บ้านป่าป๊า & หม่ามี๊

รายการสินค้า

บ้านป่าป๊า & หม่ามี๊

กระถางพลาสติก

ปุ๋ยอินทรีย์

ยาฆ่าแมลง

สายยาง

น้ำหยด

ปุ๋ยเคมี

ฮอร์โมนพืช

สปริงเกอร์

บัวรดน้ำต้นไม้

ดินปลูกต้นไม้

ตาข่ายพลาสติก

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

โรงเรือนสำเร็จรูป

ก็อกน้ำ

สมุนไพรไล่แมลง

ยาฆ่าหญ้า

กรรไกรตัดกิ่ง

จอบ

เสียม

ถุงมือ

สแลน

ช้อนปลูก

มีด

ลวด

เครื่องพ่นยา

ตุ๊กตาแต่งสวน

กาบมะพร้าว

เชือก

เครื่องพ่นหมอก

ถุงพลาสติก

หมวก

เลื่อย

ป้ายชื่อพลาสติก

ไม้ระแนง

ท่อ

ตะแกรงพลาสติก

วัคซีนป้องกันศัตรูพืช

ไส้เดือนดิน

บ้านนก

รั้วไม้

ถาดเพาะต้นกล้า

กระถางไม้

คราด

เครื่องตั้งเวลารดน้ำ

ขุยมะพร้าว

แกลบ

กระสอบ

เคียว

เมล็ดพันธุ์ผัก

หญ้าเทียม

แผ่นหินทราย

รางไม้

กรรไกรตัดหญ้า

พลาสติกปูบ่อ

ไม้ไผ่

รองเท้าบู๊ท

ครีมสมุนไพร

เทปพันกิ่ง

มุ้งกันแมลง

พลาสติกคลุมดิน

พลาสติกคลุมแปลง

ตะกร้อเก็บผลไม้

ถุงกระดาษคาร์บอน

ส้อมปลูก

เมล็ดพันธุ์ไม้ดอก-ไม้ประดับ

มอส

กระถางดินเผา

หมวดหมู่อื่นๆ