ค้นหาสินค้า

มะยม (Star gooseberry)

ร้าน โชคพันธุ์ไม้
มะยม | โชคพันธุ์ไม้ - เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

โชคพันธุ์ไม้ | เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
1.สูงประมาณ 3 ม. ต้นละ 250 บาท2.สูงประมาณ 3.5 ม.- 4ม.ต้นละ 250 บาท;

Tag: มะยม

ติดต่อ นายสมโชค วงสุก โทร. 0815775315 0815775315

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 12 ปี 9 เดือน

โทรศัพท์