ค้นหาสินค้า

ชาฮกเกี้ยน (Fukien tea)

ร้าน สวนพันธุ์ไม้ ป๊อบ
ผู้สนับสนุน
ชาดัด ชาฮกเกี้ยน  | สวนพันธุ์ไม้ ป๊อบ - องครักษ์ นครนายก

สวนพันธุ์ไม้ ป๊อบ | องครักษ์ นครนายก ผู้สนับสนุน
องครักษ์นครนายก ส่งปลูกทั่วไทย เก็บปลายทาง ชาดัด ต้นชาดัดทรงพุ่มกลม ทรงปล่อยและทรงแท่ง ถุง7นิ้ว สุง0.5เมตร 23บาท สุง 0.8เมตร 35บาท สุง1.0เมตร 45บาท 1.2เมตร55บาท ส่งปลูกทั่วไทย พร้อมบริการดินผสม กระถางปูนเปลือยราคาถูก และไม้ดอก ไม้ประดับ นานาชนิด

ราคาต้นละ 23.00 บาท ติดต่อ สวนพันธุ์ไม้ ป๊อบ โทร. 0863366877 0863366877 ไอดีไลน์ @439iyale

ร้านแนะนำ ร้านนี้แจ้งเลขทะเบียนพานิชย์แล้ว เปิดร้านมาแล้ว 7 ปี 6 เดือน

โทรศัพท์ แอดไลน์

ต้นชาดัด ต้นชาฮกเกี้ยน | สวนพันธุ์ไม้ ป๊อบ - องครักษ์ นครนายก

สวนพันธุ์ไม้ ป๊อบ | องครักษ์ นครนายก ผู้สนับสนุน
องครักษ์นครนายก ส่งปลูกทั่วไทย เก็บปลายทาง ชาดัด ต้นชาดัดทรงพุ่มกลม ทรงปล่อยและทรงแท่ง ถุง7นิ้ว สุง0.5เมตร 23บาท สุง 0.8เมตร 35บาท สุง1.0เมตร 45บาท 1.2เมตร55บาท ส่งปลูกทั่วไทย พร้อมบริการดินผสม กระถางปูนเปลือยราคาถูก และไม้ดอก ไม้ประดับ นานาชนิด

ราคาต้นละ 23.00 บาท ติดต่อ สวนพันธุ์ไม้ ป๊อบ โทร. 0863366877 0863366877 ไอดีไลน์ @439iyale

ร้านแนะนำ ร้านนี้แจ้งเลขทะเบียนพานิชย์แล้ว เปิดร้านมาแล้ว 7 ปี 6 เดือน

โทรศัพท์ แอดไลน์