ราคา 3,000.00 บาท /ต้น

สิบสองปันนา
สิบสองปันนา ปราจีนบุรี

ราคา 500.00 บาท /ต้น

หมากเหลือง
หมากเหลือง ปราจีนบุรี

ราคา 2,000.00 บาท /ต้น

หมากเขียว
หมากเขียว ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท /ต้น

หมากนวล
หมากนวล ปราจีนบุรี

ราคา 200.00 บาท /ต้น

จั๋งแคระ
จั๋งแคระ ปราจีนบุรี

ราคา 200.00 บาท /ต้น

พยอม
พยอม ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

ต้นกันเกรา
ต้นกันเกรา ปราจีนบุรี

ราคา 2,000.00 บาท /ต้น

หูกระจง
หูกระจง ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

ต้นหูกระจงด่าง
ต้นหูกระจงด่าง ปราจีนบุรี

ราคา 3,000.00 บาท /ต้น

ต้นหางนกยูง
ต้นหางนกยูง ปราจีนบุรี

ราคา 3,000.00 บาท /ต้น

ปาล์มอินทผาลัม
ปาล์มอินทผาลัม ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท /ต้น

ต้นข่อย
ต้นข่อย ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท /ต้น

ปาลม์แวกซ์
ปาลม์แวกซ์ ปราจีนบุรี

ราคา 2,000.00 บาท /ต้น

ต้นตาล
ต้นตาล ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท /ต้น

ตาลฟ้า
ตาลฟ้า ปราจีนบุรี

ราคา 3,000.00 บาท /ต้น

สนฉัตร
สนฉัตร ปราจีนบุรี

ราคา 1,800.00 บาท /ต้น

ปาล์มพัดจีบ
ปาล์มพัดจีบ ปราจีนบุรี

ราคา 500.00 บาท /ต้น

ปาล์มชวา
ปาล์มชวา ปราจีนบุรี

ราคา 8,000.00 บาท /ต้น

ต้น สั่งทำ
ต้น สั่งทำ ปราจีนบุรี

ราคา 7,000.00 บาท /ต้น

ต้นไฝ่
ต้นไฝ่ ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท /ต้น

ไฝ่สีทอง
ไฝ่สีทอง ปราจีนบุรี

ราคา 200.00 บาท /ต้น

มะพร้าว
มะพร้าว ปราจีนบุรี

ราคา 2,000.00 บาท /ต้น

ต้นลองกอง
ต้นลองกอง ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท /ต้น

ส้มเขียวหวาน
ส้มเขียวหวาน ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท /ต้น

มะขาม
มะขาม ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท /ต้น

มังคุด
มังคุด ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท /ต้น

ต้นเงาะ
ต้นเงาะ ปราจีนบุรี

ราคา 2,000.00 บาท /ต้น

กระท้อน
กระท้อน ปราจีนบุรี

ราคา 2,000.00 บาท /ต้น

ชมพู่
ชมพู่ ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท /ต้น

ทุเรียน
ทุเรียน ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท /ต้น

หม่อนมัลเบอร์รี
หม่อนมัลเบอร์รี ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

หมากเม่า
หมากเม่า ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท /ต้น

ประดู่แดง
ประดู่แดง ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

ต้นสัก
ต้นสัก ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

มะฮอกกานี
มะฮอกกานี ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

มะยม
มะยม ปราจีนบุรี

ราคา 2,000.00 บาท /ต้น

ต้นอโศกอินเดีย ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท /ต้น

ต้นมะตูม
ต้นมะตูม ปราจีนบุรี

ราคา 2,000.00 บาท /ต้น

ต้นพยุง
ต้นพยุง ปราจีนบุรี

ราคา 500.00 บาท /ต้น

พิกุล
พิกุล ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

ทองกวาว
ทองกวาว ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

ต้นบุนนาค ปราจีนบุรี

ราคา 10,000.00 บาท /ต้น

ต้นบุนนาค
ต้นบุนนาค ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท /ต้น

ต้นชมพูพันธ์ทิพย์
ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ ปราจีนบุรี

ราคา 3,000.00 บาท /ต้น

ต้นมะกอกน้ำ
ต้นมะกอกน้ำ ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท /ต้น

ต้นชัยพฤกษ์
ต้นชัยพฤกษ์ ปราจีนบุรี

ราคา 3,000.00 บาท /ต้น

จันกระพ้อ
จันกระพ้อ ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

อินจัน
อินจัน ปราจีนบุรี

ราคา 3,000.00 บาท /ต้น

ต้น คำมอกหลวง
ต้น คำมอกหลวง ปราจีนบุรี

ราคา 2,000.00 บาท /ต้น

ชงโค
ชงโค ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท /ต้น

ต้นชงโคเปอร์เซีย
ต้นชงโคเปอร์เซีย ปราจีนบุรี

ราคา 3,000.00 บาท /ต้น

มะม่วง
มะม่วง ปราจีนบุรี

ราคา 3,000.00 บาท /ต้น

มะกรูด
มะกรูด ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

แคนา
แคนา ปราจีนบุรี

ราคา 3,000.00 บาท /ต้น

ต้นมะดัน
ต้นมะดัน ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

ต้นโพธิ์
ต้นโพธิ์ ปราจีนบุรี

ราคา 10,000.00 บาท /ต้น

ต้นเกาลัด
ต้นเกาลัด ปราจีนบุรี

ราคา 3,000.00 บาท /ต้น

ต้นหมาก,หมากสง ปราจีนบุรี

ราคา 500.00 บาท /ต้น

ต้นสารภี
ต้นสารภี ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท /ต้น

ต้นจามจุรี
ต้นจามจุรี ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท /ต้น

ต้นกระทิง
ต้นกระทิง ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท /ต้น

เศรษฐีเงินหนุน
เศรษฐีเงินหนุน ปราจีนบุรี

ราคา 8,000.00 บาท /ต้น

เงินหนุน
เงินหนุน ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

ศรีตรัง
ศรีตรัง ปราจีนบุรี

ราคา 2,000.00 บาท /ต้น

ต้นเป็ดน้ำ
ต้นเป็ดน้ำ ปราจีนบุรี

ราคา 2,000.00 บาท /ต้น

ต้นตีนเป็ดฝรั่ง
ต้นตีนเป็ดฝรั่ง ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท /ต้น

ฝนแสนห่า ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท /ต้น

ต้นรวงผึ้ง
ต้นรวงผึ้ง ปราจีนบุรี

ราคา 3,000.00 บาท /ต้น

ทองหลาง
ทองหลาง ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท /ต้น

ต้นสาละ
ต้นสาละ ปราจีนบุรี

ราคา 3,000.00 บาท /ต้น

โซ่ทองคำ,สร้อยสุวรรณ
โซ่ทองคำ,สร้อยสุวรรณ ปราจีนบุรี

ราคา 2,000.00 บาท /ต้น

ต้นอินทนิล
ต้นอินทนิล ปราจีนบุรี

ราคา 3,000.00 บาท /ต้น

ไคร้ย้อย,กระดิ่งนางฟ้า
ไคร้ย้อย,กระดิ่งนางฟ้า ปราจีนบุรี

ราคา 2,000.00 บาท /ต้น

แปลงล้างขวด
แปลงล้างขวด ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

มะพูด
มะพูด ปราจีนบุรี

ราคา 3,000.00 บาท /ต้น

มะม่วงหาว มะนาวโห่
มะม่วงหาว มะนาวโห่ ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

ต้นยอ
ต้นยอ ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

คำแสด
คำแสด ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

มั่งมี ปราจีนบุรี

ราคา 7,000.00 บาท /ต้น

ต้นหูกวาง
ต้นหูกวาง ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

ต้นเสม็ดแดง
ต้นเสม็ดแดง ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท /ต้น

อโศกน้ำ
อโศกน้ำ ปราจีนบุรี

ราคา 10,000.00 บาท /ต้น

ต้นอโศกสปัน
ต้นอโศกสปัน ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท /ต้น

ขานาง ปราจีนบุรี

ราคา 3,000.00 บาท /ต้น

จิกทะเล ปราจีนบุรี

ราคา 3,000.00 บาท /ต้น

คูนชมพู ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท /ต้น

รถเครนเล็ก
รถเครนเล็ก ปราจีนบุรี

ราคา 999.00 บาท /เที่ยว

การะเวก
การะเวก ปราจีนบุรี

ราคา 700.00 บาท /ต้น

แก้วมุกดา
แก้วมุกดา ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

กระดังงา
กระดังงา ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

ชบา
ชบา ปราจีนบุรี

ราคา 200.00 บาท /ต้น

ต้นแก้ว
ต้นแก้ว ปราจีนบุรี

ราคา 70.00 บาท /ต้น

ต้นลำดวน ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท /ต้น

ต้นจำปี
ต้นจำปี ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

จำปา
จำปา ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท /ต้น

คูนขาว
คูนขาว ปราจีนบุรี

ราคา 3,000.00 บาท /ต้น

ขิงแดง
ขิงแดง ปราจีนบุรี

ราคา 200.00 บาท /ต้น

เกร็ดกระโห้
เกร็ดกระโห้ ปราจีนบุรี

ราคา 2,000.00 บาท /ต้น

แก้วเจ้าจอม
แก้วเจ้าจอม ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท /ต้น

ต้นพุดมาลัย
ต้นพุดมาลัย ปราจีนบุรี

ราคา 25,000.00 บาท /ต้น

ต้นพุดกุหลาบ ปราจีนบุรี

ราคา 6,000.00 บาท /ต้น

หมากแดง
หมากแดง ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

ฟอกเทล
ฟอกเทล ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท /ต้น

ต้นไผ่ ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท /ถุง

ต้นอโศกขาว ปราจีนบุรี

ราคา 6,000.00 บาท /ต้น

อโศกระย้า ปราจีนบุรี

ราคา 15,000.00 บาท /ต้น

ต้นตีนเป็ดน้ำ ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท /ต้น