ค้นหาสินค้า ล้างข้อมูล

ต้นพุดศุภโชค : ลักษณะ การขยายพันธุ์ การดูแล ความเชื่อ และประโยชน์ของต้นพุดศุภโชค


ลักษณะพฤกษศาสตร์ของต้นพุดศุภโชค

ต้นพุดศุภโชคพุ่มกลม
ต้นพุดศุภโชคพุ่มกลม

  1. ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gardenia jasminoides
  2. ชื่ออื่นๆ : พุดศรีลังกา พุดแคระ
  3. ลำต้น : เป็นไม้พุ่มเตี้ย แตกกิ่งก้านรอบต้น
  4. ใบ : เป็นใบเดี่ยวออกตามข้อของกิ่ง รูปรีแคบ ปลายแหลม โคนสอบ ขอบเป็นคลื่นเล็กน้อย ผิวใบเรียบเป็นมัน
  5. ดอก : ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม ดอกมีทั้งกลีบดอกชั้นเดียว และกลีบดอกซ้อน ออกดอกเกือบตลอดปี
  6. ผล : เป็นฝัก ปลายโค้งแหลม

การขยายพันธุ์ของต้นพุดศุภโชค

โดยการเพาะเมล็ด และปักชำกิ่ง

ดอกพุดศุภโชค
ดอกพุดศุภโชค

การดูแลต้นพุดศุภโชค

ปลูกได้ในดินร่วนซุย ต้องการน้ำปานกลาง ชอบแดดจัด เป็นไม้โตเร็ว ทนต่ความแห้งแล้งได้ดี

ต้นพุดศุภโชคสีทอง
ต้นพุดศุภโชคสีทอง

ความเชื่อของต้นพุดศุภโชค

ต้นพุดศุภโชคเป็นไม้มงคล เชื่อว่าจะทำให้มีความเจริญ ความมั่นคง

ต้นพุดศุภโชคด่างเงิน
ต้นพุดศุภโชคด่างเงิน

ประโยชน์ของต้นพุดศุภโชค

ปลูกเป็นไม้ประดับ

ต้นพุดศุภโชค
ต้นพุดศุภโชค
เมนูส่วนล่างของเว็บ