ค้นหาสินค้า ล้างข้อมูล

ต้นไผ่หลอด : ลักษณะ การขยายพันธุ์ การดูแล และประโยชน์ของต้นไผ่หลอด


ลักษณะพฤกษศาสตร์ของต้นไผ่หลอด

  1. ชื่อวิทยาศาสตร์ : Neohouzeaua mekongensis
  2. ลำต้น : เป็นไผ่ขนาดเล็ก ขึ้นเป็นกอ สำต้นสีเขียวเป็นมัน ไม่มีหนาม ขึ้นเป็นกอ เป็นพุ่ม แขนงสั้น
  3. ใบ : ใบสีเขียวเรียวเล็ก
  4. หน่อ : หน่อเล็ก มีขน หน่อสีเทา กาบสีขาว

การขยายพันธุ์ของต้นไผ่หลอด

โดยการแยกเหง้า

การดูแลต้นไผ่หลอด

ต้องการน้ำปานกลาง ชอบความชื้น

ประโยชน์ของต้นไผ่หลอด

ลำต้นใช้ทำม่าน ทำหลอดดูด นิยมนำไปตกแต่งสวน และปลูกริมรั้วเป็นรั้วบ้าน

เมนูส่วนล่างของเว็บ