ค้นหาสินค้า ล้างข้อมูล

ต้นพยับหมอก: ลักษณะ การขยายพันธุ์ การดูแล และประโยชน์ของต้นพยับหมอก


ลักษณะพฤกษศาสตร์ของต้นพยับหมอก

ต้นพยับหมอก
ต้นพยับหมอก

  1. ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumbago auriculata Lam.
  2. ชื่อภาษาอังกฤษ : Cape leadwort
  3. ชื่ออื่นๆ : เจตมูลเพลิงฝรั่ง
  4. ลำต้น : เป็นไม้พุ่มเตี้ย ลำต้นแตกกิ่งก้านเป็นพุ่มค่อนข้างโปร่ง
  5. ใบ : เป็นใบเดี่ยว รูปไข่กลับ ปลายมน ขอบหยักเล็กน้อย โคนสอบเรียว ผิวด้านบนสีเขียว ผิวด้านล่างมีขนอ่อน สากระคายมือ
  6. ดอก : ออกเป็นช่อกระจุกแน่นที่ปลายกิ่ง ดอกสีฟ้าครามถึงม่วงอ่อน กลีบดอกบอบบาง ดอกคล้ายดอกเข็ม ดอกคงทนสามารถเด็ดมาปักแจกันได้หลายวันออกดอกตลอดปี
  7. ผล : ผลแห้งแตก รูปกระสวย

การขยายพันธุ์ของต้นพยับหมอก

โดยการปักชำ ตอนกิ่ง และเพาะเมล็ดพันธุ์

ดอกพยับหมอก
ดอกพยับหมอก
พยับหมอกดอกขาว
พยับหมอกดอกขาว

การดูแลต้นพยับหมอก

ปลูกได้ในดินร่วน ระบายน้ำได้ดี ต้องการน้ำปานกลาง ชอบแสงแดดจัด

ประโยชน์ของต้นพยับหมอก

นิยมปลูกลงแปลงประดับตกแต่งสวน หรือใช้ปลูกริมรั้วบ้าน ส่วนดอกสามารถตัดมาใช้ประดับหรือปักแจกัน

เมนูส่วนล่างของเว็บ