ค้นหาสินค้า

จันผา (Jun Pha)

ร้าน ดิเรก บ้านดงบัง
จันหอม จันแดง | ดิเรก บ้านดงบัง -  ปราจีนบุรี

ราคาต้นละ 3,000.00 บาท ติดต่อ ดิเรก ชั่งสี โทร. 0871269055 0871269055

ร้านนี้แจ้งเลขทะเบียนพานิชย์แล้ว เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 7 เดือน

โทรศัพท์

ต้นจันผา | ดิเรก บ้านดงบัง -  ปราจีนบุรี

ราคาต้นละ 2,000.00 บาท ติดต่อ ดิเรก ชั่งสี โทร. 0871269055 0871269055

ร้านนี้แจ้งเลขทะเบียนพานิชย์แล้ว เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 7 เดือน

โทรศัพท์