ค้นหาสินค้า

ต้นดอกแก้ว

ร้าน ดิเรก บ้านดงบัง
ต้นแก้ว | ดิเรก บ้านดงบัง -  ปราจีนบุรี

ดิเรก บ้านดงบัง | ปราจีนบุรี
ความสูง ความสมบูรณ์

ราคาต้นละ 70.00 บาท ติดต่อ ดิเรก ชั่งสี โทร. 0871269055 0871269055

ร้านนี้แจ้งเลขทะเบียนพานิชย์แล้ว เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 9 เดือน

โทรศัพท์