สินค้าทั้งหมดในร้านโชคพันธุ์ไม้

จันผา

จันผา
จันผา ปราจีนบุรี

ราคา 4,500.00 บาท/ต้น

จันผา
จันผา ปราจีนบุรี

ราคา 4,500.00 บาท/ต้น

จันผา
จันผา ปราจีนบุรี

ราคา 2,000.00 บาท/ต้น

จันผา
จันผา ปราจีนบุรี

จันผา COPY
จันผา COPY ปราจีนบุรี

จันผาขอบขาวนวล
จันผาขอบขาวนวล ปราจีนบุรี

จันผาใบแปลก1
จันผาใบแปลก1 ปราจีนบุรี

จันผาคอมแพค
จันผาคอมแพค ปราจีนบุรี

จันผาแปลก
จันผาแปลก ปราจีนบุรี

จันผาน้ำตก
จันผาน้ำตก ปราจีนบุรี

จันผาด่าง
จันผาด่าง ปราจีนบุรี


ต้นหมากเม่า

หมากเม่า
หมากเม่า ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท/ต้น

หมากเม่า
หมากเม่า ปราจีนบุรี

ราคา 14,500.00 บาท/ต้น

หมากเม่า
หมากเม่า ปราจีนบุรี

ราคา 19,500.00 บาท/ต้น

หมากเม่า
หมากเม่า ปราจีนบุรี

ราคา 19,500.00 บาท/ต้น

หมากเม่า
หมากเม่า ปราจีนบุรี

ราคา 9,900.00 บาท/ต้น

หมากเม่า
หมากเม่า ปราจีนบุรี

ราคา 16,900.00 บาท/ต้น

หมากเม่า
หมากเม่า ปราจีนบุรี

ราคา 14,500.00 บาท/ต้น

หมากเม่า
หมากเม่า ปราจีนบุรี

ราคา 14,900.00 บาท/ต้น

หมากเม่า
หมากเม่า ปราจีนบุรี

ราคา 17,500.00 บาท/ต้น

หมากเม่า
หมากเม่า ปราจีนบุรี

ราคา 13,500.00 บาท/ต้น

ต้นหมากเม่า
ต้นหมากเม่า ปราจีนบุรี

ราคา 14,500.00 บาท/ต้น

หมากเม่า
หมากเม่า ปราจีนบุรี

ราคา 15,000.00 บาท/ต้น


แคนา

แคนา
แคนา ปราจีนบุรี

ราคา 14,500.00 บาท/ต้น

แคนา
แคนา ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท/ต้น

แคนา
แคนา ปราจีนบุรี

ราคา 2,000.00 บาท/ต้น

แคนา
แคนา ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท/ต้น

แคนา
แคนา ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท/ต้น

แคนา
แคนา ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท/ต้น

แคนา
แคนา ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท/ต้น

แคนา
แคนา ปราจีนบุรี

ราคา 3,000.00 บาท/ต้น

แคนา
แคนา ปราจีนบุรี

ราคา 1,200.00 บาท/ต้น

แคนา
แคนา ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท/ต้น

แคนา
แคนา ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท/ต้น

แคนา
แคนา ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท/ต้น


ปรง 

ปรง
ปรง ปราจีนบุรี

ปรง
ปรง ปราจีนบุรี

ปรง
ปรง ปราจีนบุรี

ปรง
ปรง ปราจีนบุรี

ปรง
ปรง ปราจีนบุรี

ปรง
ปรง ปราจีนบุรี

ปรง
ปรง ปราจีนบุรี

ปรง
ปรง ปราจีนบุรี

ปรง
ปรง ปราจีนบุรี

ปรง
ปรง ปราจีนบุรี

ราคา 399.00 บาท

ปรง
ปรง ปราจีนบุรี

ราคา 399.00 บาท

ปรง
ปรง ปราจีนบุรี

ราคา 399.00 บาท


เกล็ดกระโห้ด่าง

เกล็ดกระโห้
เกล็ดกระโห้ ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท/ต้น

เกล็ดกระโห้
เกล็ดกระโห้ ปราจีนบุรี

ราคา 1,800.00 บาท/ต้น

เกล็ดกระโห้ด่าง
เกล็ดกระโห้ด่าง ปราจีนบุรี

เกล็ดกระโห้ด่าง
เกล็ดกระโห้ด่าง ปราจีนบุรี

เกล็ดกระโห้ด่าง
เกล็ดกระโห้ด่าง ปราจีนบุรี

เกล็ดกระโห้ด่าง
เกล็ดกระโห้ด่าง ปราจีนบุรี

เกล็ดกระโห้ด่าง
เกล็ดกระโห้ด่าง ปราจีนบุรี

เกล็ดกระโห้ด่าง
เกล็ดกระโห้ด่าง ปราจีนบุรี

เกล็ดกระโห้
เกล็ดกระโห้ ปราจีนบุรี

เกล็ดกระโห้
เกล็ดกระโห้ ปราจีนบุรี

เกล็ดกระโห้
เกล็ดกระโห้ ปราจีนบุรี

เกล็ดกระโห้
เกล็ดกระโห้ ปราจีนบุรี


กระพี้จั่น

กระพี้จั่น
กระพี้จั่น ปราจีนบุรี

ราคา 14,500.00 บาท/ต้น

กระพี้จั่น
กระพี้จั่น ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท/ต้น

กระพี้จั่น
กระพี้จั่น ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท/ต้น

กระพี้จั่น
กระพี้จั่น ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท/ต้น

กระพี้จั่น
กระพี้จั่น ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท/ต้น

กระพี้จั่น
กระพี้จั่น ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท/ต้น

กระพี้จั่น
กระพี้จั่น ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท/ต้น

กระพี้จั่น
กระพี้จั่น ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท/ต้น

กระพี้จั่น
กระพี้จั่น ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท/ต้น

กระพี้จั่น
กระพี้จั่น ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท/ต้น

กระพี้จั่น
กระพี้จั่น ปราจีนบุรี

ราคา 600.00 บาท/ต้น


ต้นสะเดา

ต้นสะเดา
ต้นสะเดา ปราจีนบุรี

ราคา 1,650.00 บาท/ต้น

สะเดา
สะเดา ปราจีนบุรี

ราคา 750.00 บาท/ต้น

สะเดา
สะเดา ปราจีนบุรี

ราคา 790.00 บาท/ต้น

สะเดา
สะเดา ปราจีนบุรี

ราคา 1,350.00 บาท/ต้น

สะเดา
สะเดา ปราจีนบุรี

ราคา 7,500.00 บาท/ต้น

สะเดา
สะเดา ปราจีนบุรี

ราคา 900.00 บาท/ต้น

สะเดา
สะเดา ปราจีนบุรี

ราคา 450.00 บาท/ต้น

สะเดา
สะเดา ปราจีนบุรี

ราคา 8,500.00 บาท/ต้น

สะเดา
สะเดา ปราจีนบุรี

ราคา 15,900.00 บาท/ต้น


สนฉัตร

สนฉัตร
สนฉัตร ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท/ต้น

สนฉัตร
สนฉัตร ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท/ต้น

สนฉัตร
สนฉัตร ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท/ต้น

สนฉัตร
สนฉัตร ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท/ต้น

สนฉัตร
สนฉัตร ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท/ต้น

สนฉัตร
สนฉัตร ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท/ต้น

สนฉัตร
สนฉัตร ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท/ต้น

สนฉัตร
สนฉัตร ปราจีนบุรี

ราคา 7,900.00 บาท/ต้น

สนฉัตร
สนฉัตร ปราจีนบุรี

ราคา 7,900.00 บาท/ต้น


หลิว

หลิวลู่ลม
หลิวลู่ลม ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท/ต้น

หลิวลู่ลม
หลิวลู่ลม ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท/ต้น

หลิวลู่ลม
หลิวลู่ลม ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท/ต้น

หลิวลู่ลม
หลิวลู่ลม ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท/ต้น

หลิวลู่ลม
หลิวลู่ลม ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท/ต้น

หลิวลู่ลม
หลิวลู่ลม ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท/ต้น

หลิวลู่ลม
หลิวลู่ลม ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท/ต้น

หลิวลู่ลม
หลิวลู่ลม ปราจีนบุรี

ราคา 2,000.00 บาท/ต้น

หลิวลู่ลม
หลิวลู่ลม ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท/ต้น


บริการย้ายต้นไม้


พลู


กะบก

ต้นพูนทรัพย์
ต้นพูนทรัพย์ ปราจีนบุรี

ราคา 3,150.00 บาท/ต้น

ต้นพูนทรัพย์
ต้นพูนทรัพย์ ปราจีนบุรี

ราคา 3,150.00 บาท/ต้น

ต้นพูนทรัพย์
ต้นพูนทรัพย์ ปราจีนบุรี

ราคา 2,850.00 บาท/ต้น

ต้นพูนทรัพย์
ต้นพูนทรัพย์ ปราจีนบุรี

ราคา 3,100.00 บาท/ต้น

ต้นพูนทรัพย์
ต้นพูนทรัพย์ ปราจีนบุรี

ราคา 3,100.00 บาท/ต้น

ต้นพูนทรัพย์
ต้นพูนทรัพย์ ปราจีนบุรี

ราคา 3,100.00 บาท/ต้น

พูนทรัพย์
พูนทรัพย์ ปราจีนบุรี

ราคา 35,000.00 บาท/ต้น

พูนทรัพย์
พูนทรัพย์ ปราจีนบุรี

ราคา 35,000.00 บาท/ต้น


อโกลนีมา

ทรัพย์มงคล
ทรัพย์มงคล ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

เพชรน้ำหนึ่ง
เพชรน้ำหนึ่ง ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

อโกลนีมา ช้างแดง
อโกลนีมา ช้างแดง ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

รัตนรุ่งเรือง
รัตนรุ่งเรือง ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

เงินเต็มบ้าน
เงินเต็มบ้าน ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

อัญมณีขาว
อัญมณีขาว ปราจีนบุรี

ราคา 60.00 บาท/ต้น

รวยรายวัน
รวยรายวัน ปราจีนบุรี

ราคา 60.00 บาท/ต้น

ต้นสยามออร่า  ต้นแสงเงินแสงทอง
ต้นสยามออร่า ต้นแสงเงินแสงทอง ปราจีนบุรี

ราคา 60.00 บาท/ต้น


หูกระจง

หูกระจง
หูกระจง ปราจีนบุรี

ราคา 9,500.00 บาท/ต้น

หูกระจง หน้า 8
หูกระจง หน้า 8 ปราจีนบุรี

หูกระจง
หูกระจง ปราจีนบุรี

หูกระจง
หูกระจง ปราจีนบุรี

หูกระจง
หูกระจง ปราจีนบุรี

หูกระจงด่าง
หูกระจงด่าง ปราจีนบุรี

หูกระจง
หูกระจง ปราจีนบุรี

หูกระจง
หูกระจง ปราจีนบุรี


ตะโก

ตะโก
ตะโก ปราจีนบุรี

ราคา 6,900.00 บาท/ต้น

ตะโก
ตะโก ปราจีนบุรี

ราคา 3,000.00 บาท/ต้น

ตะโก
ตะโก ปราจีนบุรี

ราคา 700.00 บาท/ต้น

ตะโก
ตะโก ปราจีนบุรี

ราคา 2,000.00 บาท/ต้น

ตะโก
ตะโก ปราจีนบุรี

ราคา 8,000.00 บาท/ต้น

ตะโก
ตะโก ปราจีนบุรี

ราคา 10,000.00 บาท/ต้น

ตะโก
ตะโก ปราจีนบุรี

ราคา 10,000.00 บาท/ต้น

ตะโก
ตะโก ปราจีนบุรี

ราคา 13,900.00 บาท/ต้น


มะยมเงินมะยมทอง

มะยมเงินมะยมทอง
มะยมเงินมะยมทอง ปราจีนบุรี

มะยมเงินมะยมทอง
มะยมเงินมะยมทอง ปราจีนบุรี

มะยมเงินมะยมทอง
มะยมเงินมะยมทอง ปราจีนบุรี

มะยมเงินมะยมทอง
มะยมเงินมะยมทอง ปราจีนบุรี

มะยมเงินมะยมทอง
มะยมเงินมะยมทอง ปราจีนบุรี

มะยมเงินมะยมทอง
มะยมเงินมะยมทอง ปราจีนบุรี

มะยมเงินมะยมทอง
มะยมเงินมะยมทอง ปราจีนบุรี

มะยมเงินมะยมทอง
มะยมเงินมะยมทอง ปราจีนบุรี


เสม็ด

เสม็ด
เสม็ด ปราจีนบุรี

ราคา 8,900.00 บาท/ต้น

เสม็ด
เสม็ด ปราจีนบุรี

ราคา 18,900.00 บาท/ต้น

เสม็ด
เสม็ด ปราจีนบุรี

ราคา 8,900.00 บาท/ต้น

เสม็ด
เสม็ด ปราจีนบุรี

ราคา 18,900.00 บาท/ต้น

เสม็ด
เสม็ด ปราจีนบุรี

ราคา 16,900.00 บาท/ต้น

เสม็ดแดง
เสม็ดแดง ปราจีนบุรี

ราคา 16,900.00 บาท/ต้น

ต้นเสม็ด
ต้นเสม็ด ปราจีนบุรี


ซิลโอ๊ค

ต้นซิลเวอร์โอ๊ค
ต้นซิลเวอร์โอ๊ค ปราจีนบุรี

ราคา 3,500.00 บาท/ต้น

ต้นซิลเวอร์โอ๊ค
ต้นซิลเวอร์โอ๊ค ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท/ต้น

ต้นซิลเวอร์โอ๊ค
ต้นซิลเวอร์โอ๊ค ปราจีนบุรี

ราคา 3,500.00 บาท/ต้น

ต้นซิลเวอร์โอ๊ค
ต้นซิลเวอร์โอ๊ค ปราจีนบุรี

ราคา 3,500.00 บาท/ต้น

ต้นซิลเวอร์โอ๊ค
ต้นซิลเวอร์โอ๊ค ปราจีนบุรี

ราคา 3,500.00 บาท/ต้น

ซิวเวอร์โอ๊ค
ซิวเวอร์โอ๊ค ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท/ต้น

ซิวเวอร์โอ๊ค
ซิวเวอร์โอ๊ค ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท/ต้น


ไคร้ย้อย

กระดิ่งนางฟ้า
กระดิ่งนางฟ้า ปราจีนบุรี

ราคา 2,000.00 บาท/ต้น

กระดิ่งนางฟ้า
กระดิ่งนางฟ้า ปราจีนบุรี

ราคา 1,800.00 บาท/ต้น

กระดิ่งนางฟ้า
กระดิ่งนางฟ้า ปราจีนบุรี

ราคา 1,800.00 บาท/ต้น

กระดิ่งนางฟ้า
กระดิ่งนางฟ้า ปราจีนบุรี

ราคา 1,800.00 บาท/ต้น

ไคร้ย้อย
ไคร้ย้อย ปราจีนบุรี

ไคร้ย้อย
ไคร้ย้อย ปราจีนบุรี

ไคร้ย้อย
ไคร้ย้อย ปราจีนบุรี


มั่งมี

มั่งมี
มั่งมี ปราจีนบุรี

ราคา 13,900.00 บาท/ต้น

มั่งมี
มั่งมี ปราจีนบุรี

ราคา 13,900.00 บาท/ต้น

มั่งมี
มั่งมี ปราจีนบุรี

ราคา 13,900.00 บาท/ต้น

มั่งมี
มั่งมี ปราจีนบุรี

ราคา 18,500.00 บาท/ต้น

มั่งมี
มั่งมี ปราจีนบุรี

ราคา 13,000.00 บาท/ต้น

มั่งมี
มั่งมี ปราจีนบุรี

ราคา 13,000.00 บาท/ต้น


ลำไย

ลำใย
ลำใย ปราจีนบุรี

ราคา 9,500.00 บาท/ต้น

ลำใย
ลำใย ปราจีนบุรี

ราคา 8,500.00 บาท/ต้น

ลำใย
ลำใย ปราจีนบุรี

ราคา 7,500.00 บาท/ต้น

ลำใย
ลำใย ปราจีนบุรี

ราคา 8,500.00 บาท/ต้น

ลำใย
ลำใย ปราจีนบุรี

ราคา 12,000.00 บาท/ต้น

ลำใย
ลำใย ปราจีนบุรี

ราคา 7,500.00 บาท/ต้น


กันเกรา

กันเกรา
กันเกรา ปราจีนบุรี

กันเกรา
กันเกรา ปราจีนบุรี

กันเกรา
กันเกรา ปราจีนบุรี

กันเกรา
กันเกรา ปราจีนบุรี

กันเกรา
กันเกรา ปราจีนบุรี

กันเกรา
กันเกรา ปราจีนบุรี


มะกอก

มะกอกน้ำ
มะกอกน้ำ ปราจีนบุรี

มะกอกน้ำ
มะกอกน้ำ ปราจีนบุรี

มะกอกน้ำ
มะกอกน้ำ ปราจีนบุรี

ราคา 650.00 บาท

มะกอกน้ำ
มะกอกน้ำ ปราจีนบุรี

ราคา 650.00 บาท

มะกอกน้ำ
มะกอกน้ำ ปราจีนบุรี

มะกอกน้ำ
มะกอกน้ำ ปราจีนบุรี


ต้นมังคุด

มังคุด
มังคุด ปราจีนบุรี

มังคุด
มังคุด ปราจีนบุรี

มังคุด
มังคุด ปราจีนบุรี

มังคุด
มังคุด ปราจีนบุรี

มังคุด
มังคุด ปราจีนบุรี

มังคุด
มังคุด ปราจีนบุรี


ดอกแก้ว

แก้ว
แก้ว ปราจีนบุรี

ราคา 120.00 บาท/ต้น

ต้นแก้ว
ต้นแก้ว ปราจีนบุรี

ราคา 950.00 บาท

ต้นแก้ว
ต้นแก้ว ปราจีนบุรี

ต้นแก้ว
ต้นแก้ว ปราจีนบุรี

ต้นแก้ว
ต้นแก้ว ปราจีนบุรี

ต้นแก้ว
ต้นแก้ว ปราจีนบุรี


ส้มจี๊ด

ส้มจี๊ด
ส้มจี๊ด ปราจีนบุรี

ส้มจี๊ด
ส้มจี๊ด ปราจีนบุรี

ส้มจี๊ด
ส้มจี๊ด ปราจีนบุรี

ส้มจี๊ด
ส้มจี๊ด ปราจีนบุรี

ส้มจี้ดด่าง
ส้มจี้ดด่าง ปราจีนบุรี

ราคา 300.00 บาท


บุนนาค

บุนนาค
บุนนาค ปราจีนบุรี

บุนนาค
บุนนาค ปราจีนบุรี

บุนนาค
บุนนาค ปราจีนบุรี

บุญนาค
บุญนาค ปราจีนบุรี

บุญนาค
บุญนาค ปราจีนบุรี

ราคา 1,200.00 บาท


อินจันทร์

อินจันทร์
อินจันทร์ ปราจีนบุรี

อินจันทร์
อินจันทร์ ปราจีนบุรี

อินจันทร์
อินจันทร์ ปราจีนบุรี

อินจันทร์
อินจันทร์ ปราจีนบุรี

อินจันทร์
อินจันทร์ ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท


รถรับจ้างส่งต้นไม้


เสลา

เสลา
เสลา ปราจีนบุรี

ราคา 4,500.00 บาท/ต้น

เสลา
เสลา ปราจีนบุรี

ราคา 4,500.00 บาท/ต้น

เสลา
เสลา ปราจีนบุรี

ราคา 4,500.00 บาท/ต้น

เสลา
เสลา ปราจีนบุรี

ราคา 4,500.00 บาท/ต้น

เสลา
เสลา ปราจีนบุรี

ราคา 350.00 บาท/ต้น


มะม่วง

มะม่วง
มะม่วง ปราจีนบุรี

มะม่วง
มะม่วง ปราจีนบุรี

มะม่วง
มะม่วง ปราจีนบุรี

มะม่วง
มะม่วง ปราจีนบุรี

มะม่วง
มะม่วง ปราจีนบุรี


เกาลัด

เกาลัด
เกาลัด ปราจีนบุรี

ราคา 1,800.00 บาท/ต้น

เกาลัด
เกาลัด ปราจีนบุรี

ราคา 1,350.00 บาท

เกาลัด
เกาลัด ปราจีนบุรี

เกาลัด
เกาลัด ปราจีนบุรี

ราคา 1,350.00 บาท

เกาลัด
เกาลัด ปราจีนบุรี

ราคา 1,350.00 บาท


ต้นหมาก

หมากสง
หมากสง ปราจีนบุรี

หมากนวล
หมากนวล ปราจีนบุรี

หมากแดง
หมากแดง ปราจีนบุรี

หมากนวล
หมากนวล ปราจีนบุรี


มะปราง

มะยงชิด
มะยงชิด ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

มะปราง มะยงชิด
มะปราง มะยงชิด ปราจีนบุรี

มะปราง มะยงชิด
มะปราง มะยงชิด ปราจีนบุรี

มะปราง มะยงชิด
มะปราง มะยงชิด ปราจีนบุรี


เหลืองปรีดียาธร

เหลืองปรียาธร
เหลืองปรียาธร ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท/ต้น

เหลืองปรียาธร
เหลืองปรียาธร ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท/ต้น

เหลืองปรียาธร
เหลืองปรียาธร ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท/ต้น

เหลืองปรียาธร
เหลืองปรียาธร ปราจีนบุรี

ราคา 400.00 บาท/ต้น


จิก

จิก
จิก ปราจีนบุรี

ราคา 13,000.00 บาท/ต้น

ต้นจิก
ต้นจิก ปราจีนบุรี

ต้นจิก
ต้นจิก ปราจีนบุรี

ต้นจิก
ต้นจิก ปราจีนบุรี


ต้นลำไย

ลำใย
ลำใย ปราจีนบุรี

ราคา 9,500.00 บาท/ต้น

ลำใย
ลำใย ปราจีนบุรี

ราคา 5,900.00 บาท/ต้น

ลำใย
ลำใย ปราจีนบุรี

ราคา 9,000.00 บาท/ต้น

ลำใย
ลำใย ปราจีนบุรี

ราคา 9,000.00 บาท/ต้น


ฟอกเทล

ฟอกเทล
ฟอกเทล ปราจีนบุรี

ฟอกเทล
ฟอกเทล ปราจีนบุรี

ฟอกเทลด่าง
ฟอกเทลด่าง ปราจีนบุรี

ฟอกเทล
ฟอกเทล ปราจีนบุรี


โมก

โมกพวง
โมกพวง ปราจีนบุรี

โมกราชินี
โมกราชินี ปราจีนบุรี

โมกราชินี
โมกราชินี ปราจีนบุรี

โมกด่าง
โมกด่าง ปราจีนบุรี

ราคา 200.00 บาท


การเวก

การเวก
การเวก ปราจีนบุรี

การเวก
การเวก ปราจีนบุรี

การเวก
การเวก ปราจีนบุรี

ราคา 500.00 บาท/ต้น

การเวก
การเวก ปราจีนบุรี

ราคา 700.00 บาท


แก้วมุกดา

แก้วมุกดา
แก้วมุกดา ปราจีนบุรี

แก้วมุกดา
แก้วมุกดา ปราจีนบุรี

แก้วมุกดา
แก้วมุกดา ปราจีนบุรี


ผกากรอง

ผกากรอง
ผกากรอง ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ผกากรอง
ผกากรอง ปราจีนบุรี

ผกากรอง
ผกากรอง ปราจีนบุรี


เฟื่องฟ้า

ต้นเฟื่องฟ้า
ต้นเฟื่องฟ้า ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท/ต้น

ต้นเฟื่องฟ้า
ต้นเฟื่องฟ้า ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท/ต้น

เฟื่องฟ้า
เฟื่องฟ้า ปราจีนบุรี


จำปี

จำปี
จำปี ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท/ต้น

จำปีสีทอง
จำปีสีทอง ปราจีนบุรี

ราคา 250.00 บาท

จำปีสีนวล
จำปีสีนวล ปราจีนบุรี

ราคา 250.00 บาท


ลีลาวดี

ลีลาวดีขาวพวง
ลีลาวดีขาวพวง ปราจีนบุรี

ลีลาวดีขาวพวง
ลีลาวดีขาวพวง ปราจีนบุรี

ลีลาวดีขาวพวง
ลีลาวดีขาวพวง ปราจีนบุรี


พยอม

พะยอม
พะยอม ปราจีนบุรี

ราคา 2,000.00 บาท/ต้น

พะยอม
พะยอม ปราจีนบุรี

ราคา 2,000.00 บาท/ต้น

พะยอม
พะยอม ปราจีนบุรี

ราคา 13,900.00 บาท/ต้น


ข่อย

ข่อย
ข่อย ปราจีนบุรี

ราคา 3,000.00 บาท/ต้น

ข่อย
ข่อย ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท/ต้น

ข่อย
ข่อย ปราจีนบุรี


ชมพู่

ชมพู่ทับทิมจัน
ชมพู่ทับทิมจัน ปราจีนบุรี

ชมพู่ทับทิมจัน
ชมพู่ทับทิมจัน ปราจีนบุรี


มะนาว

มะนาวยักษ์
มะนาวยักษ์ ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

มะนาวยักษ์
มะนาวยักษ์ ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

ต้นมะนาวยักษ์
ต้นมะนาวยักษ์ ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท


จันกระพ้อ

จันกระพ้อ
จันกระพ้อ ปราจีนบุรี

จันกระพ้อ
จันกระพ้อ ปราจีนบุรี

จันกระพ้อ
จันกระพ้อ ปราจีนบุรี


แก้วป่า

แก้วป่า
แก้วป่า ปราจีนบุรี

แก้วป่า
แก้วป่า ปราจีนบุรี

แก้วป่า
แก้วป่า ปราจีนบุรี


มะดัน

มะดัน
มะดัน ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท/ต้น

มะดัน
มะดัน ปราจีนบุรี

มะดัน
มะดัน ปราจีนบุรี


ชงโค

ชงโค
ชงโค ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท/ต้น

ชงโค
ชงโค ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท/ต้น

ชงโค
ชงโค ปราจีนบุรี

ราคา 1,800.00 บาท/ต้น


ผักเม็ก

เสม็ดแดง
เสม็ดแดง ปราจีนบุรี

เสม็ดแดง
เสม็ดแดง ปราจีนบุรี

เสม็ดแดง
เสม็ดแดง ปราจีนบุรี


ชุมแสง

ต้นชุมแสง
ต้นชุมแสง ปราจีนบุรี

ราคา 1,750.00 บาท/ต้น

ชุมแสง
ชุมแสง ปราจีนบุรี

ราคา 1,750.00 บาท/ต้น

ชุมแสง
ชุมแสง ปราจีนบุรี

ราคา 25,000.00 บาท/ต้น


หมวดหมู่อื่นๆ

พวงชมพู
พวงชมพู ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท/ต้น

เข็มพิกุล
เข็มพิกุล ปราจีนบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

เข็มปัตตาเวีย
เข็มปัตตาเวีย ปราจีนบุรี

ราคา 45.00 บาท/ต้น

พวงทอง
พวงทอง ปราจีนบุรี

ราคา 35.00 บาท/ต้น

พวงทอง
พวงทอง ปราจีนบุรี

ราคา 35.00 บาท/ต้น

พุดสามสี
พุดสามสี ปราจีนบุรี

ยี่โถแคระ
ยี่โถแคระ ปราจีนบุรี

ราคา 70.00 บาท/ต้น

ซิกก้า
ซิกก้า ปราจีนบุรี

พุดเศรษฐี
พุดเศรษฐี ปราจีนบุรี

พุดเศรษฐี
พุดเศรษฐี ปราจีนบุรี

ราคา 250.00 บาท

แก้วเจ้าจอม
แก้วเจ้าจอม ปราจีนบุรี

ราคา 3,000.00 บาท/ต้น

พุดน้ำบุศย์
พุดน้ำบุศย์ ปราจีนบุรี

เป็ดแดง
เป็ดแดง ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท/ต้น

ยางอินเดีย
ยางอินเดีย ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

หมากเหลือง
หมากเหลือง ปราจีนบุรี

จั๋งใบไผ่
จั๋งใบไผ่ ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท

หางนกยูง
หางนกยูง ปราจีนบุรี

ราคา 250.00 บาท/ต้น

คริสติน่า
คริสติน่า ปราจีนบุรี

ราคา 160.00 บาท/ต้น

คริสติน่า
คริสติน่า ปราจีนบุรี

ชาฮอกเกี้ยน
ชาฮอกเกี้ยน ปราจีนบุรี

ราคา 250.00 บาท/ต้น

ต้นหยกนำโชค
ต้นหยกนำโชค ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

เตยด่าง
เตยด่าง ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ปาล์มพัดใบจีบ
ปาล์มพัดใบจีบ ปราจีนบุรี

ยะวา
ยะวา ปราจีนบุรี

ราคา 4,000.00 บาท/ต้น

ปาล์มยะวา
ปาล์มยะวา ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท/ต้น

ไทรอังกฤษ
ไทรอังกฤษ ปราจีนบุรี

ล่ำซำ
ล่ำซำ ปราจีนบุรี

ราคา 3,500.00 บาท/ต้น

เฟิร์นข้าหลวง
เฟิร์นข้าหลวง ปราจีนบุรี

คล้าคริมสัน
คล้าคริมสัน ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

คล้าใบตอง
คล้าใบตอง ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

เอื้องหมายนา
เอื้องหมายนา ปราจีนบุรี

ราคา 15.00 บาท

เศรษฐีวินสัน
เศรษฐีวินสัน ปราจีนบุรี

มะขามเปรี้ยว
มะขามเปรี้ยว ปราจีนบุรี

ทุเรียนหมอนทอง
ทุเรียนหมอนทอง ปราจีนบุรี

ประดู่
ประดู่ ปราจีนบุรี

ราคา 380.00 บาท/ต้น

สักทอง
สักทอง ปราจีนบุรี

ยางนา
ยางนา ปราจีนบุรี

ราคา 450.00 บาท/ต้น

มะฮอกกานี
มะฮอกกานี ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท/ต้น

บัวสวรรค์
บัวสวรรค์ ปราจีนบุรี

มะยม
มะยม ปราจีนบุรี

ชมพูพันธุ์ทิพย์
ชมพูพันธุ์ทิพย์ ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท/ต้น

ชมพูพันธุ์ทิพย์
ชมพูพันธุ์ทิพย์ ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท/ต้น

กระโดน
กระโดน ปราจีนบุรี

ราคา 13,900.00 บาท/ต้น

กระโดน
กระโดน ปราจีนบุรี

ราคา 15,000.00 บาท/ต้น

สนฉัตร
สนฉัตร ปราจีนบุรี

ราคา 7,900.00 บาท/ต้น

มะขามเทศด่าง
มะขามเทศด่าง ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ตะเคียน
ตะเคียน ปราจีนบุรี

ราคา 350.00 บาท/ต้น

สำโรง
สำโรง ปราจีนบุรี

เมเปิ้ล
เมเปิ้ล ปราจีนบุรี

ราคา 3,000.00 บาท/ต้น

ต้นโพธิ์
ต้นโพธิ์ ปราจีนบุรี

ราคา 350.00 บาท/ต้น

ละมุดสาลี่ยักษ์
ละมุดสาลี่ยักษ์ ปราจีนบุรี

ชมพู่มะเหมี่ยว
ชมพู่มะเหมี่ยว ปราจีนบุรี

จามจุรี
จามจุรี ปราจีนบุรี

ราคา 250.00 บาท/ต้น

ตะแบก
ตะแบก ปราจีนบุรี

ราคา 250.00 บาท/ต้น

รวงผึ้ง
รวงผึ้ง ปราจีนบุรี

ราคา 700.00 บาท/ต้น

อินทนิล
อินทนิล ปราจีนบุรี

ราคา 350.00 บาท/ต้น

น้ำเต้า
น้ำเต้า ปราจีนบุรี

ราคา 3,500.00 บาท/ต้น

คลอเดีย
คลอเดีย ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท/ต้น

มะขามป้อม
มะขามป้อม ปราจีนบุรี

มะขามป้อม
มะขามป้อม ปราจีนบุรี

เชอร์รี่
เชอร์รี่ ปราจีนบุรี

ราคา 1,200.00 บาท/ต้น

นนทรี
นนทรี ปราจีนบุรี

ราคา 350.00 บาท/ต้น

โกโก้
โกโก้ ปราจีนบุรี

ราคา 1,800.00 บาท/ต้น

โกโก้
โกโก้ ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท/ต้น

เหลืองเชียงราย
เหลืองเชียงราย ปราจีนบุรี

ราคา 950.00 บาท/ต้น

โมกราชินี
โมกราชินี ปราจีนบุรี

รากกันเกรา
รากกันเกรา ปราจีนบุรี

ราคา 5,999.00 บาท

เช่ารถขุด รถตัก JCB
เช่ารถขุด รถตัก JCB ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท

เมนูส่วนล่างของเว็บ