ค้นหาสินค้า

ปาล์มชวา (Java Palm)

ร้าน ดิเรก บ้านดงบัง
ปาล์มชวา | ดิเรก บ้านดงบัง -  ปราจีนบุรี

ราคาต้นละ 8,000.00 บาท ติดต่อ ดิเรก ชั่งสี โทร. 0871269055 0871269055

ร้านนี้แจ้งเลขทะเบียนพานิชย์แล้ว เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 10 เดือน

โทรศัพท์