โชคพันธุ์ไม้

หมวด

มะม่วง

ในร้าน โชคพันธุ์ไม้
แชร์บน facebook

มะม่วง

โชคพันธุ์ไม้

1.มีหลายราคาแล้วแต่ความสูง และขนาดของต้น มีตั้งแต่ 40บาท - 4500บาท 2.มีหลายสายพันธุ์ มะม่วงทองดำ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มะม่วงน้ำดอกไม้มัน มะม่วงเขียวใหญ่ มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงอาทูอีทู มะม่วงแก้ว และอื่นๆ

ติดต่อ นายสมโชค วงสุก โทร. 0815775315, 0815775315 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มะม่วง

โชคพันธุ์ไม้

1.เขียวใหญ่ 2.โชคอนันต์ 3.มหาชนก 4.อกร่องทอง

ติดต่อ นายสมโชค วงสุก โทร. 0815775315, 0815775315 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มะม่วง

โชคพันธุ์ไม้

1.เขียวใหญ่ 2.แดงจักรพรรดิ์ พันธุ์จากใต้หวัน 3.แรด 4.น้ำดอกไม้มัน 5.น้ำดอกไม้สีทอง 6.มหาชนก 7.อกร่องทอง 8.อกร่องพิกุลทอง 9.อาร์ทูอีทู ถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย

ติดต่อ นายสมโชค วงสุก โทร. 0815775315, 0815775315 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มะม่วง

โชคพันธุ์ไม้

1.เขียวเสวย 2.เขียวใหญ่ 3.แดงจักรพรรดิ์ พันธุ์จากใต้หวัน 4.แรด 5.น้ำดอกไม้มัน 6.น้ำดอกไม้สีทอง 7.มหาชนก 8.อกร่องทอง 9.อกร่องพิกุลทอง 10.อาร์ทูอีทู ถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย

ติดต่อ นายสมโชค วงสุก โทร. 0815775315, 0815775315 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มะม่วง

โชคพันธุ์ไม้

มะม่วงต้นที่1 มี12สายพันธุ์ 1.เขียวเสวย 2.เขียวใหญ่ 3.เคนซิงตัน ไพรด์ 4.แดงจักรพรรดิ์ พันธุ์จากใต้หวัน 5.แรด 6.โชคอนันต์ 7.น้ำดอกไม้มัน 8.น้ำดอกไม้สีทอง 9.มหาชนก 10.อกร่องทอง 11.อกร่องพิกุลทอง 12.อาร์ทูอีทู ถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย

ติดต่อ นายสมโชค วงสุก โทร. 0815775315, 0815775315 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที