ค้นหาสินค้า

ชมพูพันธุ์ทิพย์ (Rosy trumpet-tree)

ร้าน ดิเรก บ้านดงบัง
ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ | ดิเรก บ้านดงบัง -  ปราจีนบุรี

ราคาต้นละ 3,000.00 บาท ติดต่อ ดิเรก ชั่งสี โทร. 0871269055 0871269055

ร้านนี้แจ้งเลขทะเบียนพานิชย์แล้ว เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 8 เดือน

โทรศัพท์