ค้นหาสินค้า

ต้นดอกแก้ว

ร้าน โชคพันธุ์ไม้
แก้ว | โชคพันธุ์ไม้ - เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

โชคพันธุ์ไม้ | เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
ราคาขึ้นอยู่กับขนาดต้น ขนาดถุง ความสูง จำนวนและขึ้นอยู่กับฟอร์ม
มีบริการปลูก บริการรถเฮี๊ยบติดเครน5ตัน บริการรถJCB
สาขา1ปราจีนบุรี สาขา2ชลบุรี

ราคาต้นละ 120.00 บาท ติดต่อ นายสมโชค วงสุก โทร. 0815775315 0815775315

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 3 เดือน

โทรศัพท์

ต้นแก้ว | โชคพันธุ์ไม้ - เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

โชคพันธุ์ไม้ | เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
สูง 120 ซม. ขาย 60 บาท
สูง 1.8 - 2 ม. ขาย 450 บาท
สูง 2 - 2.5 ม. ขาย 600 บาท
สูง 2.5 - 3 ม. ขาย 990 บาท
สูง 3 - 4 ม.หน้า2-3นิ้ว ขาย 2500 บาท

ราคา 950.00 บาท ติดต่อ นายสมโชค วงสุก โทร. 0815775315 0815775315

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 3 เดือน

โทรศัพท์

ต้นแก้ว | โชคพันธุ์ไม้ - เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

โชคพันธุ์ไม้ | เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
สูง 100-120 ซม. ขาย 50-70 บาท
สูง 1.8 - 2 ม. ขาย 200-450 บาท
สูง 2 - 2.5 ม. ขาย 300-600 บาท
สูง 2.5 - 3 ม. ขาย 350-990 บาท
สูง 3 - 5 ม.หน้า2-5นิ้ว ขาย 500-3500 บาท

ติดต่อ นายสมโชค วงสุก โทร. 0815775315 0815775315

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 3 เดือน

โทรศัพท์

ต้นแก้ว | โชคพันธุ์ไม้ - เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

โชคพันธุ์ไม้ | เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
สูง 100-120 ซม. ขาย 50-70 บาท
สูง 1.8 - 2 ม. ขาย 450 บาท
สูง 2 - 2.5 ม. ขาย 600 บาท
สูง 2.5 - 3 ม. ขาย 990 บาท
สูง 3 - 5 ม.หน้า2-5นิ้ว ขาย 500-4500 บาท

ติดต่อ นายสมโชค วงสุก โทร. 0815775315 0815775315

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 3 เดือน

โทรศัพท์

ต้นแก้ว | โชคพันธุ์ไม้ - เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

ติดต่อ นายสมโชค วงสุก โทร. 0815775315 0815775315

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 3 เดือน

โทรศัพท์

ต้นแก้ว | โชคพันธุ์ไม้ - เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

โชคพันธุ์ไม้ | เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
สูง 100-120 ซม. ขาย 50-70 บาท
สูง 1.8 - 2 ม. ขาย 350 บาท
สูง 2 - 2.5 ม. ขาย 350-650 บาท
สูง 2.5 - 3 ม. ขาย 500-800 บาท
สูง 3 - 4 ม.หน้า2-4นิ้ว ขาย 950-2500 บาท

ติดต่อ นายสมโชค วงสุก โทร. 0815775315 0815775315

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 3 เดือน

โทรศัพท์