ค้นหาสินค้า

บัวสวรรค์ (Gustavia)

ร้าน โชคพันธุ์ไม้
บัวสวรรค์ | โชคพันธุ์ไม้ - เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

โชคพันธุ์ไม้ | เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
1.มีต้นเล็ก สูงประมาณ 1 - 1.4 เมตร
2.มีต้นใหญ่ ออกดอกและลูกแล้ว สูงประมาณ 2 เมตร

ติดต่อ นายสมโชค วงสุก โทร. 0815775315 0815775315

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 3 เดือน

โทรศัพท์