ค้นหาสินค้า

สินค้าทั้งหมดใน สวนพันธุ์ไม้ ป๊อบ

ผู้สนับสนุน

ต้นกล้วย

กล้วยทานดิบ กล้วยกินดิบ นครนายก

ราคา 150.00 บาท /หน่อ

กล้วยเล็บช้างกุด กล้วยโก๊ะ นครนายก

ราคา 150.00 บาท /หน่อ

กล้วยหอมอินโด พันธุ์กล้วยหอมมุลโย นครนายก

ราคา 500.00 บาท /หน่อ

หอมคาเวนนิช กล้วยหอมคาเวนนิช นครนายก

ราคา 50.00 บาท /หน่อ

ต้นกล้วยเมฆขาว นครนายก

ราคา 350.00 บาท /หน่อ

กล้วยหอมยักษ์อินโด กล้วยหอมมุลโย นครนายก

ราคา 300.00 บาท /หน่อ

หน่อกล้วยขี้ช้าง ส่งเก็บปลายทาง นครนายก

ราคา 300.00 บาท /หน่อ

หน่อกล้วยหมาก นครนายก

ราคา 100.00 บาท /ต้น

พันธุ์กล้วยหมาก กล้วยทานดิบ นครนายก

ราคา 100.00 บาท /ต้น

หน่อกล้วยไข่กำแพงเพชร นครนายก

ราคา 20.00 บาท /หน่อ

หน่อกล้วยไข่ ส่งเก็บปลายทาง นครนายก

ราคา 20.00 บาท /หน่อ

ดู 'ต้นกล้วย' ทั้งหมดในร้านนี้

สน

ต้นสนหอม นครนายก

ราคา 30.00 บาท /ต้น

สนมังกร ส่งเก็บปลายทาง นครนายก

ราคา 500.00 บาท /ต้น

ต้นสนทะเล นครนายก

ราคา 30.00 บาท /ต้น

พันธุ์ต้นสนประดิพัทธ์ รับปลูก นครนายก

ราคา 4.00 บาท /ต้น

ต้นสนประดิพัทธ์ ส่งปลูกทั่วไทย
ต้นสนประดิพัทธ์ ส่งปลูกทั่วไทย นครนายก

ราคา 4.00 บาท /ต้น

ต้นสนจักรพรรดิ์ นครนายก

ราคา 70.00 บาท /ต้น

ต้นกล้าสนทะเล
ต้นกล้าสนทะเล นครนายก

ราคา 50.00 บาท /ต้น

สนประดิพัทธ์ สนทะเล นครนายก

ราคา 5.00 บาท /ต้น

ต้นสนมังกร ส่งทั่วไทย
ต้นสนมังกร ส่งทั่วไทย นครนายก

ราคา 350.00 บาท /ต้น

ต้นสนบลู ไม้กระถางสุง1.0เมตร นครนายก

ราคา 2,000.00 บาท /ต้น

ดู 'สน' ทั้งหมดในร้านนี้

ไผ่

ต้นไผ่เลี้ยง
ต้นไผ่เลี้ยง นครนายก

ราคา 50.00 บาท /ต้น

ปลูกไผ่เลี้ยง บริการปลูกทำรั้ว
ปลูกไผ่เลี้ยง บริการปลูกทำรั้ว นครนายก

ราคา 180.00 บาท /ต้น

ไผ่ทำรั้ว
ไผ่ทำรั้ว นครนายก

ราคา 80.00 บาท /ต้น

พันธุ์ไผ่กิมซุง นครนายก

ราคา 25.00 บาท /ต้น

ไผ่เลี้ยง3ลำ สุง1.5-6.0เมตร นครนายก

ราคา 70.00 บาท /กอ

จำหน่ายพันธุ์ไผ่นานาชนิด
จำหน่ายพันธุ์ไผ่นานาชนิด นครนายก

ราคา 25.00 บาท /ต้น

ดู 'ไผ่' ทั้งหมดในร้านนี้

หญ้า

หญ้ามาเลเซีย นครนายก

ราคา 20.00 บาท /ตารางเมตร

พันธุ์หญ้านำ้พุ ส่งทั่วไทย
พันธุ์หญ้านำ้พุ ส่งทั่วไทย นครนายก

ราคา 8.00 บาท /ต้น

ต้นหญ้าถอดปล้อง
ต้นหญ้าถอดปล้อง นครนายก

ราคา 50.00 บาท /กระถาง

ต้นหญ้าแฝก
ต้นหญ้าแฝก นครนายก

ราคา 4.00 บาท /ถุง

ต้นหญ้าน้ำพุ
ต้นหญ้าน้ำพุ นครนายก

ราคา 8.00 บาท /ต้น

ขายหญ้านวลน้อย รับปูหญ้า นครนายก

ราคา 10.00 บาท /ตารางเมตร

ขายหญ้าญี่ปุ่น รับปูหญ้า นครนายก

ราคา 10.00 บาท /ตารางเมตร

รับปูหญ้า ทุกชนิด นครนายก

ราคา 10.00 บาท /ตารางเมตร

ดู 'หญ้า' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นหญ้า

ขายหญ้าพาสพาลัม รับปูหญ้า นครนายก

ราคา 10.00 บาท /ตรม

ขายหญ้าเบอร์บิวด้า รับปูหญ้า นครนายก

ราคา 10.00 บาท /ตรม

ขายหญ้าไทเป รับปูหญ้า นครนายก

ราคา 10.00 บาท /ตรม

ขายหญ้ามาเลเซีย รับปูหญ้าทุกชนิด นครนายก

ราคา 10.00 บาท /ตรม

ขายหญ้าทุกชนิด รับปูหญ้า นครนายก

ราคา 10.00 บาท /ตรม

หญ้าใบต่างเหรียญ นครนายก

ราคา 6.00 บาท /ต้น

หญ้าแดงแม็กซิกัน นครนายก

ราคา 8.00 บาท /ต้น

ดู 'ต้นหญ้า' ทั้งหมดในร้านนี้

ดินปลูกต้นไม้

ดินหมักน้ำยาชีวภาพ นครนายก

ราคา 7.00 บาท /กระสอบ

ดินปลูก ดินผสมพร้อมปลูก นครนายก

ราคา 7.00 บาท /กระสอบ

ดินผสมใบก้ามปู ส่งเก็บปลายทาง นครนายก

ราคา 7.00 บาท /กระสอบ

ดินปลูกพืช นครนายก

ราคา 7.00 บาท /กระสอบ

ดินผสมใบก้ามปู
ดินผสมใบก้ามปู นครนายก

ราคา 12.00 บาท /กระสอบ

ดินใบก้ามปู
ดินใบก้ามปู นครนายก

ราคา 12.00 บาท /ถุง

ดู 'ดินปลูกต้นไม้' ทั้งหมดในร้านนี้

ไทร

ต้นไทรเลื้อย นครนายก

ราคา 30.00 บาท /กระถาง

ต้นไทรใบเงิน นครนายก

ราคา 750.00 บาท /ต้น

ไทรสาริกาด่าง
สาริกาล้อมเพชร นครนายก

ราคา 25.00 บาท /ต้น

ต้นไทรชมพู่
ต้นไทรชมพู่ นครนายก

ราคา 35.00 บาท /ต้น

ต้นไทรคอมแพค นครนายก

ราคา 50.00 บาท /ต้น

ต้นไทรชมพูออสเตรเลีย นครนายก

ราคา 35.00 บาท /ต้น

ดู 'ไทร' ทั้งหมดในร้านนี้

มะลิ

มะลิซ้อน ต้นมะลิซ้อน นครนายก

ราคา 5.00 บาท /ต้น

มะลิลา ต้นมะลิลา นครนายก

ราคา 3.00 บาท /ต้น

ต้นมะลิซ้อน มีบริการส่งทั่วไทย
ต้นมะลิซ้อน มีบริการส่งทั่วไทย นครนายก

ราคา 5.00 บาท /ต้น

มะลิร้อยมาลัย มีบริการส่งทั่วไทย
มะลิร้อยมาลัย มีบริการส่งทั่วไทย นครนายก

ราคา 2.00 บาท /ต้น

มะลิร้อยมาลัย ส่งเก็บเงินปลายทาง
มะลิร้อยมาลัย ส่งเก็บเงินปลายทาง นครนายก

ราคา 3.00 บาท /ต้น

มะลิร้อยมาลัย
มะลิร้อยมาลัย นครนายก

ราคา 2.00 บาท /ต้น

ดู 'มะลิ' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นไทร

ไทรชมพู่ ต้นไทรชมพู่ นครนายก

ราคา 35.00 บาท /ต้น

ไทรด่างชมพู ต้นไทรด่างชมพู นครนายก

ราคา 100.00 บาท /ต้น

ไทรแท่ง ต้นไทรแท่ง นครนายก

ราคา 350.00 บาท /ต้น

ต้นไทรใบกลม นครนายก

ราคา 30.00 บาท /ต้น

ไทรชมพู่ออสเตรเลีย นครนายก

ราคา 35.00 บาท /ต้น

ไทรสาริกาลิ้นทอง นครนายก

ราคา 30.00 บาท /ต้น

ดู 'ต้นไทร' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นหนวดปลาหมึก

ต้นหนวดปลาหมึกใบด่าง นครนายก

ราคา 30.00 บาท /ต้น

ต้นหนวดปลาหมึกด่าง นครนายก

ราคา 30.00 บาท /ต้น

หนวดปลาหมึกเขียว นครนายก

ราคา 30.00 บาท /ต้น

หนวดปลาหมึกด่าง นครนายก

ราคา 30.00 บาท /ต้น

ต้นหนวดปลาหมึก นครนายก

ราคา 25.00 บาท /ต้น

ดู 'ต้นหนวดปลาหมึก' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นสน

สนหอม ต้นสนหอม นครนายก

ราคา 30.00 บาท /ต้น

ต้นสนทรายทอง นครนายก

ราคา 300.00 บาท /ต้น

สนสามใบ สน3ใบ นครนายก

ราคา 150.00 บาท /ต้น

ต้นสนไล่ยุง นครนายก

ราคา 30.00 บาท /ต้น

รับปลูกสนประดิพัทธ์ นครนายก

ราคา 25.00 บาท /ต้น

ดู 'ต้นสน' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นมะเดื่อ

มะเดื่อฟิก มะเดื่อfig นครนายก

ราคา 500.00 บาท /ต้น

มะเดื่อฝรั่ง ต้นมะเดื่อฝรั่ง นครนายก

ราคา 500.00 บาท /ต้น

มะเดื่อป่า มะเดื่อปล้อง นครนายก

ราคา 100.00 บาท /ต้น

มะเดื่อโพ๊ะ มะเดื่อหว้า นครนายก

ราคา 100.00 บาท /ต้น

ดู 'ต้นมะเดื่อ' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นสะเดา

ต้นสะเดาดำ
ต้นสะเดาดำ นครนายก

ราคา 150.00 บาท /ต้น

ต้นสะเดาทวาย
ต้นสะเดาทวาย นครนายก

ราคา 100.00 บาท /ต้น

ต้นสะเดามัน
ต้นสะเดามัน นครนายก

ราคา 100.00 บาท /ต้น

สะเดาเทียม ส่งเก็บเงินปลายทาง
สะเดาเทียม ส่งเก็บเงินปลายทาง นครนายก

ราคา 25.00 บาท /ต้น

ดู 'ต้นสะเดา' ทั้งหมดในร้านนี้

กระทุ่มนา

พันธุ์กระท่อมเสียบยอด นครนายก

ราคา 100.00 บาท /ต้น

ตอกระทุ่มนาถุงชำ ส่งทั่วไทย
ตอกระทุ่มนาถุงชำ ส่งทั่วไทย นครนายก

ราคา 30.00 บาท /ต้น

กระท่อมเสียบยอด ส่งทั่วไทย
กระท่อมเสียบยอด ส่งทั่วไทย นครนายก

ราคา 100.00 บาท /ต้น

ดู 'กระทุ่มนา' ทั้งหมดในร้านนี้

เผือก

พันธุ์เผือกหอม พร้อมปลูก นครนายก

ราคา 5.00 บาท /ต้น

พันธุ์เผือก นครนายก

ราคา 5.00 บาท /ต้น

ต้นเผือกหอม นครนายก

ราคา 5.00 บาท /ต้น

พันธุ์เผือกหอม นครนายก

ราคา 5.00 บาท /ต้น

ดู 'เผือก' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นชบา

ต้นชบาฮาวาย นครนายก

ราคา 70.00 บาท /ต้น

ชบาซ้อน ชบากำมะหยี่ นครนายก

ราคา 60.00 บาท /ต้น

ต้นชบา นครนายก

ราคา 60.00 บาท /ต้น

ต้นชบาด่างแดง นครนายก

ราคา 35.00 บาท /ต้น

ดู 'ต้นชบา' ทั้งหมดในร้านนี้

หินประดับสวน

หินจัดสวน ศิลาแลง นครนายก

ราคา 35.00 บาท /35

ศิลาแดง หินศิลาแดง นครนายก

ราคา 35.00 บาท /แผ่น

หินกรวดแม่น้ำ นครนายก

ราคา 50.00 บาท /กระสอบ

หินจัดสวน นครนายก

ราคา 50.00 บาท /กระสอบ

ดู 'หินประดับสวน' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นตะไคร้

ต้นตะไคร้ไล่ยุง
ต้นตะไคร้ไล่ยุง นครนายก

ราคา 50.00 บาท /กิโลกรัม

ตะไคร้แกง
ตะไคร้แกง นครนายก

ราคา 50.00 บาท /กิโลกรัม

ต้นตะไคร้แดง
ต้นตะไคร้แดง นครนายก

ราคา 50.00 บาท /กิโลกรัม

ต้นตะไคร้หอม
ต้นตะไคร้หอม นครนายก

ราคา 50.00 บาท /กิโลกรัม

ดู 'ต้นตะไคร้' ทั้งหมดในร้านนี้

ยอดมันเทศ

ยอดมันญี่ปุ่นสีม่วง ส่งฟรี
ยอดมันญี่ปุ่นสีม่วง ส่งฟรี นครนายก

ราคา 2.00 บาท /ต้น

มันเทศ ยอดมันเทศ ส่งฟรี
ยอดมันเทศ ส่งฟรี นครนายก

ราคา 2.00 บาท /ต้น

ดู 'ยอดมันเทศ' ทั้งหมดในร้านนี้

หญ้าไผ่น้ำ

ดู 'หญ้าไผ่น้ำ' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นประทัดจีน

ต้นประทัดจีน นครนายก

ราคา 60.00 บาท /ต้น

ประทัดจีน นครนายก

ราคา 15.00 บาท /ต้น

ต้นประทัดแตก นครนายก

ราคา 15.00 บาท /ต้น

ดู 'ต้นประทัดจีน' ทั้งหมดในร้านนี้

ไทรเกาหลี

ไทรเกาหลีกิ่งตอนราคารวมส่ง11บาท
ไทรเกาหลีกิ่งตอน นครนายก

ราคา 8.00 บาท /กิ่ง

ดู 'ไทรเกาหลี' ทั้งหมดในร้านนี้

ไทรยอดทอง

ไทรยอดทองทรงพุ่ม ทรงกลม สุง1เมตร นครนายก

ราคา 300.00 บาท /ต้น

ต้นไทรทอง นครนายก

ราคา 35.00 บาท /ต้น

ไทรทอง ต้นไทรทอง นครนายก

ราคา 35.00 บาท /ต้น

ดู 'ไทรยอดทอง' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นสนใบพาย

สนใบพาย ต้นสนใบพาย นครนายก

ราคา 70.00 บาท /ต้น

ต้นสนจักรพรรดิ์ นครนายก

ราคา 17.00 บาท /ต้น

ต้นสนใบพาย ส่งปลูกทั่วไทย นครนายก

ราคา 10.00 บาท /ต้น

ดู 'ต้นสนใบพาย' ทั้งหมดในร้านนี้

หมวดหมู่อื่นๆ

ทองอุไร ต้นทองอุไร 0.5-1.5เมตร นครนายก

ราคา 10.00 บาท /ต้น

ต้นยี่โถแคระ
ต้นยี่โถแคระ นครนายก

ราคา 50.00 บาท /ต้น

ต้นดอกโสน
ต้นดอกโสน นครนายก

ราคา 2.00 บาท /ฝัก

ต้นโมกพวง นครนายก

ราคา 25.00 บาท /ต้น

ต้นโมกพวง
ต้นโมกพวง นครนายก

ราคา 25.00 บาท /ต้น

ก้ามกุ้ง ธรรมรักษา เฮลิโคเนีย นครนายก

ราคา 15.00 บาท /ต้น

ไอริสเหลือง ไอริสน้ำ นครนายก

ราคา 8.00 บาท /ต้น

ต้นม่วงมงคล นครนายก

ราคา 35.00 บาท /ต้น

ต้นพุดศุภโชค นครนายก

ราคา 27.00 บาท /ต้น

พุดศุภโชค ต้นพุดศุภโชค
ต้นพุด นครนายก

ราคา 25.00 บาท /ต้น

ต้นลิ้นมังกรเขียว นครนายก

ราคา 30.00 บาท /ต้น

ต้นคริสต์มาส นครนายก

ราคา 75.00 บาท /ต้น

ต้นคริสต์มาส
ต้นคริสต์มาส นครนายก

ราคา 30.00 บาท /ต้น

ต้นหางนกยุง
ต้นหางนกยูง นครนายก

ราคา 30.00 บาท /ต้น

ต้นข่อยดัด สุง1.5-2.5เมตร นครนายก

ราคา 500.00 บาท /ต้น

ต้นคริสติน่า นครนายก

ราคา 25.00 บาท /ต้น

ต้นเข็มปัตตาเวีย นครนายก

ราคา 25.00 บาท /ต้น

ชาดัด ชาฮกเกี้ยน นครนายก

ราคา 23.00 บาท /ต้น

ต้นชาดัด ต้นชาฮกเกี้ยน นครนายก

ราคา 23.00 บาท /ต้น

เตยทอง ต้นเตยทอง ส่งเก็บปลายทาง นครนายก

ราคา 15.00 บาท /ต้น

ต้นบุษบาฮาวาย นครนายก

ราคา 25.00 บาท /ต้น

ต้นแสงนีออน นครนายก

ราคา 35.00 บาท /ต้น

ต้นนีออน นครนายก

ราคา 35.00 บาท /ต้น

สนฉัตรความสุงเริ่ม 1.2เมตรมีทุกขนาด นครนายก

ราคา 600.00 บาท /ต้น

ต้นสนฉัตร สุง1.2-2.0เมตร นครนายก

ราคา 600.00 บาท /ต้น

ไผ่จีน.ไผ่ปักกิ่ง ส่งทั่วไทย นครนายก

ราคา 150.00 บาท /กิ่ง

ต้นไทรอินโด นครนายก

ราคา 350.00 บาท /ต้น

ต้นไทรcompack นครนายก

ราคา 50.00 บาท /ต้น

ล่ำซำ ต้นล่ำซำ สูง2.0เมตร นครนายก

ราคา 1,800.00 บาท /ต้น

ใบต่างเหรียญ นครนายก

ราคา 6.00 บาท /ต้น

กล้วยบัว ต้นกล้วยบัว นครนายก

ราคา 80.00 บาท /ต้น

ไทรช้อนเงิน ช้อนทอง นครนายก

ราคา 100.00 บาท /ต้น

ไทรใบด่าง ไทรรูปหัวใจ นครนายก

ราคา 30.00 บาท /ต้น

หญ้าแดงเม็กซิกัน
หญ้าแดงเม็กซิกัน นครนายก

ราคา 8.00 บาท /ต้น

ต้นเกล็ดทับทิม นครนายก

ราคา 25.00 บาท /ต้น

ต้นเงินไหลมา
ต้นเงินไหลมา นครนายก

ราคา 35.00 บาท /กระถาง

บอนกระดาษ บอนกระดาษเขียว
บอนกระดาษเขียว นครนายก

ราคา 150.00 บาท /ต้น

คล้าหลังแดง คล้าใบแดง นครนายก

ราคา 80.00 บาท /กอ

ต้นคล้าซิก้า สุง1.2เมตร นครนายก

ราคา 120.00 บาท /กอ

ต้นเอื้องหมายนา ส่งเก็บปลายทาง นครนายก

ราคา 35.00 บาท /ต้น

เฟิร์นกนกนารี ต้นเฟิร์นกนกนารี นครนายก

ราคา 25.00 บาท /กระถาง

เฟิร์นกนนารี ต้นเฟิร์นกนนารี นครนายก

ราคา 25.00 บาท /ต้น

ต้นปริกหางกระรอก
ต้นปริกหางกระรอก นครนายก

ราคา 100.00 บาท /กระถาง

มะพร้าว ปลูกต้นมะพร้าว นครนายก

ราคา 60.00 บาท /ต้น

มะพร้าวน้ำหอม ราคารวมปลูก นครนายก

ราคา 60.00 บาท /ต้น

พันธุ์ลำไยคริสตัส นครนายก

ราคา 100.00 บาท /ต้น

ต้นกล้าลำไยคริสตัส
ต้นกล้าลำไยคริสตัส นครนายก

ราคา 100.00 บาท /ต้น

ผักหวานบ้าน พันธุ์ผักหวานบ้าน นครนายก

ราคา 15.00 บาท /ต้น

ต้นอโศก นครนายก

ราคา 100.00 บาท /ต้น

ต้นอโศกอินเดีย
ต้นอโศกอินเดีย นครนายก

ราคา 100.00 บาท /ต้น

ต้นกล้ามะค่าโมง ส่ง เก็บเงินปลายทาง
ต้นกล้ามะค่า ส่ง เก็บเงินปลายทาง นครนายก

ราคา 10.00 บาท /ต้น

ต้นแมงแคง ส่งเก็บเงินปลายทาง
ต้นแมงแคง ส่งเก็บเงินปลายทาง นครนายก

ราคา 100.00 บาท /ต้น

ต้นซิลเวอร์โอ๊ค หน้า2-4นิ้ว นครนายก

ราคา 2,000.00 บาท /ต้น

ต้นโกงกาง ส่งเก็บเงินปลายทาง
ต้นโกงกาง ส่งเก็บเงินปลายทาง นครนายก

ราคา 15.00 บาท /ต้น

สนใบพายถุง10ฟอร์มเต็ม
ต้นหลิวจักรพรรดิ์ นครนายก

ราคา 70.00 บาท /ต้น

ต้นหลิวอรหันต์ ต้นสนจักรรดิ์ นครนายก

ราคา 17.00 บาท /ต้น

แผ่นทางเดิน ศิลาแลง นครนายก

ราคา 35.00 บาท /แผ่น

ต้นพาโหม ส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง
ต้นพาโหม ส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง นครนายก

ราคา 50.00 บาท /ต้น

ต้นเนียม ส่งเก็บเงินปลายทาง
ต้นเนียม ส่งเก็บเงินปลายทาง นครนายก

ราคา 60.00 บาท /ต้น

ต้นชะพลู นครนายก

ราคา 2.00 บาท /ต้น

ต้นสาคูไต้
ต้นสาคูไต้ นครนายก

ราคา 100.00 บาท /ต้น

เกล็ดปลาหมอ ต้นเกล็ดปลาหมอ นครนายก

ราคา 35.00 บาท /กระถาง

ต้นเกล็ดปลา นครนายก

ราคา 35.00 บาท /กระถาง

สลอด ต้นสลอด นครนายก

ราคา 100.00 บาท /ต้น

กระถางปูนเปลือยทรงคางหมู นครนายก

ราคา 60.00 บาท /ใบ

แกลบดิบ นครนายก

ราคา 5,500.00 บาท /เที่ยว

ผักหวานบ้าน พันธุ์ผักหวานบ้าน นครนายก

ราคา 15.00 บาท /ต้น

ต้นมันสำปะหลังด่าง
ต้นมันสำปะหลังด่าง นครนายก

ราคา 10.00 บาท /ต้น

พันธุ์หอยขม ส่งฟรีทั่วไทย
พันธุ์หอยขม ส่งฟรีทั่วไทย นครนายก

ราคา 3.00 บาท /ตัว

ต้นไม้แดง นครนายก

ราคา 20.00 บาท /ต้น

รถขนต้นไม้ รถรับจ้าง
รถขนต้นไม้ รถรับจ้าง นครนายก

ราคา 1,000.00 บาท /เที่ยว

รับปลูกมะพร้าว บริการต้นมะพร้าว นครนายก

ราคา 50.00 บาท /ต้น

ต้นบานบุรี นครนายก

ราคา 35.00 บาท /ต้น

ต้นลีกวนยู นครนายก

ราคา 5.00 บาท /ต้น

แก้วมุกดา ต้นแก้วมุกดา นครนายก

ราคา 2,500.00 บาท /ต้น

ต้นตีนตุ๊กแก นครนายก

ราคา 4.00 บาท /ต้น

ต้นเหลืองชัชวาล กระถาง11นิ้ว นครนายก

ราคา 50.00 บาท /กระถาง

ต้นกระดุมทอง นครนายก

ราคา 2.00 บาท /ต้น

ต้นเข็มแคระ นครนายก

ราคา 30.00 บาท /ต้น

ต้นเข็มแดง นครนายก

ราคา 25.00 บาท /ต้น

ต้นแข็มแดง นครนายก

ราคา 2.00 บาท /ต้น

ต้นชบาแดง นครนายก

ราคา 60.00 บาท /ต้น

ต้นชบาด่าง นครนายก

ราคา 35.00 บาท /ต้น

ต้นพุดซ้อน นครนายก

ราคา 35.00 บาท /ต้น

ต้นยี่โถแคระ นครนายก

ราคา 50.00 บาท /ต้น

ต้นยี่โถ กระถาง11นิ้ว นครนายก

ราคา 50.00 บาท /ต้น

ต้นแก้วไทย สุง60-70ซ.ม นครนายก

ราคา 10.00 บาท /ต้น

ต้นแก้ว นครนายก

ราคา 50.00 บาท /ต้น

ต้นแก้วพวงดวงใจ นครนายก

ราคา 70.00 บาท /กระถาง

ปีบยูนาน ต้นปีบยูนาน นครนายก

ราคา 80.00 บาท /ต้น

ปีบไหหนาน ต้นปีบไหหนาน นครนายก

ราคา 80.00 บาท /ต้น

จำปา ต้นจำปา นครนายก

ราคา 15.00 บาท /ต้น

ต้นคุณนายตื่นสาย นครนายก

ราคา 30.00 บาท /กระถาง

พันธุ์ดาหลา ส่งเก็บเงินปลายทาง
พันธุ์ดาหลา ส่งเก็บเงินปลายทาง นครนายก

ราคา 50.00 บาท /ต้น

ต้นพุดพิชญา นครนายก

ราคา 30.00 บาท /ต้น

ต้นไอริส นครนายก

ราคา 8.00 บาท /ต้น

ต้นรักแรกพบ นครนายก

ราคา 50.00 บาท /ต้น

ต้นแก้วเจ้าจอม นครนายก

ราคา 3,500.00 บาท /ต้น

ต้นพุดเวียดนาม นครนายก

ราคา 10.00 บาท /ต้น

ต้นเข็มชมพู นครนายก

ราคา 35.00 บาท /ต้น

ต้นเข็มนงนุช นครนายก

ราคา 35.00 บาท /ต้น

ตีนเป็ดแดง ต้นตัดเป็ดแดง นครนายก

ราคา 2,500.00 บาท /ต้น

พุดกุหลาบ ต้นพุดกุหลาบ สุง1.5เมตร นครนายก

ราคา 400.00 บาท /ต้น

ลิ้นมังกร ต้นลิ้นมังกร นครนายก

ราคา 30.00 บาท /ต้น

ต้นหัวใจสีม่วง นครนายก

ราคา 8.00 บาท /ต้น

ต้นกล้าหัวใจสีม่วง นครนายก

ราคา 8.00 บาท /ต้น

ต้นโกสน ถุง6นิ้ว นครนายก

ราคา 15.00 บาท /ต้น

ต้นหมากเหลือง นครนายก

ราคา 50.00 บาท /ต้น

กล้าหมากเหลือง สุง1.5เมตร นครนายก

ราคา 90.00 บาท /กอ

ต้นหมากเหลือง สุง1.5เมตร นครนายก

ราคา 90.00 บาท /กอ

จั๋งเชียงไหม่ ต้นจั๋งเชียงไหม่ นครนายก

ราคา 30.00 บาท /ลำ

กันเกรา ต้นกันเกรา นครนายก

ราคา 2,500.00 บาท /ต้น

ต้นหูกระจง สูง3เมตร นครนายก

ราคา 600.00 บาท /ต้น

ต้นแผ่บารมี ต้นหูกระจง สูง3เมตร นครนายก

ราคา 800.00 บาท /ต้น

ปาล์มฟอกเทล ปาล์มหางกระรอก นครนายก

ราคา 200.00 บาท /ต้น

ฟอกเทล ต้นฟอกเทล นครนายก

ราคา 200.00 บาท /ต้น

ต้นกล้าหางนกยุง นครนายก

ราคา 30.00 บาท /ต้น

ต้นข่อย นครนายก

ราคา 90.00 บาท /ต้น

เทียนทอง ต้นเทียนทอง นครนายก

ราคา 35.00 บาท /ต้น

ต้นกล้าคริสติน่า นครนายก

ราคา 30.00 บาท /ต้น

ชาแท่ง ต้นชาแท่ง นครนายก

ราคา 23.00 บาท /ต้น

ชาดัดใบมัน ต้นชาแท่ง นครนายก

ราคา 23.00 บาท /ต้น

เตยด่าง ต้นเตยด่าง นครนายก

ราคา 15.00 บาท /ต้น

ต้นถั่วบราซิล นครนายก

ราคา 2.00 บาท /ต้น

ต้นใบเงิน กระถาง11นิ้ว นครนายก

ราคา 50.00 บาท /กระถาง

ต้นใบทอง กระถาง11นิ้ว นครนายก

ราคา 50.00 บาท /กระถาง

ต้นใบนาค กระถาง11นิ้ว นครนายก

ราคา 50.00 บาท /กระถาง

ต้นฟ้าประดิษฐ นครนายก

ราคา 25.00 บาท /ต้น

ต้นว่านกาบหอย นครนายก

ราคา 15.00 บาท /ต้น

ว่านกาบหอย นครนายก

ราคา 15.00 บาท /ต้น

ต้นปาล์มจีบ นครนายก

ราคา 250.00 บาท /ต้น

ต้นกล้าไทรเกาหลี ส่งเก็บปลายทาง นครนายก

ราคา 3.00 บาท /ต้น

ไทรอังกฤษด่าง ต้นไทรอังกฤษด่าง นครนายก

ราคา 50.00 บาท /ต้น

ไทรอังกฤษ ต้นไทรอังกฤษ นครนายก

ราคา 50.00 บาท /ต้น

ต้นสั่งทำ สูง 1.0เมตร นครนายก

ราคา 800.00 บาท /ต้น

กระดุมใบเงิน ต้นกระดุมใบเงิน นครนายก

ราคา 100.00 บาท /ต้น

ต้นใบต่างเหรียญ นครนายก

ราคา 6.00 บาท /ต้น

ต้นกล้าใบต่างเหรียญ นครนายก

ราคา 6.00 บาท /ต้น

กล้วยดอกบัว ต้นกล้วยดอกบัว นครนายก

ราคา 80.00 บาท /ต้น

ไทรยอดทอง ต้นไทรยอดทอง นครนายก

ราคา 35.00 บาท /ต้น

ไทรสาริกาด่าง ไทรใบสามเหลี่ยม นครนายก

ราคา 30.00 บาท /ต้น

บานเที่ยง ต้นบานเที่ยง นครนายก

ราคา 20.00 บาท /กระถาง

ต้นหลิวทอง นครนายก

ราคา 5.00 บาท /ต้น

ต้นกล้าหลิวทอง นครนายก

ราคา 5.00 บาท /ต้น

ต้นหนวดปลาหมึกเขียว นครนายก

ราคา 30.00 บาท /ต้น

ต้นหมากผู้หมากเมีย นครนายก

ราคา 70.00 บาท /กอ

คล้าซิก้าร์ สุง1.2-1.5เมตร นครนายก

ราคา 120.00 บาท /กอ

ต้นหนวดปลาดุก นครนายก

ราคา 3.00 บาท /ต้น

ต้นเฟิร์นบอสตัน นครนายก

ราคา 15.00 บาท /กระถาง

ต้นเสน่ห์นางพิม นครนายก

ราคา 45.00 บาท /ต้น

บริการปลูกมะพร้าว ราคารวมปลูก นครนายก

ราคา 60.00 บาท /ต้น

ต้นลำไยคริสตัส 4สีให้เลือก นครนายก

ราคา 100.00 บาท /ต้น

หม่อน ต้นหม่อน 11สายพันธุ์ นครนายก

ราคา 40.00 บาท /ต้น

ต้นสักทอง นครนายก

ราคา 200.00 บาท /ต้น

ต้นมะฮอกกานี นครนายก

ราคา 800.00 บาท /ต้น

กล้าอโศกอินเดีย ต้นอโศกอินเดีย นครนายก

ราคา 100.00 บาท /ต้น

พิกุล ต้นพิกุล นครนายก

ราคา 2,500.00 บาท /ต้น

ต้นเสม็ด นครนายก

ราคา 20.00 บาท /ต้น

กระพี้จั้น ต้นกระพี้จั่น หน้า4นิ้ว นครนายก

ราคา 2,500.00 บาท /ต้น

อินจันทร์ ต้นอินจันทร์ นครนายก

ราคา 15.00 บาท /ต้น

อินจัน ต้นอินจัน นครนายก

ราคา 15.00 บาท /ต้น

ต้นมะม่วงโดน
ต้นมะม่วงโดน ส่งฟรีเก็บปลายทาง นครนายก

ราคา 300.00 บาท /ต้น

ต้นแคนา หน้า3นิ้ว นครนายก

ราคา 1,200.00 บาท /ต้น

ต้นกล้าแคนา นครนายก

ราคา 100.00 บาท /ต้น

ต้นหมากสง. ส่งทั่วไทย นครนายก

ราคา 10.00 บาท /ต้น

ต้นจามจุรี นครนายก

ราคา 35.00 บาท /ต้น

ต้นใบก้ามปู ต้นฉำฉา นครนายก

ราคา 35.00 บาท /35

กิ่งตอนต้นแก้ว นครนายก

ราคา 5.00 บาท /ต้น

ต้นแก้ว สูง60-70ซ.ม นครนายก

ราคา 10.00 บาท /ต้น

ต้นกล้าตะแบก นครนายก

ราคา 35.00 บาท /ต้น

กระทิง ต้นกระทิง นครนายก

ราคา 15.00 บาท /ต้น

ต้นซิลเวอร์โอ๊ค หน้า2-4นิ้ว นครนายก

ราคา 1,500.00 บาท /ต้น

ต้นพันธุ์ซิลเวอร์โอ๊ค หน้า2-4นิ้ว นครนายก

ราคา 1,500.00 บาท /ต้น

ต้นกล้าซิลเวอร์โอ๊ค หน้า2-4นิ้ว นครนายก

ราคา 2,000.00 บาท /ต้น

รวงผึ้ง ต้นรวงผึ้ง สุง1.5เมตร นครนายก

ราคา 50.00 บาท /ต้น

ต้นอินทนิล นครนายก

ราคา 500.00 บาท /ต้น

ต้นอินทนิล นครนายก

ราคา 35.00 บาท /ต้น

ต้นแปรงล้างขวด หน้า2นิ้ว นครนายก

ราคา 2,000.00 บาท /ต้น

ต้นหูหนู นครนายก

ราคา 400.00 บาท /ต้น

มั่งมี ต้นมั่งมี นครนายก

ราคา 2,500.00 บาท /ต้น

ต้นยูคาลิปตัส นครนายก

ราคา 5.00 บาท /ต้น

กล้ายูคาลิบตัส ต้นกล้ายูคาลิปตัส นครนายก

ราคา 5.00 บาท /ต้น

ต้นหลิวเลื้อย นครนายก

ราคา 15.00 บาท /กระถาง

ต้นหลิวลู่ลม นครนายก

ราคา 150.00 บาท /ต้น

ม่วงสาหรี ต้นม่วงสาหรี นครนายก

ราคา 3,000.00 บาท /ต้น

ต้นสังกรณีสีส้ม นครนายก

ราคา 20.00 บาท /ต้น

ผักเบี้ยหนู ผักเบี้ยเล็ก นครนายก

ราคา 20.00 บาท /กระถาง

หญ้าเม็ดแตง หญ้าเมล็ดแตง นครนายก

ราคา 20.00 บาท /กระถาง

สลอด ผลสลอด ต้นกล้าสลอด นครนายก

ราคา 3.00 บาท /ผล

ต้นเอบิว ชำตะกร้าสูง 80-90ซ.ม นครนายก

ราคา 500.00 บาท /ต้น

ต้นอะบิว ชำตะกร้าสูง80-90ซ.ม นครนายก

ราคา 500.00 บาท /ต้น

ต้นเพชรพลอย นครนายก

ราคา 25.00 บาท /ต้น

บอนอ้อดิบ ส่งเก็บเงินปลายทาง
บอนอ้อดิบ ส่งเก็บเงินปลายทาง นครนายก

ราคา 30.00 บาท /ต้น

ใบสาคู ทางสาคู ก้านใบสาคู นครนายก

ราคา 30.00 บาท /ก้าน

สะตือ ต้นสะตือ สุง1.0เมตร นครนายก

ราคา 70.00 บาท /ต้น