ค้นหาสินค้า

มะม่วง (Mango Tree)

ร้าน โชคพันธุ์ไม้
มะม่วง | โชคพันธุ์ไม้ - เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

โชคพันธุ์ไม้ | เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
1.มีหลายราคาแล้วแต่ความสูง และขนาดของต้น มีตั้งแต่ 40บาท - 4500บาท
2.มีหลายสายพันธุ์ มะม่วงทองดำ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มะม่วงน้ำดอกไม้มัน มะม่วงเขียวใหญ่ มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงอาทูอีทู มะม่วงแก้ว และอื่นๆ

ติดต่อ นายสมโชค วงสุก โทร. 0815775315 0815775315

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 12 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

โชคพันธุ์ไม้ | เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
1.เขียวใหญ่ 2.โชคอนันต์ 3.มหาชนก
4.อกร่องทอง

ติดต่อ นายสมโชค วงสุก โทร. 0815775315 0815775315

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 12 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

โชคพันธุ์ไม้ | เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
1.เขียวใหญ่ 2.แดงจักรพรรดิ์ พันธุ์จากใต้หวัน 3.แรด
4.น้ำดอกไม้มัน 5.น้ำดอกไม้สีทอง 6.มหาชนก 7.อกร่องทอง
8.อกร่องพิกุลทอง 9.อาร์ทูอีทู ถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย

ติดต่อ นายสมโชค วงสุก โทร. 0815775315 0815775315

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 12 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

โชคพันธุ์ไม้ | เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
1.เขียวเสวย 2.เขียวใหญ่ 3.แดงจักรพรรดิ์ พันธุ์จากใต้หวัน
4.แรด 5.น้ำดอกไม้มัน 6.น้ำดอกไม้สีทอง
7.มหาชนก 8.อกร่องทอง 9.อกร่องพิกุลทอง
10.อาร์ทูอีทู ถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย

ติดต่อ นายสมโชค วงสุก โทร. 0815775315 0815775315

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 12 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

โชคพันธุ์ไม้ | เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
มะม่วงต้นที่1 มี12สายพันธุ์
1.เขียวเสวย
2.เขียวใหญ่
3.เคนซิงตัน ไพรด์
4.แดงจักรพรรดิ์ พันธุ์จากใต้หวัน
5.แรด
6.โชคอนันต์
7.น้ำดอกไม้มัน
8.น้ำดอกไม้สีทอง
9.มหาชนก 10.อกร่องทอง 11.อกร่องพิกุลทอง
12.อาร์ทูอีทู ถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย

ติดต่อ นายสมโชค วงสุก โทร. 0815775315 0815775315

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 12 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์