ค้นหาสินค้า

มะม่วง (Mango Tree)

ร้าน โชคพันธุ์ไม้
มะม่วง | โชคพันธุ์ไม้ - เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

โชคพันธุ์ไม้ | เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
1.มีหลายราคาแล้วแต่ความสูง และขนาดของต้น มีตั้งแต่ 40บาท - 4500บาท
2.มีหลายสายพันธุ์ มะม่วงทองดำ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มะม่วงน้ำดอกไม้มัน มะม่วงเขียวใหญ่ มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงอาทูอีทู มะม่วงแก้ว และอื่นๆ

ติดต่อ นายสมโชค วงสุก โทร. 0815775315 0815775315

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 6 เดือน

โทรศัพท์

โชคพันธุ์ไม้ | เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
1.เขียวใหญ่ 2.โชคอนันต์ 3.มหาชนก
4.อกร่องทอง

ติดต่อ นายสมโชค วงสุก โทร. 0815775315 0815775315

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 6 เดือน

โทรศัพท์

โชคพันธุ์ไม้ | เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
1.เขียวใหญ่ 2.แดงจักรพรรดิ์ พันธุ์จากใต้หวัน 3.แรด
4.น้ำดอกไม้มัน 5.น้ำดอกไม้สีทอง 6.มหาชนก 7.อกร่องทอง
8.อกร่องพิกุลทอง 9.อาร์ทูอีทู ถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย

ติดต่อ นายสมโชค วงสุก โทร. 0815775315 0815775315

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 6 เดือน

โทรศัพท์

โชคพันธุ์ไม้ | เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
1.เขียวเสวย 2.เขียวใหญ่ 3.แดงจักรพรรดิ์ พันธุ์จากใต้หวัน
4.แรด 5.น้ำดอกไม้มัน 6.น้ำดอกไม้สีทอง
7.มหาชนก 8.อกร่องทอง 9.อกร่องพิกุลทอง
10.อาร์ทูอีทู ถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย

ติดต่อ นายสมโชค วงสุก โทร. 0815775315 0815775315

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 6 เดือน

โทรศัพท์

โชคพันธุ์ไม้ | เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
มะม่วงต้นที่1 มี12สายพันธุ์
1.เขียวเสวย
2.เขียวใหญ่
3.เคนซิงตัน ไพรด์
4.แดงจักรพรรดิ์ พันธุ์จากใต้หวัน
5.แรด
6.โชคอนันต์
7.น้ำดอกไม้มัน
8.น้ำดอกไม้สีทอง
9.มหาชนก 10.อกร่องทอง 11.อกร่องพิกุลทอง
12.อาร์ทูอีทู ถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย

ติดต่อ นายสมโชค วงสุก โทร. 0815775315 0815775315

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 6 เดือน

โทรศัพท์