โชคพันธุ์ไม้

หมวด

เสม็ด

ในร้าน โชคพันธุ์ไม้
แชร์บน facebook

ต้นเสม็ด

โชคพันธุ์ไม้

หน้า 8 - 10 นิ้ว สูง 7-10เมตร

ติดต่อ นายสมโชค วงสุก โทร. 0815775315, 0815775315 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที