ค้นหาสินค้า ล้างข้อมูล

ต้นหนวดปลาหมึกแคระ : ลักษณะ การขยายพันธุ์ การดูแล และประโยชน์ของต้นหนวดปลาหมึกแคระ


ลักษณะพฤกษศาสตร์ของต้นหนวดปลาหมึกแคระ

ต้นหนวดปลาหมึกแคระ
ต้นหนวดปลาหมึกแคระ

  1. ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schefflera arboricola (Hayata) Merr.
  2. ชื่อภาษาอังกฤษ : Miniature Umbrella Plant, Hawaiian Elf
  3. ลำต้น : เป็นไม้พุ่ม ทรงพุ่มกลม
  4. ใบ : เป็นใบประกอบแบบนิ้วมือ ปลายมนหรือเว้าบุ๋ม โคนสอบ ขอบเรียบ แผ่นใบสีเขียวเข้ม เกลี้ยง เป็นมัน ก้านใบย่อยสีเขียวอ่อน
  5. ดอก : ออกเป็นช่อตามปลายกิ่งหรือยอด ช่อดอกตั้ง ดอกสีชมพู มีขนาดเล็ก

การขยายพันธุ์ของต้นหนวดปลาหมึกแคระ

โดยการปักชำกิ่ง

การดูแลต้นหนวดปลาหมึกแคระ

ปลูกได้ในดินทุกประเภทที่ระบายน้ำดี ต้องการน้ำปานกลาง ชอบแดดรำไรถึงปานกลาง

ต้นกล้าหนวดปลาหมึกแคระ
ต้นกล้าหนวดปลาหมึกแคระ

ประโยชน์ของต้นหนวดปลาหมึกแคระ

นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ

เมนูส่วนล่างของเว็บ