ค้นหาสินค้า

ต้นการเวก

ร้าน โชคพันธุ์ไม้
การเวก | โชคพันธุ์ไม้ - เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

ติดต่อ นายสมโชค วงสุก โทร. 0815775315 0815775315

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 3 เดือน

โทรศัพท์

การเวก | โชคพันธุ์ไม้ - เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

โชคพันธุ์ไม้ | เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
ต้นการเวก เป็นเถาเนื้อแข็งยืนต้น มีหนามแข็งตามลำต้น
ขึ้นได้ดีในดินแทบทุกชนิด ชอบแดดจัด น้ำปานกลาง
ไม่มีโรคแมลงรบกวน

ราคาต้นละ 500.00 บาท ติดต่อ นายสมโชค วงสุก โทร. 0815775315 0815775315

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 3 เดือน

โทรศัพท์

การเวก | โชคพันธุ์ไม้ - เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

ราคา 700.00 บาท ติดต่อ นายสมโชค วงสุก โทร. 0815775315 0815775315

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 3 เดือน

โทรศัพท์