ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
สินค้าจากคำว่า
ผู้ขายยาฆ่าเชื้อรา 12 ร้าน/สวนจำนวนยาฆ่าเชื้อรา 25 รายการ

เชื่อราไตรโครามา

ก.ชนาผักไฮโดรโพนิกส์

สามารถควบคุมเชื่อราที่มากับอากาศ และ การล้างรางปลูกไม่สะอาด ทำให้ผักรากเน่า หยุดการเจริญเติบโต

ติดต่อ คุณ นฤมล พรมสุวรรณ (ปู) โทร. 0865540117, 0863760259 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement

2

10+
รายการ

ยาฆ่าเชื้อรา คาร์เบ็นดาซิม

บ้านป่าป๊า & หม่ามี๊

จำหน่าย: ปลีก-ส่ง ติดต่อ: คุณเปิ้ล เวปไซต์: www.papamami.com <-- ดูรายละเอียดสินค้าที่นี่ โทร: 081-9111285, 093-7411169 ไลน์ ไอดี: @papamami อีเมล์: papamami899@gmail.com แผนที่ร้าน: http://www.papamami.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539360476 พิกัดGPSของร้าน: N13o54' 12.3" E100o24' 27.8"

ติดต่อ คุณเปิ้ล โทร. 0819111285, 0819111285 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


อินดิวเซอร์ (ไตรโคเดอร์ม่า)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

กลุ่มผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคและแมลง ราคาต่อหน่วย: 500 บาท ค่าขนส่ง: 80 บาท รายละเอียด: - จุลินทรีย์ชีวภาพปราบโรคพืช โรครากเน่าโคนเน่า - โรคกล้าเน่ายุบ โรคเน่าคอดิน โรคเหี่ยว - ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนำไปจดรับรอง GAP, สัญลักษณ์ Q และ Organic Thailand ได้ - ละลายน้ำได้ 100ู% ไม่อุดตันหัวฉีด - ผ่านการทดสอบความเป็นพิษ (LD50) แล้วว่ามีความปลอดภัยกว่าน้ำปลา ประมาณ 10 เท่า เป็นผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ที่เป็นปฏิปักษ์ในกลุ่มเชื้อราด้วยกัน อินดิวเซอร์ -TM ที่ได้รับคัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันกำจัดโรคพืชที่สำคัญในประเทศไทย เช่น โรครากเน่า โคนเน่า และกลุ่มเชื้อราที่เกิดจาก Phytopthora (Phytopthora spp) โรคก้านเน่ายุบตายในพืชตระกูลแตงที่เกิดจากเชื้อ Pythium (Pythium spp) Fusarium (Fusarium spp.) เป็นผลิตภัณฑ์จาก จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในกลุ่มเชื้อราที่ชื่อว่า Trichoderma (Trichoderma spp) ที่ได้คัดเลือกแล้วจากธรรมชาติ ว่ามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราที่สำคัญในประเทศไทย เช่น โรครากเน่า , โคนเน่า , โรคผลเนาของทุเรียน, พริกไทย, พืชตระกูลส้ม , มะนาว , มะละกอ , สับปะรด และยางพารา. ที่เกิดจากเชื้อราPhytopthora ( Phytophthora spp), โรคกล้าเน่ายุบตายในพืชตระกูลแตง , มะเขือเทศ , มะละกอ , ถั่ว , พริก , ผักชนิดต่างๆ และไม้ดอกไม้ประดับ. ที่เกิดจากเชื้อราPythium (Pythium spp), Rhizogtonia (Rhizogtonia spp), และSclerotium (Sclerotium spp.) วิธีการใช้และอัตราการใช้ ใช้อินดิวเซอร์ -TM 1 ส่วน ผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 50 ส่วน ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน, ก่อนนำไปใช้. โดยใช้รองก้นหลุมก่อนปลูกหรือโรยบางๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก โดยใช้ทุกๆ 1-2 เดือน • ไม้ผล เช่น ทุเรียน ส้ม มะนาว มะม่วง พริกไทย ลำไย กระท้อน ลิ้นจี่ฯลฯ, ใช้อินดิวเซอร์ -TM ผสมอัตรา 50-100 กรัม เชื้อผสมโรยบางๆให้ครอบคลุมพื้นที่โคนต้นใต้พุ่ม 1-2 ตารางเมตร • พืชผักชนิดต่างๆ และพืชไร่ เช่น คะน้า ผักกาด กะหล่ำปลี คื่นฉ่าย พริก หอม กระเทียม พืชตระกูลแตง พืชตระกูลถั่ว ฝ้าย เป็นต้น. ใช้ใช้อินดิวเซอร์ -TMผสมในอัตรา 15 กิโลกรัมต่อพื้นที่เพาะปลูก 400 ตารางเมตร โดยโรยบางๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่แปลงเพาะปลูก • ไม้ดอกและไม้ประดับเช่น โป้ยเซียน กุหลาบ บอนสี เยอบีร่า เข็ม มะลิ ดาวเรือง บานไม่รู้โรย บานชื่น เฟื่องฟ้า เป็นต้น ใช้เชื้อผสมในอัตรา 15 กิโลกรัมต่อพื้นที่เพาะปลูก 400 ตารางเมตร โดยโรยบางๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่แปลงเพาะปลูก. หรือใช้ อินดิวเซอร์ -TM ผสมในอัตรา 10-20 กรัม เชื้อผสมโรยโคนต้นไม้ในกระถาง ใช้ผสมกับวัสดุปลูกหรือดินสำหรับการย้ายกล้าไม้มาอนุบาล. ใช้ อินดิวเซอร์ -TM ผสม 1 ส่วน (อินดิวเซอร์ -TM 1 ส่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 50 ส่วน ) ผสมกับวัสดุปลูกหรือดิน 2 ส่วน --------------------------------------------------------------------- Products from microorganisms, opposing the fungus INDUCER -TM together have been selected to be highly effective in preventing disease, an important crop in Thailand, such as root rot and mold caused by Phytopthora (Phytopthora spp). stalk rot disease in cucurbits collapse death caused by Pythium (Pythium spp) Fusarium (Fusarium spp.). The products Antagonistic the fungus called Trichoderma (Trichoderma spp) were selected from nature. That is highly effective in the prevention and eradication of plant diseases caused by fungi important in diseases such as root rot, rot, rot of fruit, pepper, citrus, lemon, papaya, pineapple and rubber. That caused. Fungal Phytopthora (Phytophthora spp), dare rot disease collapsed dead in cucurbits, tomatoes, papaya, beans, chili, vegetables and flowers. Caused by the fungus Pythium (Pythium spp), Rhizogtonia (Rhizogtonia spp), and Sclerotium (Sclerotium spp.). How to use and utilization. Using INDUCER -TM 1 part compost or manure mixed with 50 parts mixture and mix well, before using it. The bottom hole before planting or sprinkle lightly. Cover crop area using every 1-2 months. • Fruit trees such as durian, mango, orange, lemon pepper, litchi, longan, Sentul, etc., using INDUCER -TM rate of 50-100 grams of mixed cultures mix, sprinkle a thin covering an area of ??1-2 square meters, the base of the bush. • Plant vegetables and crops such as cabbage, kale, cabbage, celery, onions, garlic, peppers, cucurbits crops, cotton and so on. Use Trichoderma. -TM Mix at a rate of 15 kg per 400 square meters of arable land by sprinkling a thin cover crops. • flowering and ornamental plants such as Striptease Sian Roses, Bon-colored gerbera, marigold, jasmine needle Member Zinnia bougainvillea etc. Mixed use rate of 15 kilograms per 400 square meters of arable land by sprinkling a thin cover crops. Or INDUCER -TM mix at a rate of 10-20 grams Mixed sprinkle trees in pots. Mixed with plant material or soil for the seedlings to move kindergarten. Using INDUCER -TM mix one part (INDUCER -TM 1 mix with compost or manure 50 parts) plant material or soil mixed with two parts.

ราคา 500.00 บาท ติดต่อ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ โทร. 029861680, 0845554205 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


คาร์เบนดาซิม

มงคลเกษตรเหมืองง่า

เอ็มไซต์ ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1389-2555 ชื่อสามัญ : Carbendazim 50% SC กลุ่มสารเคมี : Benzmimdazole คุณสมบัติ : ออกฤทธิ์แบบดูดซึม สามารถดูดซึมเข้าทั้งทางราก และทางใบ เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างกว้างขวาง เช่น โรคกาบใบแห้ง โรคใบไหม้ โรคราแป้ง โรคใบจุด ในผัก 1000 cc 350 บาท 500 cc 200 บาท 100 cc 90 บาท ราคายังไม่รวมค่าขนส่งค่ะ ติดต่อสอบถาม สั่งซื้อ line id : ningnancha เบอร์โทร 0971672449

ราคา 90.00 บาท ติดต่อ มงคลการเกษตร line id: ningnancha โทร. , 0810203004 จังหวัดลำพูน

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ฮัมบรูก

ชัยดีเมล็คพันธุ์ผัก

สารป้องกันกำจัดเชื้อรา ฮัมบรูก - ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น โรคดอกจุดสนิม อัตราการใช้ 30-40 กรัม / น้ำ 20 ลิตร สนใจติดต่อ...088-6844708 line...Chaidee2730

ติดต่อ พรชัย ทองสุข โทร. 036266629, 0886844708 จังหวัดสระบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ด่างทับทิม ด่างทับทิมเกล็ด แบ่งขาย

วิรัช2

ด่างทับทิม โปแตสเซียมเปอร์แมงกาเนต Potassium permanganate [ KMnO4 ] ประโยชน์ - ใช้ฆ่าเชื้อ ทำความสะอาด บ้าน สิ่งของทั่วไป - ล้างผัก ผลไม้ ล้างมือ ล้างแผล -พ่น ฆ่าเชื้อราในต้นไม้ -ทำความสะอาด อุปกรณ์เลี้ยงตู้ปลา อาหารปลา เช่น หนอนแดง อาร์ทีเมีย ไส้เดือนแดง ไรน้ำ ลูกน้ำ อาหารสด -รักษาปรสิตเกาะปลา ตัวเป็นแผล -ใส่บ่อก่อนลงลูกปลา 3 วัน เพื่อฆ่าเชื้อ และป้องกันปรสิตเกาะตัวปลา มีใบวิธีการใช้และอัตราการใช้ให้ลูกค้า สินค้าส่งทางไปรษณีย์ เงื่อนไขการขาย ด่างทับทิม มีดังนี้ ขนาด 10 กรัม สั่งขั้นต่ำ 25 ซอง ขนาด 10 กรัม 25 ซองขึ้นไป ซองละ 8 บาท ฟรีค่าส่ง ขนาด 10 กรัม 50 ซองขึ้นไป ซองละ 6 บาท ฟรีค่าส่ง ขนาด 10 กรัม 100 ซองขึ้นไป ซองละ 5 บาท ฟรีค่าส่ง ขนาด 10 กรัม 500 ซองขึ้นไป ซองละ 4 บาท ฟรีค่าส่ง ขนาด 400 กรัม 150 บาท ฟรีค่าส่ง ขนาด 1 กิโลกรัม 200 บาท ค่าส่ง 50 รวมเป็น 250 บาท ขนาด 2 กิโลกรัม 400 บาท ค่าส่ง 80 รวมเป็น 480 บาท ขนาด 3 กิโลกรัม 600 บาท ค่าส่ง 100 รวมเป็น 700 บาท ขนาด 4 กิโลกรัม 800 บาท ค่าส่ง 120 รวมเป็น 920 บาท ขนาด 5 กิโลกรัม 1000 บาท ฟรีค่าส่ง ขนาด 5 กิโล ขึ้นไปฟรีค่าส่ง ติดต่อ วิรัช 0814990490 ewwirat22@hotmail.com Line:wirat2222

ราคา 200.00 บาท ติดต่อ วิรัช สงวนวงศ์ โทร. 0814990490, 0814990490 จังหวัดชลบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ฟาซีนเอฟ:คาเบนดาซิม 50%SC

คาวบอยเพื่อนเกษตร

สารป้องกันกำจัดเชื้อราประเภทดูดซึม ออกฤทธิ์ทั้งแบบป้องกันและกำจัดโรคพืชดูดซึม เข้าสู่พืชทางส่วนที่เป็นสีเขียวของพืช และเคลื่อนย้ายไปกำจัดเชื้อราโรคพืชได้ดี ป้องกันกำจัดโรคใบจุด โรคแอนแทรคโนส โรคใบไหม้ โรคกาบใบแห้ง โรคราแป้ง โรคสแค็ป โรคเมลาโนส

ราคา 99.00 บาท ติดต่อ ร้านแม่โจ้ทองเกษตร โทร. 0622695263, 0622695263 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ฮาร์เซียนั่ม ไตรโคเดอร์ม่า

รักการเกษตร

ควบคุม ลดปริมาณของ เชื้อราพิเทียม เชื้อราไฟท๊อปเทอร่า เชื้อราสแคลอโรเทียม เชื้อราฟิวซาเรียม เชื้อราไรช๊อกโทเนีย ป้องกันและควบคุมโรครากเน่า โคนเน่า โรคคอดิน โรคเหี่ยว ในพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอกไม้ประดับและไม้ผล เช่น ทุเรียน มะนาว ส้ม และไม้อื่นๆ 1ซอง ต่อน้ำ 20-80 ลิตร (เลี้ยงเชื้อ อย่างต่ำ 4 ช.ม)ราคาซอง 120 ถ้าสั่งรวมหรือชนิดเดียว 10 ซอง แถม 2 ซอง

ราคา 120.00 บาท ติดต่อ คุณลัคกี้ โทร. 044938466, 0945416241 จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


หัวเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า (20กรัม) (ชนิดผง)

สินค้าดี เกษตรพอเพียง

เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma spp.) เป็นเชื้อราชั้นสูง จัดเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ที่สามารถใช้ควบคุมโรคพืช ซึ่งเกิดจากเชื้อราสาเหตุโรคพืชในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โรคโคนเน่า โรคเน่าระดับดิน (เน่าคอดิน)ของกล้าพืช และโรคเหี่ยว

ราคา 120.00 บาท ติดต่อ นายสุวพัชร์ อภิธนปุลวัชร โทร. , 0631734412 จังหวัดนครสวรรค์

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ชีวภาพสกัด ป้องกันเชื้อรา พร้อมเร่งราก เข้มข้น ขนาด 1 ลิตร

Micro Rich Garden

สารสกัดชีวภาพ ป้องกันเชื้อรา ชนิดเข้มข้น มีคุณประโยชน์สำหรับพืช ช่วยป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคพืช ที่เกิดจากเชื้อรา และแบคทีเรีย ยับยั้งและรักษาโรคโคนเน่า รากเน่า ใบด่าง พร้อมช่วยเร่ง ให้เกิดรากใหม่เร็วขึ้น ทำให้พืชมีความต้านทานต่อโรค เหมาะสำหรับ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล พืชไร่ พืชผัก และพืชล้มลุก

ราคา 450.00 บาท ติดต่อ ชัยวัฒน์ เลิศฤทธิ์มหาชัย โทร. 0922924594, 0922924594 จังหวัดชลบุรี

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ยาเชื้อราพาวเวอร์X & VC100

ยาดีเซ็นเตอร์ Sponser

สารป้องกันกำจัด โรคพืช สูตรพิเศษกรีนแพล็นท์ Power x และสารเสริมประสิทธิภาพภูมิคุ้มกัน โรคพืช VC 100 นวัตกรรมใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดย Green Plant และชิดโต้กรุ๊ป ประกอบด้วย 5-Aminolevulinic Acid (ala) จาก photosynthetic bacteria และ Propionicbacteria, chirp และWood vinegar Extract คุณสมบัติ สร้างเกราะคุ้มกันที่แข็งแกร่ง ยับยั้งเชื้อราแบคทีเรียไวรัสในพืชข้าว, มะละกอ, พริก, พืชในตระกูลเถา, ถั่ว, แตงกวา, มะระ, และ กล้วยไม้, ว่าน, ไม้ดอกไม้ประดับ

ติดต่อ พัชรินทร์ ศิวะยิ่งสุวรรณ โทร. 0865997996, 0865997996 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ไตรโคซิลลัส

กม.๔เกษตรพันธุ์

ไตรโคซิลลัส (Trichoderma harzianum.+Bacillus subtilis spp.) เป็นกลุ่มเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราจากธรรมชาติที่มีประโยชน์ใช้ป้องกันกำจัดและยับยั้งเชื้อโรคต่างๆในดินที่เกิดจากการทำลายของเชื้อราฟิวซาเรียม เชื้อราพิธเทียม เชื้อราฟัยทอปเทอร่า เชื้อราสเคอโรเทียม เชื้อแบคทีเรียซูโดโมแนส เชื้อแบคทีเรียเออวิเนีย และทำลายแหล่งอาศัยของเชื้อโรคพืช - ใบจุด ใบไหม้ ราสนิม - ผลเน่า - แอนแทรคโนส ตากบตาเสือ - แคงเกอร์ - ต้นกล้าเน่ายุบ การใช้อย่างถูกวิธี 1.ใช้อัตรา 50กรัม ผสมน้ำ 20ลิตร ฉีดพ่นทั่วทรงพุ่มทั้งบนใบใต้ใบ 7-15วัน/ครั้ง 2.ใช้อัตรา 50กรัม ผสมปุ๋ยน้ำชีวภาพ 20ลิตร ฉีดพ่นหรือราดรดดิน เพื่อปรับปรุงและควบคุมโรคพืชในดิน 3.ใช้อัตรา 2กิโลกรัม ผสมปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือเศษอินทรีย์วัตถุ 1, 000กิโลกรัม เป็นหัวเชื้อย่อยสลายทำปุ๋ยหมักแห้งและควบคุมโรคพืช 4.ใช้อัตรา 1กิโลกรัม เป็นหัวเชื้อหมักเศษอาหาร เศษผักวัสดุทางการเกษตร ขยะเปียกฯลฯ 200กิโลกรัม/ลิตร เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ และควบคุมโรคพืช ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 1. ควรฉีดพ่นช่วงที่มีแสงแดดอ่อนๆ และมีความชื้นเพื่อให้เชื้อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ควรใส่สารจับใบเพื่อการกระจายตัวของเชื้อและการยึดเกาะได้ดีขึ้น 3. สามารถใช้ร่วมกับอาหารเสริมพืช ยาฆ่าแมลงได้ 4. ไม่ควรใช้ร่วมกับสารเคมีกำจัดโรคพืช เพราะจะทำให้เชื้อยับยั้งได้ ขนาดบรรจุ 1, 000กรัม

ราคา 450.00 บาท ติดต่อ เอกรินทร์ ช่วยชู โทร. 0875193740, จังหวัดนครศรีธรรมราช

ติดต่อสั่งซื้อ