ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
ปุ๋ย-ฮอร์โมนพืช

สารป้องกันและกำจัดโรคพืชในกระบี่

ผู้ขายสารป้องกันและกำจัดโรคพืช 1 ร้าน/สวนจำนวนสารป้องกันและกำจัดโรคพืช 1 รายการ

เชื้อไตรโคเดอร์มา

เอ็นเค ฟาร์ม

เชื้อไตรโคเดอร์มา ชนิดน้ำ บรรจุขวดละ 1.5ลิตร ราคา100บาท สั่งซื้อ 3ขวด ราคา 85บาทต่อขวด ติดต่อ นก โทร 064-8208500

ราคา 100.00 บาท ติดต่อ ครรชิต รสอรุณ โทร. 0648208500, จังหวัดกระบี่

ติดต่อสั่งซื้อ


Advertisement