ค้นหาสินค้า ล้างข้อมูล

ต้นหนวดปลาหมึกด่าง : ลักษณะ การขยายพันธุ์ การดูแล ข้อเสีย และประโยชน์ของต้นหนวดปลาหมึกด่าง


ลักษณะพฤกษศาสตร์ของต้นหนวดปลาหมึกด่าง

ต้นหนวดปลาหมึกยักษ์ด่าง
ต้นหนวดปลาหมึกยักษ์ด่าง

  1. ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schefflera arboricola (Variegated)
  2. ชื่อภาษาอังกฤษ : Miniature Umbrella Plant
  3. ชื่ออื่นๆ : หนวดปลาหมึกใบกลม
  4. ลำต้น : เป็นไม้พุ่ม
  5. ใบ : เป็นใบประกอบแบบนิ้วมือ ใบรูปไข่ แผ่นใบหนาเหมือนแผ่นหนัง สีเขียวเป็นมันมีด่างสีขาวและด่างสีเหลือง ก้านใบยาว
  6. ดอก : ออกเป็นช่อที่ซอกใบใกล้ปลายยอด

การขยายพันธุ์ของต้นหนวดปลาหมึกด่าง

โดยการปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง

ต้นกล้าหนวดปลาหมึกด่างเหลือง
ต้นกล้าหนวดปลาหมึกด่างเหลือง
ต้นกล้าหนวดปลาหมึกด่างขาว
ต้นกล้าหนวดปลาหมึกด่างขาว

การดูแลต้นหนวดปลาหมึกด่าง

ปลูกได้ในดินทั่วไป ที่ระบายน้ำดี ต้องการน้ำปานกลาง ชอบแดดรำไร-ปานกลาง เจริญเติบโตปานกลาง การดูแลใบของต้นหนวดปลาหมึกด่าง สามารถทำได้โดยการใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆ ลูบผิวใบเพื่อเช็ดฝุ่นออก หลังจากนั้นใช้ผ้าสะอาดชุบด้วยน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันมะพร้าว ลูบเช็ดใบอีกครั้ง เพื่อให้ผิวใบด่างมัน

ต้นหนวดปลาหมึกด่างขาว
ต้นหนวดปลาหมึกด่างขาว

ข้อเสียของต้นหนวดปลาหมึกด่าง

มีกิ่งก้านที่ไม่แข็งแรง ทำให้มีการเอนกิ่งก้านออกจากกระถาง ควรใช้ไม้ค้ำมาดามต้น เพื่อป้องกันการเอนกิ่งก้านล้ม

ประโยชน์ของต้นหนวดปลาหมึกด่าง

นิยมปลูกริมถนนหรือริมทางเดิน และใช้เป็นไม้ประดับในอาคาร

ต้นหนวดปลาหมึกด่าง
ต้นหนวดปลาหมึกด่าง
เมนูส่วนล่างของเว็บ