ค้นหาสินค้า

สินค้าประเภทสมุนไพร-พืชผัก

กรดน้ำ (Sweet Broomweed) กระจับเขาควาย (Chestnut Buffalo) กระแจะ (Kra chae) กระดูกไก่ (Kra duk kai) กระดูกไก่ดำ (Kra Dook Kai Dum) กระตังบาย (Leea) กระทงลาย (Black oil plant) กระทืบยอบ (Kra thuep yop) กระทือ (Kra thue) กระวาน (Siam Cardamom) กลอย (Wild yam) กลิ้งกลางดง (Kling klang dong) กวาวเครือแดง (Kwao khrua daeng) ก้อนเชื้อเห็ด (Cubes mushroom) กะเม็ง (False Daisy) กำลังช้างสาร (Kum Lung Chang San) กำลังเลือดม้า (kum ?lung leuat maa) กำลังเสือโคร่ง (Kamlang suea khrong) กิ่งพันธุ์ชะเอม (-) เกล็ดปลาหมอ (klet pla mho ) เกล็ดลิ่นใหญ่ (Kled Lin Yai) แก่นตะวัน (sunchoke) แกแล (Cockspur thorn) โกฐจุฬาลัมพา (Mugwort) โกศจุฬา (Kodge Jura) ขนไก่ทองคำ (Khon Kai Thong Kum) ขมิ้นเครือ (Khamin-krua) ขยุ้มตีนหมา (Khayum teenmaa) ขลู่ (Indian Marsh Fleabane) ขอบชะนาง (khop cha nang) ข่อยดำ (Koi Dum) เขยตาย (Khoei tai) คนทา (Khonthaa) คนทิสอ (Hand of Mary) คนทีเขมา (Chinese chastetree) ครอบฟันสี (Country mallow) คะน้าเม็กซิโก (chaya plants) คันทรง (Khan Song) เครืองูเห่า (Khruea ngu hao) เครือหมาน้อย (Krueo Ma Noy) โคกกระสุน (Ground Bur-nut) โคกกระออม (Balloon vine) โคคลาน ( Cocculus) เจตพังคี (Chetta phangkhi) เจตมูลเพลิง (Rose-colored Leadwort) เจียวกู่หลาน (Jiaogulan) ฉัตรพระอินทร์ (Hallow stalk) เฉาก๊วย (Grass Jelly) ชมจันทร์ (Lettuce Tree ) ช้อยนางรำ (Telegraph plant) ชะคราม (chakram) ชะเอม (licorice) ช้าเลือด (Chalueat) ชุมเห็ดเทศ (Ringworm Bush) เชียงดา (Phak chiang da) ดีปลากั้ง (Dee Pla Kang) ดีปลี (Indian Long Pepper) โด่ไม่รู้ล้ม (Do mai ru lom) ต้นกรดน้ำ (-) ต้นกระจับเขาควาย (-) ต้นกระแจะ (-) ต้นกระชาย (Krachai Tree) ต้นกระดูกไก่ (-) ต้นกระดูกไก่ดำ (-) ต้นกระตังบาย (-) ต้นกระทงลาย (-) ต้นกระทืบยอบ (-) ต้นกระทือ (-) ต้นกระวาน (-) ต้นกล้วยเต่า (Kluai Tao) ต้นกลอย (-) ต้นกล้ากรดน้ำ (-) ต้นกล้ากระจับเขาควาย (-) ต้นกล้ากระแจะ (-) ต้นกล้ากระดูกไก่ (-) ต้นกล้ากระดูกไก่ดำ (-) ต้นกล้ากระตังบาย (-) ต้นกล้ากระทงลาย (-) ต้นกล้ากระทืบยอบ (-) ต้นกล้ากระทือ (-) ต้นกล้ากระวาน (-) ต้นกล้ากลอย (-) ต้นกล้ากลิ้งกลางดง (-) ต้นกล้ากวาวเครือแดง (-) ต้นกล้ากะเม็ง (-) ต้นกล้ากำลังช้างสาร (-) ต้นกล้ากำลังเลือดม้า (-) ต้นกล้ากำลังเสือโคร่ง (-) ต้นกล้าเกล็ดปลาหมอ (-) ต้นกล้าเกล็ดลิ่นใหญ่ (-) ต้นกล้าแก่นตะวัน (-) ต้นกล้าแกแล (-) ต้นกล้าโกฐจุฬาลัมพา (-) ต้นกล้าโกศจุฬา (-) ต้นกล้าขนไก่ทองคำ (-) ต้นกล้าขมิ้นเครือ (-) ต้นกล้าขยุ้มตีนหมา (-) ต้นกล้าขลู่ (-) ต้นกล้าขอบชะนาง (-) ต้นกล้าข่อยดำ (-) ต้นกล้าเขยตาย (-) ต้นกล้าคนทา (-) ต้นกล้าคนทิสอ (-) ต้นกล้าคนทีเขมา (-) ต้นกล้าครอบฟันสี (-) ต้นกล้าคะน้าเม็กซิโก (-) ต้นกล้าคันทรง (-) ต้นกล้าเครืองูเห่า (-) ต้นกล้าเครือหมาน้อย (-) ต้นกล้าโคกกระสุน (-) ต้นกล้าโคกกระออม (-) ต้นกล้าโคคลาน (-) ต้นกล้าเจตพังคี (-) ต้นกล้าเจตมูลเพลิง (-) ต้นกล้าเจียวกู่หลาน (-) ต้นกล้าฉัตรพระอินทร์ (-) ต้นกล้าเฉาก๊วย (-) ต้นกล้าชมจันทร์ (-) ต้นกล้าช้อยนางรำ (-) ต้นกล้าชะคราม (-) ต้นกล้าชะเอม (-) ต้นกล้าชุมเห็ดเทศ (-) ต้นกล้าเชียงดา (-) ต้นกล้าดีปลากั้ง (-) ต้นกล้าดีปลี (-) ต้นกล้าโด่ไม่รู้ล้ม (-) ต้นกล้าต้นกระชาย (-) ต้นกล้าต้นกะเพรา (-) ต้นกล้าต้นกุยช่าย (-) ต้นกล้าต้นเก๋ากี้ (-) ต้นกล้าต้นขมิ้นชัน (-) ต้นกล้าต้นข่า (-) ต้นกล้าต้นจิงจูฉ่าย (-) ต้นกล้าต้นชะพลู (-) ต้นกล้าต้นดอกไม้จีน (-) ต้นกล้าต้นตะไคร้ (-) ต้นกล้าต้นถั่วพู (-) ต้นกล้าต้นทาร์รากอน (-) ต้นกล้าต้นผักกูด (-) ต้นกล้าต้นพริก (-) ต้นกล้าต้นมะเขือ (-) ต้นกล้าต้นย่านาง (-) ต้นกล้าต้นเสจ (-) ต้นกล้าต้นหน่อไม้ฝรั่ง (-) ต้นกล้าต้นโหระพา (-) ต้นกล้าตรีชวา (-) ต้นกล้าตองแตก (-) ต้นกล้าต้อยติ่ง (-) ต้นกล้าตำแยแมว (-) ต้นกล้าเถาคันขาว (-) ต้นกล้าเถาวัลย์เปรียง (-) ต้นกล้าเถาเอ็นอ่อน (-) ต้นกล้าทองพันชั่ง (-) ต้นกล้าทองพันดุล (-) ต้นกล้าเท้ายายม่อม (-) ต้นกล้าเทียนนา (-) ต้นกล้าโทงเทง (-) ต้นกล้าไทม์ (-) ต้นกล้าธรณีสาร (-) ต้นกล้าธูปฤาษี (-) ต้นกล้านางแลว (-) ต้นกล้าน้ำใจใคร่ (-) ต้นกล้าน้ำนมราชสีห์ (-) ต้นกล้าเนียม (-) ต้นกล้าบอน (-) ต้นกล้าบอระเพ็ด (-) ต้นกล้าบัวบก (-) ต้นกล้าบาหยา (-) ต้นกล้าบุก (-) ต้นกล้าแบล๊กมินท์ (-) ต้นกล้าปลาไหลเผือก (-) ต้นกล้าปอกระเจา (-) ต้นกล้าปอกะบิด (-) ต้นกล้าปูเล่ (-) ต้นกล้าเปราะป่า (-) ต้นกล้าเปราะหอม (-) ต้นกล้าแปะตำปึง (-) ต้นกล้าโปร่งฟ้า (-) ต้นกล้าผักกะโฉม (-) ต้นกล้าผักกาดน้ำ (-) ต้นกล้าผักโขม (-) ต้นกล้าผักคราดหัวแหวน (-) ต้นกล้าผักชีฝรั่ง (-) ต้นกล้าผักชีล้อม (-) ต้นกล้าผักเบี้ยใหญ่ (-) ต้นกล้าผักปลัง (-) ต้นกล้าผักปลาบ (-) ต้นกล้าผักเป็ดน้ำ (-) ต้นกล้าผักแปม (-) ต้นกล้าผักพาย (-) ต้นกล้าผักแพว (-) ต้นกล้าผักฟูหมัก (-) ต้นกล้าผักลิ้นห่าน (-) ต้นกล้าผักลืมผัว (-) ต้นกล้าผักวอเตอร์เครส (-) ต้นกล้าผักเสี้ยนผี (-) ต้นกล้าผักหนาม (-) ต้นกล้าฝาง (-) ต้นกล้าแฝกหอม (-) ต้นกล้าพญา32เมีย (-) ต้นกล้าพญาปล้องทอง (-) ต้นกล้าพญามือเหล็ก (-) ต้นกล้าพญาไร้ใบ (-) ต้นกล้าพรมมิ (-) ต้นกล้าพระจันทร์ครึ่งซีก (-) ต้นกล้าพลู (-) ต้นกล้าพลูคาว (-) ต้นกล้าพ่อค้าตีเมีย (-) ต้นกล้าพิมเสนต้น (-) ต้นกล้าพิลังกาสา (-) ต้นกล้าเพชรสังฆาต (-) ต้นกล้าโพสเลน (-) ต้นกล้าไพล (-) ต้นกล้าฟักข้าว (-) ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร (-) ต้นกล้าไฟเดือนห้า (-) ต้นกล้ามะแข่น (-) ต้นกล้ามะระขี้นก (-) ต้นกล้ามะแว้ง (-) ต้นกล้ามะหลอด (-) ต้นกล้ามะอึก (-) ต้นกล้ามันขี้หนู (-) ต้นกล้ามันมือเสือ (-) ต้นกล้ามันเลือด (-) ต้นกล้าม้ากระทืบโรง (-) ต้นกล้าแมงลักคา (-) ต้นกล้าแม่ฮ้างสามสิบสองผัว (-) ต้นกล้ายอดมันเทศ (-) ต้นกล้ายางน่องเถา (-) ต้นกล้ายี่หร่า (-) ต้นกล้าระย่อมหลวง (-) ต้นกล้ารากสามสิบ (-) ต้นกล้ารางจืด (-) ต้นกล้ารางแดง (-) ต้นกล้าเร่ว (-) ต้นกล้าโรสแมรี่ (-) ต้นกล้าลาเวนเดอร์ (-) ต้นกล้าลำโพงกาสลัก (-) ต้นกล้าลิ้นงูเห่า (-) ต้นกล้าโลดทะนง (-) ต้นกล้าวาซาบิ (-) ต้นกล้าว่านกลีบแรด (-) ต้นกล้าว่านงาช้าง (-) ต้นกล้าว่านน้ำ (-) ต้นกล้าว่านเปราะทอง (-) ต้นกล้าว่านเพชรกลับ (-) ต้นกล้าว่านสมุนไพร (-) ต้นกล้าว่านสิงหโมรา (-) ต้นกล้าว่านหางจระเข้ (-) ต้นกล้าว่านหางช้าง (-) ต้นกล้าแว่นแก้ว (-) ต้นกล้าสเปียร์มินต์ (-) ต้นกล้าส้มป่อย (-) ต้นกล้าส้มสันดาน (-) ต้นกล้าส้มออบแอบ (-) ต้นกล้าสลอด (-) ต้นกล้าสะค้าน (-) ต้นกล้าสะระแหน่ (-) ต้นกล้าสังกรณี (-) ต้นกล้าสันพร้าหอม (-) ต้นกล้าสาคูจีน (-) ต้นกล้าสาบเสือ (-) ต้นกล้าสิรินธรวัลลี (-) ต้นกล้าเสลดพังพอน (-) ต้นกล้าแสยก (-) ต้นกล้าโสมไทย (-) ต้นกล้าไส้ตัน (-) ต้นกล้าหญ้าขัด (-) ต้นกล้าหญ้างวงช้าง (-) ต้นกล้าหญ้าปักกิ่ง (-) ต้นกล้าหญ้าไผ่น้ำ (-) ต้นกล้าหญ้าพันงูเขียว (-) ต้นกล้าหญ้ารีแพร์ (-) ต้นกล้าหญ้าลิ้นงู (-) ต้นกล้าหญ้าหนวดแมว (-) ต้นกล้าหญ้าหนูต้น (-) ต้นกล้าหญ้าหวาน (-) ต้นกล้าหญ้าหอม (-) ต้นกล้าหญ้าแห้วหมู (-) ต้นกล้าหนอนตายหยาก (-) ต้นกล้าหนาด (-) ต้นกล้าหนุมานประสานกาย (-) ต้นกล้าหมามุ่ย (-) ต้นกล้าหมุย (-) ต้นกล้าหอมแขก (-) ต้นกล้าหางไหล (-) ต้นกล้าหูเสือ (-) ต้นกล้าเหงือกปลาหมอ (-) ต้นกล้าอบเชย (-) ต้นกล้าอ่อมแซบ (-) ต้นกล้าออริกาโน (-) ต้นกล้าอังกาบ (-) ต้นกล้าอีนูน (-) ต้นกล้าฮว่านง็อก (-) ต้นกลิ้งกลางดง (-) ต้นกวาวเครือแดง (-) ต้นกะเพรา (Sacred basil tree) ต้นกะเม็ง (-) ต้นกำลังช้างสาร (-) ต้นกำลังเลือดม้า (-) ต้นกำลังเสือโคร่ง (-) ต้นกุยช่าย (Chinese chives tree) ต้นเกล็ดปลาหมอ (-) ต้นเกล็ดลิ่นใหญ่ (-) ต้นเก๋ากี้ (Wolfberry tree) ต้นแก่นตะวัน (-) ต้นแกแล (-) ต้นโกฐจุฬาลัมพา (-) ต้นโกศจุฬา (-) ต้นขนไก่ทองคำ (-) ต้นขมิ้นเครือ (-) ต้นขมิ้นชัน (Turmeric Tree) ต้นขยุ้มตีนหมา (-) ต้นขลู่ (-) ต้นขอบชะนาง (-) ต้นข่อยดำ (-) ต้นข่า (Galanga) ต้นเขยตาย (-) ต้นคนทา (-) ต้นคนทิสอ (-) ต้นคนทีเขมา (-) ต้นครอบฟันสี (-) ต้นคะน้าเม็กซิโก (-) ต้นคันทรง (-) ต้นเครืองูเห่า (-) ต้นเครือหมาน้อย (-) ต้นโคกกระสุน (-) ต้นโคกกระออม (-) ต้นโคคลาน (-) ต้นจิงจูฉ่าย (SAGEBRUSH) ต้นเจตพังคี (-) ต้นเจตมูลเพลิง (-) ต้นเจียวกู่หลาน (-) ต้นฉัตรพระอินทร์ (-) ต้นเฉาก๊วย (-) ต้นชมจันทร์ (-) ต้นช้อยนางรำ (-) ต้นชะคราม (-) ต้นชะพลู (Cha phluu Tree) ต้นชะเอม (-) ต้นชุมเห็ดเทศ (-) ต้นเชียงดา (-) ต้นดอกไม้จีน (Yellow daylily tree) ต้นดีปลากั้ง (-) ต้นดีปลี (-) ต้นโด่ไม่รู้ล้ม (-) ต้นต้นกระชาย (-) ต้นต้นกะเพรา (-) ต้นต้นกุยช่าย (-) ต้นต้นเก๋ากี้ (-) ต้นต้นขมิ้นชัน (-) ต้นต้นข่า (-) ต้นต้นจิงจูฉ่าย (-) ต้นต้นชะพลู (-) ต้นต้นดอกไม้จีน (-) ต้นต้นตะไคร้ (-) ต้นต้นถั่วพู (-) ต้นต้นทาร์รากอน (-) ต้นต้นผักกูด (-) ต้นต้นพริก (-) ต้นต้นมะเขือ (-) ต้นต้นย่านาง (-) ต้นต้นเสจ (-) ต้นต้นหน่อไม้ฝรั่ง (-) ต้นต้นโหระพา (-) ต้นตรีชวา (-) ต้นตองแตก (-) ต้นต้อยติ่ง (-) ต้นตะไคร้ (Lemon grass tree) ต้นตำแยแมว (-) ต้นถั่วพู (winged bean) ต้นเถาคันขาว (-) ต้นเถาวัลย์เปรียง (-) ต้นเถาเอ็นอ่อน (-) ต้นทองพันชั่ง (-) ต้นทองพันดุล (-) ต้นทาร์รากอน (Tarragon ) ต้นเท้ายายม่อม (-) ต้นเทียนนา (-) ต้นโทงเทง (-) ต้นไทม์ (-) ต้นธรณีสาร (-) ต้นธูปฤาษี (-) ต้นนางแลว (-) ต้นน้ำใจใคร่ (-) ต้นน้ำนมราชสีห์ (-) ต้นเนียม (-) ต้นบอน (-) ต้นบอระเพ็ด (-) ต้นบัวบก (-) ต้นบาหยา (-) ต้นบุก (-) ต้นแบล๊กมินท์ (-) ต้นปลาไหลเผือก (-) ต้นปอกระเจา (-) ต้นปอกะบิด (-) ต้นปูเล่ (-) ต้นเปราะป่า (-) ต้นเปราะหอม (-) ต้นแปะตำปึง (-) ต้นโปร่งฟ้า (-) ต้นผักกะโฉม (-) ต้นผักกาดน้ำ (-) ต้นผักกูด (Vegetable fern) ต้นผักโขม (-) ต้นผักคราดหัวแหวน (-) ต้นผักชีฝรั่ง (-) ต้นผักชีล้อม (-) ต้นผักเบี้ยใหญ่ (-) ต้นผักปลัง (-) ต้นผักปลาบ (-) ต้นผักเป็ดน้ำ (-) ต้นผักแปม (-) ต้นผักพาย (-) ต้นผักแพว (-) ต้นผักฟูหมัก (-) ต้นผักลิ้นห่าน (-) ต้นผักลืมผัว (-) ต้นผักวอเตอร์เครส (-) ต้นผักเสี้ยนผี (-) ต้นผักหนาม (-) ต้นฝาง (-) ต้นแฝกหอม (-) ต้นพญา32เมีย (-) ต้นพญาท้าวเอว (Phya Tao Ail Tree) ต้นพญาปล้องทอง (-) ต้นพญามือเหล็ก (-) ต้นพญาไร้ใบ (-) ต้นพรมมิ (-) ต้นพระจันทร์ครึ่งซีก (-) ต้นพริก (Chilli peppers Tree) ต้นพลู (-) ต้นพลูคาว (-) ต้นพ่อค้าตีเมีย (-) ต้นพิมเสนต้น (-) ต้นพิลังกาสา (-) ต้นเพชรสังฆาต (-) ต้นโพสเลน (-) ต้นไพล (-) ต้นฟักข้าว (-) ต้นฟ้าทะลายโจร (-) ต้นไฟเดือนห้า (-) ต้นมะเขือ (Solanum tree) ต้นมะแข่น (-) ต้นมะระขี้นก (-) ต้นมะแว้ง (-) ต้นมะหลอด (-) ต้นมะอึก (-) ต้นมันขี้หนู (-) ต้นมันมือเสือ (-) ต้นมันเลือด (-) ต้นม้ากระทืบโรง (-) ต้นแมงลักคา (-) ต้นแม่ฮ้างสามสิบสองผัว (-) ต้นยอดมันเทศ (-) ต้นยางน่องเถา (-) ต้นย่านาง (Bai-ya-nang) ต้นยี่หร่า (-) ต้นระย่อมหลวง (-) ต้นรากสามสิบ (-) ต้นรางจืด (-) ต้นรางแดง (-) ต้นเร่ว (-) ต้นโรสแมรี่ (-) ต้นลาเวนเดอร์ (-) ต้นลำโพงกาสลัก (-) ต้นลิ้นงูเห่า (-) ต้นโลดทะนง (-) ต้นวาซาบิ (-) ต้นว่านกลีบแรด (-) ต้นว่านงาช้าง (-) ต้นว่านน้ำ (-) ต้นว่านเปราะทอง (-) ต้นว่านเพชรกลับ (-) ต้นว่านสมุนไพร (-) ต้นว่านสิงหโมรา (-) ต้นว่านหางจระเข้ (-) ต้นว่านหางช้าง (-) ต้นแว่นแก้ว (-) ต้นสเปียร์มินต์ (-) ต้นส้มป่อย (-) ต้นส้มสันดาน (-) ต้นส้มออบแอบ (-) ต้นสลอด (-) ต้นสะค้าน (-) ต้นสะระแหน่ (-) ต้นสังกรณี (-) ต้นสันพร้าหอม (-) ต้นสาคูจีน (-) ต้นสาบเสือ (-) ต้นสิรินธรวัลลี (-) ต้นเสจ (Sage) ต้นเสลดพังพอน (-) ต้นแสยก (-) ต้นโสมไทย (-) ต้นไส้ตัน (-) ต้นหญ้าขัด (-) ต้นหญ้างวงช้าง (-) ต้นหญ้าปักกิ่ง (-) ต้นหญ้าไผ่น้ำ (-) ต้นหญ้าพันงูเขียว (-) ต้นหญ้ารีแพร์ (-) ต้นหญ้าลิ้นงู (-) ต้นหญ้าหนวดแมว (-) ต้นหญ้าหนูต้น (-) ต้นหญ้าหวาน (-) ต้นหญ้าหอม (-) ต้นหญ้าแห้วหมู (-) ต้นหนอนตายหยาก (-) ต้นหน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus tree) ต้นหนาด (-) ต้นหนุมานประสานกาย (-) ต้นหมามุ่ย (-) ต้นหมุย (-) ต้นหอมแขก (-) ต้นหางไหล (-) ต้นหูเสือ (-) ต้นเหงือกปลาหมอ (-) ต้นโหระพา (Sweet Basil Tree) ต้นอบเชย (-) ต้นอ่อมแซบ (-) ต้นออริกาโน (-) ต้นอังกาบ (-) ต้นอีนูน (-) ต้นอุตพิต (-) ต้นฮว่านง็อก (-) ตรีชวา (White Shrimp Plant) ตองแตก (Tong taek) ต้อยติ่ง (Cracker plant) ตำแยแมว (Muktajhuri) เถาคันขาว (Thao khan khaao) เถาวัลย์เปรียง (Jewel Vine) เถาเอ็นอ่อน (Thao en on) ทองพันชั่ง (White crane flower) ทองพันดุล (Thong phan dun) เท้ายายม่อม (Thao yai mom) เทียนนา (Water Primrose) โทงเทง (Cutleaf groundcherry) ไทม์ (Thyme) ธรณีสาร (Tropical leaf-flower) ธูปฤาษี (Cat - tail) นางแลว (Nang Laew) น้ำใจใคร่ (Nam chai khrai) น้ำนมราชสีห์ (Garden spurge) เนียม (Oreille) บอน (Elephant ear) บอระเพ็ด (Borapech) บัวบก (Asiatic Pennywort) บาหยา (Baya) บุก (Umbrella arum) แบล๊กมินท์ (Blackmint) ใบต้นชะพลู (-) ใบต้นโหระพา (-) ปลาไหลเผือก (Pla lai phueak) ปอกระเจา (Jute) ปอกะบิด (East Indian screw tree) ปูเล่ (Decorative Kale) เปราะป่า (Peacock ginger) เปราะหอม (Sand Ginger) แปะตำปึง (Purple passion vine) โปร่งฟ้า (Prong Fah) ผลต้นเก๋ากี้ (-) ผลต้นมะเขือ (-) ผลมะระขี้นก (-) ผักกะโฉม (Marsh weed) ผักกาดน้ำ (Common Plantain) ผักโขม (Chineses spinach) ผักคราดหัวแหวน (Tooth-ache Plant) ผักชีฝรั่ง (culantro) ผักชีล้อม (Water dropwort) ผักเบี้ยใหญ่ (Purslane) ผักปลัง (Malabar Nightshade) ผักปลาบ (Benghal dayflower) ผักเป็ดน้ำ (Alligator Weed) ผักแปม (Pak Pam) ผักพาย (Yellow Velvet Leaf) ผักแพว (Vietnamese coriander) ผักฟูหมัก (Indian Lactuce) ผักลิ้นห่าน (Pak Lin Han) ผักลืมผัว (phak luem pua) ผักวอเตอร์เครส (Watercress) ผักเสี้ยนผี (Polanisia Vicosa ) ผักหนาม (Pak Nham) ฝาง (Sappan tree) แฝกหอม (Vetiver) พญา32เมีย (Phya 32 mear) พญาปล้องทอง (Phya Plong Thong) พญามือเหล็ก (Saintignatus Bean) พญาไร้ใบ (Sarcostemma brevistigma) พรมมิ (brahmi) พระจันทร์ครึ่งซีก (Chinese lobelia) พลู (Plu Herb) พลูคาว (Plu Kaow) พ่อค้าตีเมีย () พิมเสนต้น (Patchouli) พิลังกาสา (Philang kasa) เพชรสังฆาต (Edible - stemed Vine) โพสเลน (Purslane) ไพล (Phali Tree) ฟักข้าว (Spring Bitter Cucumber) ฟ้าทะลายโจร (Kariyat ) ไฟเดือนห้า (Butterfly Weed) มะแข่น (Ma-khaen) มะระขี้นก (BITTER CUCUMBER) มะแว้ง (Ma waeng) มะหลอด (Ma Load) มะอึก (Bolo Maka) มันขี้หนู (Hausa potato) มันมือเสือ (Spring Yam) มันเลือด (Man lueat) ม้ากระทืบโรง (Ma kra thuep rong) เมล็ดพันธุ์กรดน้ำ (-) เมล็ดพันธุ์กระจับเขาควาย (-) เมล็ดพันธุ์กระแจะ (-) เมล็ดพันธุ์กระดูกไก่ (-) เมล็ดพันธุ์กระดูกไก่ดำ (-) เมล็ดพันธุ์กระตังบาย (-) เมล็ดพันธุ์กระทงลาย (-) เมล็ดพันธุ์กระทืบยอบ (-) เมล็ดพันธุ์กระทือ (-) เมล็ดพันธุ์กลอย (-) เมล็ดพันธุ์กวาวเครือแดง (-) เมล็ดพันธุ์กะเม็ง (-) เมล็ดพันธุ์กำลังช้างสาร (-) เมล็ดพันธุ์กำลังเลือดม้า (-) เมล็ดพันธุ์กำลังเสือโคร่ง (-) เมล็ดพันธุ์เกล็ดปลาหมอ (-) เมล็ดพันธุ์เกล็ดลิ่นใหญ่ (-) เมล็ดพันธุ์แก่นตะวัน (-) เมล็ดพันธุ์แกแล (-) เมล็ดพันธุ์โกฐจุฬาลัมพา (-) เมล็ดพันธุ์ขมิ้นเครือ (-) เมล็ดพันธุ์ขยุ้มตีนหมา (-) เมล็ดพันธุ์ขลู่ (-) เมล็ดพันธุ์ขอบชะนาง (-) เมล็ดพันธุ์ข่อยดำ (-) เมล็ดพันธุ์เขยตาย (-) เมล็ดพันธุ์คนทา (-) เมล็ดพันธุ์คนทิสอ (-) เมล็ดพันธุ์คนทีเขมา (-) เมล็ดพันธุ์ครอบฟันสี (-) เมล็ดพันธุ์คันทรง (-) เมล็ดพันธุ์เครืองูเห่า (-) เมล็ดพันธุ์เครือหมาน้อย (-) เมล็ดพันธุ์โคกกระสุน (-) เมล็ดพันธุ์โคกกระออม (-) เมล็ดพันธุ์โคคลาน (-) เมล็ดพันธุ์เจตพังคี (-) เมล็ดพันธุ์เจตมูลเพลิง (-) เมล็ดพันธุ์เจียวกู่หลาน (-) เมล็ดพันธุ์ฉัตรพระอินทร์ (-) เมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ (-) เมล็ดพันธุ์ช้อยนางรำ (-) เมล็ดพันธุ์ชะคราม (-) เมล็ดพันธุ์ชะเอม (-) เมล็ดพันธุ์ชุมเห็ดเทศ (-) เมล็ดพันธุ์เชียงดา (-) เมล็ดพันธุ์ดีปลากั้ง (-) เมล็ดพันธุ์ดีปลี (-) เมล็ดพันธุ์โด่ไม่รู้ล้ม (-) เมล็ดพันธุ์ต้นกะเพรา (-) เมล็ดพันธุ์ต้นกุยช่าย (-) เมล็ดพันธุ์ต้นเก๋ากี้ (-) เมล็ดพันธุ์ต้นจิงจูฉ่าย (-) เมล็ดพันธุ์ต้นถั่วพู (-) เมล็ดพันธุ์ต้นทาร์รากอน (-) เมล็ดพันธุ์ต้นพริก (-) เมล็ดพันธุ์ต้นมะเขือ (-) เมล็ดพันธุ์ต้นย่านาง (-) เมล็ดพันธุ์ต้นเสจ (-) เมล็ดพันธุ์ต้นหน่อไม้ฝรั่ง (-) เมล็ดพันธุ์ต้นโหระพา (-) เมล็ดพันธุ์ตรีชวา (-) เมล็ดพันธุ์ตองแตก (-) เมล็ดพันธุ์ต้อยติ่ง (-) เมล็ดพันธุ์เถาคันขาว (-) เมล็ดพันธุ์เถาตดหมา () เมล็ดพันธุ์เถาวัลย์เปรียง (-) เมล็ดพันธุ์เถาสะอึก () เมล็ดพันธุ์เถาเอ็นอ่อน (-) เมล็ดพันธุ์ทองพันชั่ง (-) เมล็ดพันธุ์ทองพันดุล (-) เมล็ดพันธุ์เท้ายายม่อม (-) เมล็ดพันธุ์เทียนนา (-) เมล็ดพันธุ์โทงเทง (-) เมล็ดพันธุ์ไทม์ (-) เมล็ดพันธุ์ธรณีสาร (-) เมล็ดพันธุ์ธูปฤาษี (-) เมล็ดพันธุ์น้ำใจใคร่ (-) เมล็ดพันธุ์น้ำนมราชสีห์ (-) เมล็ดพันธุ์บัวบก (-) เมล็ดพันธุ์บาหยา (-) เมล็ดพันธุ์ปลาไหลเผือก (-) เมล็ดพันธุ์ปอกระเจา (-) เมล็ดพันธุ์ปอกะบิด (-) เมล็ดพันธุ์ปูเล่ (-) เมล็ดพันธุ์โปร่งฟ้า (-) เมล็ดพันธุ์ผักกะโฉม (-) เมล็ดพันธุ์ผักกาดน้ำ (-) เมล็ดพันธุ์ผักโขม (-) เมล็ดพันธุ์ผักคราดหัวแหวน (-) เมล็ดพันธุ์ผักชีฝรั่ง (-) เมล็ดพันธุ์ผักชีล้อม (-) เมล็ดพันธุ์ผักเบี้ยใหญ่ (-) เมล็ดพันธุ์ผักปลัง (-) เมล็ดพันธุ์ผักปลาบ (-) เมล็ดพันธุ์ผักแปม (-) เมล็ดพันธุ์ผักพาย (-) เมล็ดพันธุ์ผักแพว (-) เมล็ดพันธุ์ผักฟูหมัก (-) เมล็ดพันธุ์ผักลิ้นห่าน (-) เมล็ดพันธุ์ผักลืมผัว (-) เมล็ดพันธุ์ผักวอเตอร์เครส (-) เมล็ดพันธุ์ผักเสี้ยนผี (-) เมล็ดพันธุ์ผักหนาม (-) เมล็ดพันธุ์ฝาง (-) เมล็ดพันธุ์พญา32เมีย (-) เมล็ดพันธุ์พญาปล้องทอง (-) เมล็ดพันธุ์พญาไร้ใบ (-) เมล็ดพันธุ์พระจันทร์ครึ่งซีก (-) เมล็ดพันธุ์พลูคาว (-) เมล็ดพันธุ์พ่อค้าตีเมีย (-) เมล็ดพันธุ์พิมเสนต้น (-) เมล็ดพันธุ์พิลังกาสา (-) เมล็ดพันธุ์โพสเลน (-) เมล็ดพันธุ์ฟักข้าว (-) เมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร (-) เมล็ดพันธุ์ไฟเดือนห้า (-) เมล็ดพันธุ์มะแข่น (-) เมล็ดพันธุ์มะระขี้นก (-) เมล็ดพันธุ์มะแว้ง (-) เมล็ดพันธุ์มะหลอด (-) เมล็ดพันธุ์มะอึก (-) เมล็ดพันธุ์ม้ากระทืบโรง (-) เมล็ดพันธุ์แมงลักคา (-) เมล็ดพันธุ์แม่ฮ้างสามสิบสองผัว (-) เมล็ดพันธุ์ยางน่องเถา (-) เมล็ดพันธุ์ยี่หร่า (-) เมล็ดพันธุ์ระย่อมหลวง (-) เมล็ดพันธุ์รากสามสิบ (-) เมล็ดพันธุ์รางจืด (-) เมล็ดพันธุ์รางแดง (-) เมล็ดพันธุ์โรสแมรี่ (-) เมล็ดพันธุ์ลาเวนเดอร์ (-) เมล็ดพันธุ์ลำโพงกาสลัก (-) เมล็ดพันธุ์ลิ้นงูเห่า (-) เมล็ดพันธุ์โลดทะนง (-) เมล็ดพันธุ์วาซาบิ (-) เมล็ดพันธุ์ว่านสมุนไพร (-) เมล็ดพันธุ์ว่านสิงหโมรา (-) เมล็ดพันธุ์แว่นแก้ว (-) เมล็ดพันธุ์สเปียร์มินต์ (-) เมล็ดพันธุ์ส้มป่อย (-) เมล็ดพันธุ์ส้มสันดาน (-) เมล็ดพันธุ์ส้มออบแอบ (-) เมล็ดพันธุ์สลอด (-) เมล็ดพันธุ์สะค้าน (-) เมล็ดพันธุ์สังกรณี (-) เมล็ดพันธุ์สันพร้าหอม (-) เมล็ดพันธุ์สาบเสือ (-) เมล็ดพันธุ์สิรินธรวัลลี (-) เมล็ดพันธุ์เสลดพังพอน (-) เมล็ดพันธุ์โสมไทย (-) เมล็ดพันธุ์หญ้าขัด (-) เมล็ดพันธุ์หญ้างวงช้าง (-) เมล็ดพันธุ์หญ้าปักกิ่ง (-) เมล็ดพันธุ์หญ้าพันงูเขียว (-) เมล็ดพันธุ์หญ้ารีแพร์ (-) เมล็ดพันธุ์หญ้าลิ้นงู (-) เมล็ดพันธุ์หญ้าหนวดแมว (-) เมล็ดพันธุ์หญ้าหนูต้น (-) เมล็ดพันธุ์หญ้าหวาน (-) เมล็ดพันธุ์หญ้าแห้วหมู (-) เมล็ดพันธุ์หนอนตายหยาก (-) เมล็ดพันธุ์หนาด (-) เมล็ดพันธุ์หนุมานประสานกาย (-) เมล็ดพันธุ์หมามุ่ย (-) เมล็ดพันธุ์หมุย (-) เมล็ดพันธุ์หอมแขก (-) เมล็ดพันธุ์อบเชย (-) เมล็ดพันธุ์อ่อมแซบ (-) เมล็ดพันธุ์ออริกาโน (-) เมล็ดพันธุ์อังกาบ (-) เมล็ดพันธุ์อีนูน (-) เมล็ดพันธุ์อุตพิต (-) แมงลักคา (Pugnut) แม่ฮ้างสามสิบสองผัว (Mae Hang Sarm Sib Song phoor) ยอดมันเทศ (Sweet potato shoot) ยางน่องเถา (Yang nong thao) ยี่หร่า (Tree Basil) ระย่อมหลวง (Ra Yom Luang) รากสามสิบ (Raak Sam Sip) รางจืด (ฺBabbler of Bill Leaf) รางแดง (Rang daeng) เร่ว (Bustard cardamom) โรสแมรี่ (Rosemary) ลาเวนเดอร์ (Lavender) ลำโพงกาสลัก (Thorn Apple) ลิ้นงูเห่า (Lin Ngu Hao) โลดทะนง (Lot thanong) วาซาบิ (wasabi) ว่านกลีบแรด (Giant Fern) ว่านงาช้าง (Waan ngaa chaagn) ว่านน้ำ (Mytle Grass) ว่านเปราะทอง (Wan Proea Thong) ว่านเพชรกลับ (Waan Petch Krub) ว่านสมุนไพร (Herb Hemp) ว่านสิงหโมรา (Waan singhamoraa) ว่านหางจระเข้ (Aloe) ว่านหางช้าง (Black Berry Lily) แว่นแก้ว (Water pennywort) สเปียร์มินต์ (Spearmint) ส้มกุ้ง (Som Kung) ส้มป่อย (Som Poi) ส้มสันดาน (Som sandan) ส้มออบแอบ (Som Aob Abb) สลอด (Croton Oil Plant) สะค้าน (Sakhan) สะระแหน่ (Kitchen Mint) สังกรณี (Sang korani) สันพร้าหอม (Sun Pra Hom) สาคูจีน (Ker-Gawl) สาบเสือ (Bitter bush) สิรินธรวัลลี (Sirinthon wanli) เสลดพังพอน (Hop Headed Barleria) แสยก (Slipper flower) โสมไทย (Som) ไส้ตัน (Sai tan) หญ้าขัด (Two beaked) หญ้างวงช้าง (Eye bright ) หญ้าปักกิ่ง (Angel Grass) หญ้าไผ่น้ำ (River Spiderwort) หญ้าพันงูเขียว (Brazilian Tea) หญ้ารีแพร์ (Centotheca Lappacea) หญ้าลิ้นงู (Yaa linn guu) หญ้าหนวดแมว (Cat of Whisker) หญ้าหนูต้น (Yhaa Nhoo Ton) หญ้าหวาน (Stevia) หญ้าหอม (Chamomile) หญ้าแห้วหมู (Nut Grass) หนอนตายหยาก (Non taai yaak) หนาด (Ngai Camphor Tree) หนุมานประสานกาย (Hanu Man Prasarn kaai) หมามุ่ย (Mucuna pruriens) หมุย (Mui) หอมแขก (curry leaves) หัวกระวาน (-) หัวแก่นตะวัน (-) หัวต้นกระชาย (-) หัวต้นขมิ้นชัน (-) หัวต้นข่า (-) หัวเท้ายายม่อม (-) หัวบุก (-) หัวเปราะป่า (-) หัวเปราะหอม (-) หัวพญามือเหล็ก (-) หัวไพล (-) หัวมันขี้หนู (-) หัวมันมือเสือ (-) หัวมันเลือด (-) หัวเร่ว (-) หัวว่านเปราะทอง (-) หัวว่านเพชรกลับ (-) หางไหล (Tuba Root) หูเสือ (Indian borage) เหงือกปลาหมอ (Thistleplike Plant) แหร็ดหนู (Rhat Nhoo) อบเชย (Cinnamon) อ่อมแซบ (Aom Sabb) ออริกาโน (Oregano) อังกาบ (Philippine violet) อีนูน (Ee nuun) อุตพิต (Cuckoo-pint) ฮว่านง็อก (HOAN - NGOC)