ค้นหาสินค้า ล้างข้อมูล

บัวสวรรค์ (Gustavia)

ร้าน โชคพันธุ์ไม้

โชคพันธุ์ไม้ | เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
1.มีต้นเล็ก สูงประมาณ 1 - 1.4 เมตร 2.มีต้นใหญ่ ออกดอกและลูกแล้ว สูงประมาณ 2 เมตร

ติดต่อ นายสมโชค วงสุก โทร. 0815775315 0815775315

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 12 ปี 5 เดือน

อีเมล โทร

เมนูส่วนล่างของเว็บ